Isaias 59:1-21

  • Israel nahibulag ha Dios tungod han sala (1-8)

  • Nagsumat han sala (9-15a)

  • Hi Jehova nanginlabot para ha mabinasulon (15b-21)

59  Kitaa! An kamot ni Jehova diri halipot para magtalwas,+Ngan an iya talinga diri maluya* para makabati.+   Diri, tungod han iyo mismo mga sayop nahibulag kamo ha iyo Dios.+ Tungod han iyo mga sala igintago niya an iya nawong tikang ha iyo,Ngan nadiri hiya pagpamati ha iyo.+   Kay an iyo mga palad nahugawan hin dugo+Ngan an iyo mga tudlo nahugawan hin sayop. An iyo mga im-im nagyayakan hin mga buwa,+ ngan an iyo dila nagluluwas hin pagkadiri-matadong.   Waray bisan usa nga nagtatawag ha katadongan,+Ngan waray bisan usa nga napakadto ha korte nga nagyayakan hin kamatuoran. Nasarig hira ha diri tinuod+ ngan nagyayakan hin waray pulos. Nagbuburod hira hin kasamok ngan nag-aanak hin nakakadaot nga mga butang.+   Ginpupusa nira an mga bonay han malara nga halas,Ngan ginhahablon nira an balay han lawa.+ An bisan hin-o nga nakaon han ira mga bonay mamamatay,Ngan tikang ha bonay nga ginpusa nagawas an halas nga bibora.   An ira balay han lawa diri magigin bado,Ngan diri nira maitatabon ha ira kalugaringon an ira ginhihimo.+ An ira mga buhat nakakadaot,Ngan an madarahog nga mga buhat aada ha ira mga kamot.+   An ira mga tiil nadalagan basi magbuhat hin maraot,Ngan nag-aapura hira ha pagpatay hin inosente nga tawo.*+ An ira mga panhunahuna nakakadaot;An kabungkagan ngan kasakitan aada ha ira mga dalan.+   Waray hira mahibaro han dalan han kamurayawan,Ngan waray hustisya ha ira mga aragian.+ Ginhihimo nira nga baliko an ira mga dalan;Waray bisan usa nga naglalakat dida hito an mahibabaro han kamurayawan.+   Ito an hinungdan nga hirayo ha amon an hustisya,Ngan diri kami nahiaabtan han katadongan. Padayon kami nga naglalaom hin kalamrag, kondi kitaa! aada an kasisidman;Hin kapawa, kondi padayon kami nga naglalakat ha kadulom.+ 10  Nangangapkap kami ha bungbong pariho hin buta nga mga tawo;Padayon kami nga nangangapkap pariho hin mga tawo nga waray mga mata.+ Nahipapakdol kami ha kaudtuhon nga sugad hin ha masirom nga kagab-ihon;Ha butnga han magkusog pariho la kami han mga patay. 11  Kami ngatanan nagngungurob pariho hin mga osoNgan masurub-on nga nagkukurokutok pariho hin mga sarapati. Naglalaom kami hin hustisya, kondi waray hustisya;Hin katalwasan, kondi hirayo ito ha amon. 12  Kay damu an amon pagtalapas ha imo atubangan;+An tagsa han amon mga sala nagtitestigo kontra ha amon.+ Kay aadi ha amon an amon mga pagtalapas;Maaram gud kami han amon mga sayop.+ 13  Gintalapas namon ngan iginnigar hi Jehova;Gintalikdan namon an amon Dios. Nag-iristorya kami hin pagtalumpigos ngan pagrebelde;+Naghunahuna kami hin mga buwa ngan naghurutibhutib hin buwa nga mga pulong nga tikang ha kasingkasing.+ 14  An hustisya ginpapaatras,+Ngan an katadongan natindog ha hirayo;+Kay an kamatuoran* nahipakdol ha plasa,Ngan an pagkatangkod diri nakakasulod didto. 15  An kamatuoran* nawara,+Ngan an bisan hin-o nga nalikay ha karaotan gintitikasan. Nakita ini ni Jehova ngan nasubo hiya,*Kay waray hustisya.+ 16  Nakita niya nga waray tawo nga nabulig,Ngan nahipausa hiya nga waray bisan usa nga nanginginlabot,Salit an iya mismo butkon nagdara hin katalwasan,*Ngan an iya mismo pagkamatadong nagpakusog ha iya. 17  Katapos, an katadongan iya iginsul-ot pariho hin kutamayaNgan an helmet han katalwasan* iya iginsul-ot ha iya ulo.+ An pagbulos iya iginsul-ot sugad nga iya bado+Ngan an kadasig iya iginputos ha iya kalugaringon pariho hin bado.* 18  Ini an iya ibabalos ha ira tungod han ira ginbuhat:+ Kapungot para ha iya mga kakontra, sirot para ha iya mga kaaway.+ Ngan an mga isla iya babalosan han angay ha ira. 19  Tikang ha gintutunoran han adlaw mahahadlok hira ha ngaran ni Jehova,Ngan tikang ha ginsisirangan han adlaw mahahadlok hira ha iya himaya,Kay maabot hiya pariho hin masulog nga salog,Nga ginpapagios han espiritu ni Jehova. 20  “An Paratubos+ maabot+ ha Zion,Ha katulinan ni Jacob nga nabaya ha pagtalapas,”+ nasiring hi Jehova. 21  “Mahitungod ha akon, ini an akon kasabotan ha ira,”+ nasiring hi Jehova. “An akon espiritu nga aada ha imo ngan an akon mga pulong nga iginbutang ko ha imo baba—diri ito kukuhaon ha imo baba, ha baba han imo mga anak,* o ha baba han imo mga apo,”* nasiring hi Jehova, “tikang yana tubtob ha kadayonan.”

Mga footnote

Lit., “mabug-at.”
Lit., “pagpaagay hin inosente nga dugo.”
O “pagkatangkod.”
O “pagkatangkod.”
Lit., “ngan maraot ini ha iya pagkita.”
O “kadaogan para ha iya.”
O “kadaogan.”
O “waray pako nga bado.”
Lit., “imo binhi.”
Lit., “han binhi han imo binhi.”