Isaias 63:1-19

  • Pagbulos ni Jehova ha mga nasud (1-6)

  • Maunungon nga gugma ni Jehova ha naglabay (7-14)

  • Pag-ampo han pagbasol (15-19)

63  Hin-o ito nga tiabot tikang ha Edom,+Tikang ha Bozra+ nga may mga bado nga mahayag an kolor,*Ito nga dungganon an pamado,Nga nagmamartsa nga may daku nga gahum? “Ako ini, ako nga nagyayakan uyon ha katadongan,Ako nga may daku nga gahum ha pagtalwas.”   Kay ano nga pula an imo bado,Ngan kay ano nga an imo mga panapton pariho han mga panapton han nagtatamak-tamak hin mga ubas ha purog-an hito?+   “Nag-uusahan ako nga nagtamak-tamak ha mga ubas ha purog-an hito. Waray ako kaupod tikang ha mga katawohan. Padayon ko ito nga gintamak-tamakan tungod han akon kasina,Ngan padayon ko ito nga gintamak-tamakan tungod han akon kapungot.+ An akon mga panapton natapsikan han ira dugo,Ngan namantsahan ko an akon bug-os nga bado.   Kay an adlaw han pagbulos aadi ha akon kasingkasing,+Ngan an tuig han akon mga gintubos inabot na.   Nagkita ako, kondi waray bisan usa nga binulig;Nahipausa ako nga waray bisan usa nga nagpresentar pagbulig. Salit an akon butkon nagdara ha akon hin katalwasan,*+Ngan an akon mismo kapungot nagpakusog ha akon.   Gintamak-tamakan ko an mga katawohan tungod han akon kasina,Ginhubog ko hira han akon kapungot+Ngan iginbubo ko ha tuna an ira dugo.”   Uunabihon ko an mga buhat han maunungon nga gugma ni Jehova,An darayawon nga mga buhat ni Jehova,Tungod han ngatanan nga ginbuhat ni Jehova para ha aton,+Han damu nga mag-opay nga butang nga iya ginbuhat para ha panimalay ni Israel,Uyon ha iya kalooy ngan ha iya daku nga maunungon nga gugma.   Kay nagsiring hiya: “Sigurado nga katawohan ko hira, mga anak nga magigin maunungon* ha akon.”+ Salit nagin Paratalwas nira hiya.+   Durante han ngatanan nira nga kasakitan nasasakit hiya.+ Ngan an iya mismo kalugaringon nga mensahero* nagtalwas ha ira.+ Tungod han iya gugma ngan pagpaid iya hira gintubos,+Ngan gin-alsa niya hira ngan gindara durante han ngatanan nga adlaw nga maiha na nga naglabay.+ 10  Pero nagrebelde+ hira ngan ginpasubo an iya baraan nga espiritu.+ Salit nagin kaaway nira hiya,+Ngan nakig-away hiya ha ira.+ 11  Ngan nahinumdoman nira an mga adlaw nga maiha na nga naglabay,An mga adlaw ni Moises nga iya surugoon: “Hain Hiya nga naggawas ha ira tikang ha dagat+ kaupod han mga paraataman han iya panon?+ Hain Hiya nga nagbutang dida ha iya han Iya baraan nga espiritu,+ 12  Hiya nga nagpahinabo nga an Iya mahimayaon nga butkon umupod ha too nga kamot ni Moises,+Hiya nga nagtunga han katubigan ha ira atubangan+Basi maghimo para ha iya kalugaringon hin ngaran nga magpapadayon ha waray kataposan,+ 13  Hiya nga nagpahinabo nga latason nira an masulog nga katubigan,*Nga tungod hito naglakat hira nga diri nahipapakdol,Pariho hin kabayo ha kapatagan?* 14  Pariho hin mga hayop nga nagkakalugsad ngadto ha kapatagan basi pumahuway,Ginpapahuway hira han espiritu ni Jehova.”+ Ha sugad hini nga paagi mo gintugwayan an imo katawohan,Basi maghimo hin harangdon* nga ngaran para ha imo kalugaringon.+ 15  Tamod tikang ha langit ngan pagkitaTikang ha imo hitaas nga urukyan nga baraan ngan mahimayaon.* Hain na an imo kadasig ngan an imo gahum,An imo hilarom nga pagpaid*+ ngan an imo kalooy?+ Igintago ito tikang ha akon. 16  Kay ikaw an amon Amay;+Bisan kon hi Abraham bangin diri nakilala ha amon,Ngan hi Israel bangin diri nakilala ha amon,Ikaw, O Jehova, an amon Amay. An amon Paratubos han nag-agi nga mga panahon amo an imo ngaran.+ 17  Kay ano, O Jehova, nga gintutugotan* mo nga mahisimang kami tikang ha imo mga dalan? Kay ano nga gintutugotan* mo nga magin matig-a an amon kasingkasing, nga tungod hito diri kami nahahadlok ha imo?+ Balik, para ha imo mga surugoon,An mga tribo han imo panurundon.+ 18  An imo baraan nga katawohan may panag-iya ha sulod hin halipot nga panahon. Gintamak-tamakan han amon mga kaaway an imo santuaryo.+ 19  Ha sulod hin maiha hinduro nga panahon nagin pariho kami hadton waray mo gud mandoi,Pariho hadton waray gud tawaga ha imo ngaran.

Mga footnote

O posible nga “mahayag an kapula.”
O “kadaogan.”
O “nga diri magtatraydor.”
O “an anghel nga tikang ha iya atubangan.”
O “hilarom nga katubigan.”
O “ha kamingawan?”
O “maopay.”
O “matahom.”
Lit., “An pagsaramok han sulod nga mga parte han imo lawas.”
O “ginpapahinabo.”
Lit., “ginhihimo.”