Isaias 30:1-33

  • Bulig han Ehipto waray gud pulos (1-7)

  • Tagna iginsalikway han katawohan (8-14)

  • Kusog pinaagi ha pagsarig (15-17)

  • Hi Jehova magpapakita hin pagkabuotan ha iya katawohan (18-26)

    • Jehova, Harangdon nga Instruktor (20)

    • “Ini an dalan” (21)

  • Sisirotan ni Jehova an Asirya (27-33)

30  “Kairo han mga anak nga magtig-a an ulo,”+ nasiring hi Jehova,“Nga nagbubuhat hin mga plano nga diri akon,+Nga nakikig-alyansa,* pero diri pinaagi han akon espiritu,Basi dugangan hin sala an sala.   Linugsad hira ngadto ha Ehipto+ nga waray magkonsulta ha akon,*+Basi dumangop ha Paraon para han pagpanalipod*Ngan basi umayop ha lambong han Ehipto!   Kondi an pagpanalipod han Paraon magigin rason han iyo kaarawdan,Ngan an pag-ayop ha lambong han Ehipto magigin hinungdan han iyo kaalohan.+   Kay an iya mga prinsipe aadto ha Zoan,+Ngan an iya mga representante nakaabot ha Hanes.   Hira ngatanan ibubutang ha kaarawdanHan mga tawo nga waray maihahatag nga kaopayan ha ira,Nga diri nahatag hin bulig ngan hin kaopayan,Kondi hin kaarawdan la ngan kaalohan.”+  Ini an usa nga mensahe kontra ha mga hayop ha sur: Ha tuna han kasakitan ngan han kakurian,Han leon, han nauwang nga leon,Han halas nga bibora ngan han malara nga halas nga nalupad,*Dara nira an ira mga bahandi nga nakakarga ha mga likod han mga asnoNgan an ira mga suplay nga nakakarga ha mga bukdo han mga kamelyo. Kondi ini ngatanan diri makakahatag hin kaopayan ha katawohan.   Kay an bulig han Ehipto waray gud pulos.+ Salit ini an akon tawag ha iya: “Rahab,+ nga nagliliningkod la.”   “Yana lakat, isurat ito ha papan dida ha ira atubangan,Ngan isurat ito ha libro,+Basi ha maabot nga panahonMagin permanente ito nga testigo.+   Kay rebelyoso hira nga katawohan,+ maglimbong nga mga anak,+Mga anak nga diri naruruyag ha pagpamati ha balaud* ni Jehova.+ 10  Nasiring hira ha mga nakakakita hin bisyon, ‘Ayaw kamo pagkita,’ Ngan ha mga parasumat hin bisyon, ‘Ayaw kami pagsumati hin tinuod nga mga bisyon.+ Sumati kami hin mga butang nga karuyag namon mabatian;* pagkita kamo hin maglimbong nga mga ilusyon.+ 11  Liko kamo tikang ha dalan; simang kamo tikang ha aragian. Ayaw na niyo unabiha ha amon an Baraan nga Dios han Israel.’”+ 12  Salit ini an siring han Baraan nga Dios han Israel: “Tungod kay iyo iginsalikway ini nga pulong+Ngan nasarig kamo ha panlimbong ngan panguwatNgan natapod kamo hini nga mga butang,+ 13  Ini nga sayop magigin pariho hin guba nga pader para ha iyo,Pariho hin bukdo ha hitaas nga pader nga tikarumpag na. Marurumpag ito hin tigda, ha usa la ka dali. 14  Maguguba ito pariho hin tadyaw han parahimo hin daba,Nga dugmok gud salit waray na tipak hito nga mahisasalinBasi ibalhin an kalayo tikang ha abohanO basi magsarok hin tubig tikang ha lam-aw.”* 15  Kay ini an siring ni Jehova nga Soberano nga Ginoo, an Baraan nga Dios han Israel: “Pinaagi ha pagbalik ha akon ngan pagpahuway, matatalwas kamo;Magigin makusog kamo kon magpapabilin kamo nga kalmado ngan masarig kamo.”+ Kondi nadiri kamo.+ 16  Lugod, nagsiring kamo: “Diri, mapalagiw kami nga sakay ha mga kabayo!” Salit mapalagiw kamo. “Ngan masakay kami ha maglaksi nga mga kabayo!”+ Salit an mga maglalanat ha iyo magigin malaksi.+ 17  Usa ka yukot an mangungurog ha tarhog han usa;+Ngan ha tarhog han lima mapalagiw kamo Tubtob nga an mahisalin ha iyo pariho hin palo ha pungkay han bukid,Pariho hin tigaman nga poste ha bawbaw han bungtod.+ 18  Kondi hi Jehova mapailubon nga naghuhulat* basi magpakita ha iyo hin pagkabuotan,+Ngan mabuhát hiya basi magpakita ha iyo hin kalooy.+ Kay hi Jehova usa nga Dios han hustisya.+ Malipayon an ngatanan nga nagpapadayon ha pagpamulat* ha iya.+ 19  Ha panahon nga an katawohan umukoy ha Zion, ha Jerusalem,+ diri ka na gud magtatangis.+ Sigurado nga magpapakita hiya ha imo hin pagkabuotan ha pakabati niya han imo pangaraba para hin bulig; babatunon ka niya pakabati gud niya hito.+ 20  Bisan kon hi Jehova maghahatag ha imo hin kasakitan sugad nga imo tinapay ngan hin pagtalumpigos sugad nga imo tubig,+ an imo Harangdon nga Instruktor diri na magtatago, ngan makikita mo an imo Harangdon nga Instruktor+ pinaagi han imo mismo mga mata. 21  Ngan an imo mismo mga talinga makakabati hin pulong ha imo luyo nga nasiring, “Ini an dalan.+ Lakat kamo dida hini,” engkaso kumadto kamo ha too o engkaso kumadto kamo ha wala.+ 22  Ngan imo huhugawan an silber nga iginhaklap ha imo inukit nga mga imahen ngan an bulawan nga igintubog ha imo metal nga mga rebulto.*+ Imo hira ilalabog pariho hin panapton para ha regla ngan masiring ka ha ira, “Iwas kamo!”*+ 23  Ngan iya ihahatag an uran para ha mga binhi nga imo iginsasabwag ha tuna,+ ngan an tinapay nga produkto han tuna magigin hura ngan masustansya.*+ Hito nga adlaw an imo mga hayop mananabsab ha hagluag nga mga panabsaban.+ 24  Ngan an mga baka ngan an mga asno nga nag-aarado ha tuna makaon hin tubong nga ginsalaktan hin tanom nga acedera, nga iginpalíd gamit an pala ngan an daku nga tinidor. 25  Ngan ha tagsa nga hitaas nga bukid ngan ha tagsa nga hitaas nga bungtod magkakaada mga sapa ngan mga aragian hin tubig,+ ha adlaw han duro nga pamatay ha panahon nga marumpag an mga torre. 26  Ngan an kalamrag han kadayaw magigin pariho han kalamrag han adlaw;* ngan an kalamrag han adlaw magigin malamrag hin pito ka pilo,+ pariho han kalamrag han pito ka adlaw, ha adlaw nga butkon ni Jehova an bari* han iya katawohan+ ngan tambalon an grabe nga samad tungod han iya pagbalbag.+ 27  Kitaa! An ngaran ni Jehova tiabot tikang ha hirayo,Nga naglalaga an kasina ngan may upod nga magdakmol nga mga dampog. An iya mga im-im puno hin kasina,Ngan an iya dila pariho hin nakakaugtang nga kalayo.+ 28  An iya espiritu* pariho hin masulog nga baha nga naabot ha liog,Basi bay-ugon an mga nasud dida ha ag-agan han kabungkagan;*Ngan an mga katawohan magkakaada hin renda ha ira mga panga+ nga magsisimang ha ira. 29  Kondi an imo kanta magigin pariho han kanta nga ginkakanta ha gab-iHa panahon nga nangangandam ka* para hin piyesta,+Ngan an imo kasingkasing magrarayhak pariho hin tawoNga naglalakat nga may* plawtaNgadto ha bukid ni Jehova, ngadto ha Bato han Israel.+ 30  Ipapabati ni Jehova an iya harangdon nga tingog+Ngan ipapakita an iya butkon+ samtang igin-uubós ito tungod han iya duro nga kasina,+Nga may laga han nakakaugtang nga kalayo,+Nga may bunok,+ bagyo nga may mga dalugdog, ngan uran nga yelo.+ 31  Kay tungod han tingog ni Jehova, an Asirya mahahadlok gud;+Iya ito babalbagon pinaagi hin tungkod.+ 32  Ngan an tagsa nga pagbalbag han iya tungkod nga pansirotNga ipapadapat ni Jehova ha AsiryaDuduyogan hin mga tamborin ngan mga arpa+Samtang ginwawarawara niya an iya butkon kontra ha ira ha girra.+ 33  Kay an iya Tofet*+ andam na;Igin-andam liwat ito para ha hadi.+ Iya ginhimo nga hilarom ngan hilapad an kamada han mga sungo,Nga may damu nga kalayo ngan mga sungo. An gininhawa ni Jehova, nga pariho hin salog han asupre,An magpapalaga hito.

Mga footnote

Lit., “nagbububo hin irimnon sugad nga halad,” nga matin-aw nga nagtutudlok ha paghimo hin kauyonan.
O “nga waray magpakiana ha akon baba.”
Lit., “ha balwarte han Paraon.”
O “malara nga halas nga malaksi gumios.”
O “instruksyon.”
Lit., “nga mahamis.”
O posible nga “tirokan hin tubig.”
O “nagpapadayon ha pagpamulat.”
O “nga naghuhulat gud.”
O “hinurma nga mga rebulto.”
O posible nga “ngan tatawagon mo hira nga mahugaw.”
Lit., “matambok ngan mantikaon. ”
Ha iba nga lugar, “sudang.”
O “kadaot.”
O “gininhawa.”
Lit., “ag-agan han kawaray-pulos.”
O “nga ginbabaraan mo an imo kalugaringon.”
O “samtang gintutokar an.”
An “Tofet” dinhi ginagamit sugad nga simboliko nga lugar han pagsunog, nga nagrirepresentar han kabungkagan.