Isaias 10:1-34

  • Kamot han Dios kontra ha Israel (1-4)

  • Asirya​—⁠tungkod han kasina han Dios (5-11)

  • Sirot ha Asirya (12-19)

  • Nanhibilin ha Jacob mabalik (20-27)

  • Huhukman han Dios an Asirya (28-34)

10  Kairo han mga nagpapatuman hin nakakadaot nga mga regulasyon,+Han mga tawo nga pirme naghihimo hin matalumpiguson nga mga balaud,   Basi diri pamatian an kaso han mga pobre,Basi diri tagan hin hustisya an mga ubos dida ha akon katawohan,+Nga ginkukuha an mga panag-iya han mga balo nga babayeNgan gintitikasan an mga bata nga waray tatay!*+   Ano an iyo bubuhaton ha adlaw han pagsirot,+Ha panahon nga umabot an kabungkagan tikang ha hirayo?+ Kan kanay kamo mapalagiw basi mangaro hin bulig,+Ngan diin niyo ibibilin an iyo bahandi?*   Waray na mahihimo kondi an pumungko upod han mga prisoO magkamatay upod han mga ginpamatay. Tungod hito ngatanan, diri nawawara an Iya kasina,Kondi nakaunat pa gihapon an Iya kamot basi magsirot.+   “Kitaa! an Asiryano,+An tungkod nga magpapahayag han akon kasina+Ngan an baston ha iya kamot nga magpapahayag han akon pagkondenar!   Susugoon ko hiya kontra ha apostata nga nasud,+Kontra ha katawohan nga nakapasina gud ha akon;Susugoon ko hiya nga kumuha hin damu gud nga butang sugad nga dinag-anNgan tamak-tamakan hira pariho han lapok ha mga kalye.+   Kondi diri hiya maruruyag ha pagbuhat hiniNgan an iya kasingkasing diri maghihimo hin sugad hini nga plano;Kay aada ha iya kasingkasing an pagpoo,An pagbungkag hin damu nga nasud, diri hin pipira la.   Kay nasiring hiya,‘Diri ba mga hadi ngatanan an akon mga prinsipe?+   Diri ba an Calno+ pariho la han Carkemis?+ Diri ba an Hamat+ pariho han Arpad?+ Diri ba an Samaria+ pariho han Damasco?+ 10  Gin-agaw han akon kamot an mga ginhadian han waray pulos nga mga dios,Nga an inukit nga mga imahen mas damu kay han aadto ha Jerusalem ngan Samaria!+ 11  Diri ko ba liwat bubuhaton ha Jerusalem ngan ha iya mga idoloAn sugad han akon ginbuhat ha Samaria ngan ha iya waray pulos nga mga dios?’+ 12  “Ha panahon nga tapuson ni Jehova an ngatanan niya nga buhat ha Bukid Zion ngan ha Jerusalem, Iya* sisirotan an hadi han Asirya tungod han iya kawaray-respeto ngan han iya pagin hambog ngan pagin arogante.+ 13  Kay nasiring hiya,‘Bubuhaton ko ini pinaagi han kusog han akon kamotNgan pinaagi han akon kinaadman, kay maaramon ako. Kukuhaon ko an mga giutan han mga katawohan+Ngan titikason an ira mga bahandi,+Ngan sasakupon ko an mga umurukoy pariho hin gamhanan nga tawo.+ 14  Pariho hin tawo nga gin-aabot an usa nga salag,Kukuhaon han akon kamot an mga bahandi han mga katawohan;Ngan pariho hin tawo nga nagtitirok han ginbayaan nga mga bonay,Titirukon ko an bug-os nga tuna! Waray magpapalapaka han iya mga pako o manganga o maghuhuni.’” 15  Ighahambog ba han atsa an kalugaringon hito ha tawo nga nagamit hito ha pagtiak? Ighahambog ba han sarutso an kalugaringon hito ha tawo nga nagamit hito ha pagsarutso? Maiwawagayway ba han baston+ an tawo nga nag-aalsa hito? O maiaalsa ba han tungkod an tawo nga nakapot hito? 16  Tungod hito an tinuod nga Ginoo, hi Jehova han mga hugpo,Magpapagasa han iya* mga magtambok,+Ngan ha ilarom han iya kadungganan magpapalarab Hiya hin naglalaga nga kalayo.+ 17  An Kalamrag han Israel+ magigin usa nga kalayo,+Ngan an Baraan nga Dios hito magigin usa nga laga;Maglalarab ini ngan mag-uugtang han iya mga banwa ngan han iya tunukon nga mga tanom ha usa la ka adlaw. 18  Bug-os nga* bubungkagon Niya an kadungganan han iya kagurangan ngan han iya namumunga nga kakahoyan;Magigin pariho ito han pagtikaluya han tawo nga may sakit.+ 19  An nahisalin nga mga kahoy han iya kaguranganMagigin pipira na gud la salit bisan bata makakaihap hito. 20  Hito nga adlaw an mga nahibilin han IsraelNgan an mga nakatalwas ha panimalay ni JacobDiri na madepende ha iya nga inatake ha ira;+Kondi may pagtoo nga madepende hira kan Jehova,An Baraan nga Dios han Israel. 21  An nanhibilin la an mabalik,An nanhibilin ha Jacob, ngadto ha Gamhanan nga Dios.+ 22  Kay bisan kon an imo katawohan, O Israel,Sugad kadamu han mga baras ha dagat,An nanhibilin la ha ira an mabalik.+ An pagpoo gindesisyonan na,+Ngan matatabonan hira han hustisya.*+ 23  Oo, an pagpoo nga gindesisyonan na han Soberano nga Ginoo, hi Jehova han mga hugpo,Igpapadapat ha bug-os nga tuna.+ 24  Salit ini an siring han Soberano nga Ginoo, hi Jehova han mga hugpo: “Ayaw kahadlok, akon katawohan nga naukoy ha Zion, tungod han Asiryano, nga hadto nagbabalbag ha iyo pinaagi han tungkod+ ngan nag-aalsa han iya baston kontra ha iyo, pariho han ginbuhat han Ehipto.+ 25  Kay diri na gud mag-iiha matatapos na an pagkondenar; isisentro ko ha ira an akon kasina basi bungkagon hira.+ 26  Hi Jehova han mga hugpo magwawarawara hin latigo kontra ha iya,+ pariho han panahon nga Iya ginpirde an Midian hirani ha bato nga Oreb.+ Ngan an Iya baston ig-uunat ha bawbaw han dagat, ngan Iya ito ig-aalsa pariho han Iya ginbuhat ha Ehipto.+ 27  Hito nga adlaw an iya iginpas-an ha imo sugbong kukuhaon,+Ngan an yugo nga iya iginbutang ha imo liog tatanggalon,+Ngan an yugo mababari+ tungod han lana.” 28  Inabot hiya ha Aiat;+Inagi hiya ha Migron;Ha Micmash+ niya iginbutang an iya mga dara. 29  Tinabok hira ha kahamabwan han salog;Nagpalabay hira han gab-i ha Geba;+An Rama nangurog, an Gibeah+ ni Saul pinalagiw.+ 30  Pangaraba ngan guliat, O anak nga babaye han Galim! Paghatag hin atensyon, O Laisa! O makalolooy nga Anatot!+ 31  An Madmena pinalagiw. An mga naukoy ha Gebim namiling hin masisirongan. 32  Hini mismo nga adlaw maundang hiya ha Nob.+ Iya gin-alsa an iya kamaoo* ha pagtarhog ha bukid han anak nga babaye han Zion,Ha bungtod han Jerusalem. 33  Kitaa! An tinuod nga Ginoo, hi Jehova han mga hugpo,Nag-uutod hin mga sanga nga may makaharadlok nga mga lagubo;+An pinakahigtaas nga mga kahoy ginpapamulod,Ngan an higtaas ginpapaubos. 34  Iya ginpapangutod an mga tanom ha kagurangan pinaagi hin puthaw nga garamiton,*Ngan an Lebanon mapupukan pinaagi han usa nga gamhanan.

Mga footnote

O “mga ilo.”
O “kadungganan.”
Lit., “akon.”
Karuyag sidngon, an “Asiryano,” nga gin-uunabi ha ber. 5 ngan 24.
O “Tikang ha kalag tubtob ha unod.”
O “sirot.”
Ha iba nga lugar, “kumo.”
O “hin atsa.”