Isaias 65:1-25

  • Paghukom ni Jehova ha nagsisingba ha idolo (1-16)

    • Mga dios han Swerte ngan Kapalaran (11)

    • “An akon mga surugoon makaon” (13)

  • Bag-o nga mga langit ngan bag-o nga tuna (17-25)

    • Panukod hin balay; pananom hin urubasan (21)

    • Waray magtatrabaho hin waray pulos (23)

65  “Igintugot ko nga pamilngon ako hadton waray magpakiana mahitungod ha akon;Igintugot ko nga maagian ako hadton waray mamiling ha akon.+ ‘Aadi ako, aadi ako!’ an siring ko ha usa nga nasud nga diri natawag ha akon ngaran.+   Ha bug-os nga adlaw igin-unat ko an akon mga kamot ngadto ha katawohan nga matig-a an ulo,+Ngadto ha mga naglalakat ha dalan nga diri maopay,+Nga nasunod ha ira kalugaringon nga mga panhunahuna;+   Usa nga katawohan nga pirme ako ginpapasina ha akon atubangan,+Nga naghahalad dida ha mga garden+ ngan nagpapaaso hin mga halad ha bawbaw han mga briks.   Nanlilingkod hira dida ha mga lubnganan,+Ngan nagpapalabay hira han gab-i ha tago nga mga lugar,*Nga nangangaon han karne han mga baboy,+Ngan an sabaw han mangil-ad* nga mga butang aada ha ira mga surudlan.+   Nasiring hira, ‘Dida ka la; ayaw pagdaop ha akon,Kay mas baraan ako kay ha imo.’* Ini hira usa nga aso ha mga buho han akon irong, usa nga kalayo nga naglalaga ha bug-os nga adlaw.   Kitaa! Iginsurat ito ha akon atubangan;Diri ako magpapabilin nga waray ginhihimo,Kondi babalosan ko hira,+Babalosan ko hira hin bug-os*   Tungod han ira mga sayop ngan tungod liwat han mga sayop han ira mga kaapoy-apoyan,”+ nasiring hi Jehova. “Tungod kay nagpapaaso hira hin mga halad ha bawbaw han mga bukidNgan nagpapasipara ha akon ha bawbaw han mga bungtod,+Tatakson ko anay hin bug-os* an ira suhol.”   Ini an siring ni Jehova: “Sugad la nga may bag-o nga bino dida ha urapong han mga ubas Ngan an usa nga tawo nasiring, ‘Ayaw ito ilabog, kay may maopay* pa dida hito,’ Ito liwat an akon bubuhaton para ha akon mga surugoon;Diri ko hira bubungkagon ngatanan.+   Igagawas ko tikang ha Jacob an usa nga tulin*Ngan tikang ha Juda an mag-ieredar han akon kabukiran;+An akon mga pinili magtatag-iya hito,Ngan an akon mga surugoon maukoy didto.+ 10  An Saron+ magigin panabsaban para ha mga karneroNgan an Walog* han Acor+ magigin lugar nga pahuwayan para ha mga baka,Para ha akon katawohan nga namimiling ha akon. 11  Kondi kaupod kamo hadton nabaya kan Jehova,+Hadton nahingangalimot han akon baraan nga bukid,+Hadton nag-aandam hin lamesa para ha dios han Swerte,Ngan hadton nagpupuno ha mga kopa hin bino nga may halo para ha dios han Kapalaran. 12  Salit itutubyan ko kamo ha espada,+Ngan kamo ngatanan mayukbo basi pamatayon,+Kay nagtawag ako, pero waray kamo bumaton,Nagyakan ako, pero waray kamo mamati;+Padayon nga ginbuhat niyo an maraot ha akon pagkita,Ngan ginpili niyo an diri nakakapalipay ha akon.”+ 13  Salit ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo: “Kitaa! An akon mga surugoon makaon, kondi kamo magugutom.+ Kitaa! An akon mga surugoon mainom,+ kondi kamo mauuhaw. Kitaa! An akon mga surugoon magrarayhak,+ kondi kamo mag-aantos hin kaarawdan.+ 14  Kitaa! An akon mga surugoon masinggit hin malipayon tungod han maopay nga kahimtang han kasingkasing,Kondi kamo mangangaraba tungod han kasakit han kasingkasingNgan magngunguyngoy kamo tungod han masurub-on nga espiritu. 15  Magbibilin kamo hin ngaran nga gagamiton han akon mga pinili sugad nga sumpa,Ngan an tagsa ha iyo papatayon ni Jehova nga Soberano nga Ginoo,Kondi an iya mismo mga surugoon iya tatawagon ha iba nga ngaran;+ 16  Sugad nga resulta, an bisan hin-o dida ha tuna nga nangangaro hin bendisyon para ha iya kalugaringonBibendisyonan han Dios han kamatuoran,*Ngan an bisan hin-o dida ha tuna nga nanunumpaManunumpa ha ngaran han Dios han kamatuoran.*+ Kay an naglabay nga mga kasakitan* mahingangalimtan;Itatago ito tikang ha akon mga mata.+ 17  Kay kitaa! Naglalarang ako hin bag-o nga mga langit ngan hin bag-o nga tuna;+Ngan an naglabay nga mga butang diri na mahinunumdoman,Diri liwat ito masulod ha kasingkasing.+ 18  Salit pagrayhak ngan paglipay kamo ha kadayonan dida ha akon ginlalarang. Kay kitaa! Akon ginlalarang an Jerusalem basi magin hinungdan han kalipayNgan an iya katawohan basi magin hinungdan han pagrayhak.+ 19  Ngan maglilipay ako tungod han Jerusalem ngan magrarayhak tungod han akon katawohan;+Diri na mababatian dida ha iya an aringasa han pagtangis o an pagsinggit tungod han kasakitan.”+ 20  “Diri na magkakaada hin minasus-an tikang hito nga lugar nga mabubuhi hin pipira la ka adlaw,O hin lagas nga diri makakakompleto han iya mga adlaw. Kay an bisan hin-o nga mamamatay nga 100 an edad huhunahunaon nga usa la nga bata,Ngan an makasasala igsusumpa, bisan pa kon 100 an iya edad.* 21  Magtutukod hira hin mga balay ngan maukoy dida hito,+Ngan magtatanom hira hin mga urubasan ngan makaon han mga bunga hito.+ 22  Diri hira magtutukod nga iba an maukoy,Ngan diri hira magtatanom nga iba an makaon. Kay an mga adlaw han akon katawohan magigin pariho han mga adlaw han usa nga kahoy,+Ngan an akon mga pinili bug-os nga magpapahimulos han buhat han ira mga kamot. 23  Diri hira maniniguro pagtrabaho* hin waray la pulos,*+Ngan diri hira magkakaada hin mga anak nga mag-aantos hin kasakitan,Kay hira an tulin* nga ginkukompwesto han mga binendisyonan ni Jehova,+Ngan an ira katulinan kaupod nira.+ 24  Antes pa hira tumawag, mabaton na ako;Samtang nagyayakan pa hira, mamamati na ako. 25  An lobo ngan an nati nga karnero mangangaon nga magkaupod,An leon makaon hin uhot pariho han todo nga baka,+Ngan tapotapo an magigin pagkaon han halas. Diri hira mandadaot o manruruba ha akon bug-os nga baraan nga bukid,”+ nasiring hi Jehova.

Mga footnote

O posible nga “ha mga balay-balay para ha mga bantay.”
O “mahugaw.”
O posible nga “Kay matatapnan ko ikaw han akon pagkabaraan.”
Lit., “ngada ha ira dughan.”
Lit., “ngada ha ira dughan.”
Lit., “bendisyon.”
Lit., “binhi.”
O “Hamubo nga Kapatagan.”
O “nga matinumanon.” Lit., “han Amen.”
O “nga matinumanon.” Lit., “han Amen.”
O “mga problema.”
O posible nga “Ngan an tawo nga waray makaabot hin 100 tatagdon nga iginsumpa.”
O “magtatrabaho hin maduruto.”
O “hin kawang la.”
Lit., “binhi.”