Isaias 55:1-13

  • Imbitasyon nga kumaon ngan uminom hin libre (1-5)

  • Pamilnga hi Jehova ngan an iya masasarigan nga pulong (6-13)

    • Pamaagi han Dios mas hitaas kay ha kanan tawo (8, 9)

    • Pulong han Dios sigurado nga maglalampos (10, 11)

55  Kadi, kamo ngatanan nga gin-uuhaw,+ kadi kamo ha tubig!+ Kamo nga mga waray kwarta, kadi, palit ngan kaon! Oo, kadi, palit kamo hin bino ngan gatas+ nga waray kamo babaydan ngan waray gagastuhon.+   Kay ano nga nagbibinayad kamo hin kwarta para ha butang nga diri tinapay,Ngan kay ano nga gagastuhon niyo an iyo kità* para ha butang nga diri nakakabusog? Pamati kamo hin maopay ha akon, ngan kaon hin maopay nga pagkaon,+Ngan malilipay gud kamo* ha matambok gud nga pagkaon.+   Ikiling an iyo talinga ngan kadi kamo ha akon.+ Pamati, ngan kamo* padayon nga mabubuhi,Ngan maghihimo gud ako ha iyo hin waray kataposan nga kasabotan+ Uyon ha mga kapahayagan han maunungon nga gugma nga iginsaad ko kan David; ini nga saad masasarigan.*+   Kitaa! Ginhimo ko hiya nga saksi+ ha mga nasud,Usa nga lider+ ngan kumander+ ha mga nasud.   Kitaa! Magtatawag ka hin nasud nga diri mo kilala,Ngan an mga tawo ha usa nga nasud nga diri nakilala ha imo madalagan ngada ha imoTungod kan Jehova nga imo Dios,+ an Baraan nga Dios han Israel,Kay papasidunggan ka niya.+   Pamilnga niyo hi Jehova samtang mahiaagian pa niyo hiya.+ Tawag kamo ha iya samtang hirani pa hiya.+   Bayaan han maraot nga tawo an iya dalan+Ngan han diri matadong nga tawo an iya mga panhunahuna;Bumalik hiya kan Jehova, nga malolooy ha iya,+Ha aton Dios, kay hura hiya nga magpapasaylo.+   “Kay an akon mga panhunahuna diri niyo mga panhunahuna,+Ngan an iyo mga pamaagi diri ko mga pamaagi,” nasiring hi Jehova.   “Kay sugad la nga an kalangitan mas hitaas kay han tuna,An akon mga pamaagi mas hitaas liwat kay han iyo mga pamaagiNgan an akon mga panhunahuna mas hitaas kay han iyo mga panhunahuna.+ 10  Kay sugad la nga an uran ngan an niebe nahuhulog tikang ha langitNgan diri nabalik didto tubtob nga diri pa hito mahulos an tuna, basi magpaturok ngan magpatubo hin mga tanom,Basi maghatag hin binhi ha parasabwag ngan hin tinapay ha nakaon, 11  Magigin sugad liwat hito an akon pulong nga nagawas ha akon baba.+ Diri ito mabalik ha akon nga waray mga resulta,+Kondi bubuhaton gud hito an bisan ano nga akon karuyag,*+Ngan sigurado nga maglalampos ito ha anoman nga akon iginsusugo hito. 12  Kay magawas kamo nga nagrarayhak,+Ngan ibabalik kamo nga murayaw.+ An mga bukid ngan an mga bungtod magrarayhak ha iyo atubangan nga may malipayon nga pagsinggit,+Ngan an ngatanan nga kakahoyan magpapakpak han ira mga kamot.+ 13  Imbes nga tunukon nga mga tanom, kahoy nga abeto an matubo,+Ngan imbes nga tunukon nga mga banwa, kahoy nga mirtel an matubo. Ngan maghahatag ito hin kabantogan* kan Jehova,+Usa nga waray kataposan nga tigaman nga diri gud mahahanaw.”

Mga footnote

O “kwarta nga gintrabahoan hin maopay.”
O “an iyo kalag.”
O “an iyo kalag.”
O “matataporan.”
O “akon kaburut-on.”
O “maghihimo ito hin ngaran para.”