Isaias 58:1-14

  • Tinuod ngan buwa nga pagpuasa (1-12)

  • Malipay pagtuman han Sabbath (13, 14)

58  “Guliat hin makusog; ayaw pugngi an imo tingog! Dakua an imo tingog pariho han tunog hin sungay. Isumat ha akon katawohan an ira pagrebelde,+Ha panimalay ni Jacob an ira mga sala.   Ginbibiling nira ako kada adlaw,Ngan nagpapahayag hira hin kalipay nga mahibaroan an akon mga dalan,Nga sugad hin usa hira nga nasud nga nagbuhat hin katadonganNgan waray bumaya ha hustisya han ira Dios.+ Nangangaro hira ha akon hin magtadong nga mga paghukom,Nga sugad hin nalilipay hira nga magin duok ha Dios:+   ‘Kay ano nga diri mo nakikita kon nagpupuasa kami?+ Ngan kay ano nga diri ka naghahatag hin atensyon kon nagpapakita kami* hin kasubo?’+ Kay ha adlaw han iyo pagpuasa, ginbubuhat niyo an iyo la karuyag,*Ngan gintatalumpigos niyo an iyo mga trabahador.+   An iyo pagpuasa nagriresulta hin mga kasamok ngan mga araway,Ngan nanununtok kamo pinaagi han kamaoo han karaotan. Diri kamo makakapuasa sugad han iyo ginbubuhat yana ngan maghunahuna nga an iyo tingog mababatian ha langit.   Angay ba magin sugad hini an pagpuasa nga akon ginpili,Magin adlaw nga an usa nga tawo magpakita han kasubo niya,*Nga dumuko pariho hin tikog,Ngan humigda ha sako nga panapton ngan ha abo? Ini ba an gintatawag niyo nga pagpuasa ngan usa nga adlaw nga nakakalipay kan Jehova?   Diri, ini an pagpuasa nga akon ginpili: Nga tangtangon an mga kadena han karaotan,Badbaron an mga higot han yugo,+Tagan hin kagawasan an mga gintatalumpigos,+Ngan barion an tagsa nga yugo;   Nga bahinán han imo tinapay an ginugutom,+Dad-on ha imo balay an mga pobre ngan an mga waray balay,Badoan an tawo nga hubo kon makita mo hiya,+Ngan diri talikdan an imo kadugo.   Kon bubuhaton mo ito, an imo kalamrag masanag pariho han maagahon,+Ngan an imo pag-opay maabot hin madagmit. An imo katadongan mag-uuna ha imo,Ngan an himaya ni Jehova magigin imo gwardya ha luyo.+   Matawag ka, ngan mabaton hi Jehova;Mangangaraba ka para hin bulig, ngan masiring hiya, ‘Aadi ako!’ Kon tanggalon mo an yugo tikang ha imo butnga,Ngan umundang ka pagtinudlok ngan pagyinakan hin nakakadaot,+ 10  Kon tagan mo an ginugutom han imo mismo ginhihingyap*+Ngan tagbawon an panginahanglan han mga nag-aantos,*An imo kalamrag masanag bisan ha kasisidman,Ngan an imo kadulom magigin pariho han kaudtuhon.+ 11  Hi Jehova pirme magtutugway ha imoNgan magtatagbaw ha imo* bisan ha uga nga tuna;+Pakukusgon niya an imo mga tul-an,Ngan magigin pariho ka hin garden nga ginsaribohan hin maopay,+Pariho hin burabod nga diri gud nauubosan hin tubig. 12  Ira tutukuron utro an kadaan nga kagubaan tungod ha imo,+Ngan ipapahamutang mo utro an mga pundasyon han naglabay nga mga henerasyon.+ Tatawagon ka nga parag-ayad han guba nga mga pader,*+An parag-opay han mga kalsada nga mauukyan. 13  Kon tungod han Sabbath maglikay ka* ha pagbuhat han imo la mga karuyag* ha akon baraan nga adlaw+Ngan tawagon mo an Sabbath nga usa nga duro nga kalipay, usa nga baraan nga adlaw ni Jehova, usa nga adlaw nga angay himayaon,+Ngan himayaon mo ito imbes nga buhaton an imo la mga karuyag ngan magyakan hin waray pulos nga mga pulong, 14  Aabaton mo an duro nga kalipay tungod kan Jehova,Ngan pahihinaboon ko nga masakop mo an higtaas nga mga lugar han tuna.+ Pahihinaboon ko nga kumaon ka tikang* ha panurundon ni Jacob nga imo kaapoy-apoyan,+Kay an baba ni Jehova an nagyakan.”

Mga footnote

O “an amon kalag.”
O “nalilipayan.”
O “han iya kalag.”
O “han ginhihingyap han imo mismo kalag.”
O “han nag-aantos nga mga kalag.”
O “ha imo kalag.”
Lit., “han guhang.”
Lit., “italikod mo an imo tiil.”
O “imo la mga nalilipayan.”
O “nga magpahimulos ka.”