Isaias 37:1-38

  • Hi Hezekias nangaro hin bulig ha Dios pinaagi kan Isaias (1-7)

  • Jerusalem gintarhog ni Senakerib (8-13)

  • Pag-ampo ni Hezekias (14-20)

  • Iginsumat ni Isaias an baton han Dios (21-35)

  • Ginpamatay han anghel an 185,000 nga Asiryano (36-38)

37  Pakabati gud hini ni Hadi Hezekias, gin-gisi niya an iya bado ngan nagsul-ot hin sako nga panapton ngan sinulod ha balay ni Jehova.+  Katapos, hi Eliakim, nga nagdudumara han panimalay,* hi Sebna nga sekretaryo, ngan an mga tigurang dida ha mga saserdote, nga nakasul-ot hin sako nga panapton, iya ginsugo ngadto kan propeta Isaias,+ nga anak nga lalaki ni Amoz.  Nagsiring hira ha iya: “Ini an siring ni Hezekias, ‘Ini nga adlaw usa nga adlaw han kasakitan, han pagsaway,* ngan han kaarawdan; kay an mga anak andam na ig-anak,* pero waray kusog nga ig-anak hira.+  Bangin mamati hi Jehova nga imo Dios han ginsiring han Rabsake, nga ginsugo han hadi han Asirya nga iya ginoo basi tamayon an buhi nga Dios,+ ngan sisirotan niya hiya tungod han mga pulong nga hinbatian ni Jehova nga imo Dios. Salit pag-ampo+ para ha mga nanhibilin nga buhi.’”+  Salit an mga surugoon ni Hadi Hezekias kinadto kan Isaias,+  ngan hi Isaias nagsiring ha ira: “Ini an isiring niyo ha iyo ginoo, ‘Ini an siring ni Jehova: “Ayaw kahadlok+ tungod han mga pulong nga imo hinbatian, an mga pulong nga iginyakan han mga kabulig han hadi han Asirya+ basi pasiparahan ako.  Kitaa, igbubutang ko ha iya hunahuna an usa nga ideya,* ngan makakabati hiya hin sumat ngan mabalik ha iya kalugaringon nga tuna;+ ngan pahihinaboon ko nga mamatay hiya pinaagi han espada ha iya kalugaringon nga tuna.”’”+  Katapos mabatian han Rabsake nga an hadi han Asirya binaya na ha Lakis, binalik hiya ha iya ngan nakita hiya nga nakikiggirra ha Libna.+  Yana hinbatian han hadi an ginsiring mahitungod kan Hadi Tirhaka han Etiopia: “Ginawas hiya basi makiggirra ha imo.” Pakabati niya hini, nagsugo hiya utro hin mga mensahero ngadto kan Hezekias,+ nga nasiring: 10  “Ini an isiring niyo kan Hadi Hezekias han Juda, ‘Ayaw pagpalimbong ha imo Dios nga imo ginsasarigan nga nasiring: “An Jerusalem diri ihahatag ha kamot han hadi han Asirya.”+ 11  Kitaa! Imo hinbatian an pagbungkag han mga hadi han Asirya ha ngatanan nga katunaan.+ Ikaw la ba an matatalwas? 12  Gintalwas ba ito han mga dios han mga nasud nga ginbungkag han akon mga kaapoy-apoyan?+ Hain an Gozan, an Haran,+ an Rezep, ngan an katawohan han Eden nga nakadto ha Tel-asar? 13  Hain an hadi han Hamat, an hadi han Arpad, ngan an hadi han mga syudad han Separvaim,+ ngan han Hena, ngan han Iva?’” 14  Ginkuha ni Hezekias an mga surat tikang ha kamot han mga mensahero ngan ginbasa ito. Katapos, kinadto hi Hezekias ha balay ni Jehova ngan ginbuklad ito ha atubangan ni Jehova.+ 15  Ngan hi Hezekias nagtikang pag-ampo kan Jehova,+ nga nasiring: 16  “O Jehova han mga hugpo,+ an Dios han Israel, nga nalingkod ha trono ha bawbaw* han mga kerubin, ikaw gud la an tinuod nga Dios han ngatanan nga ginhadian ha tuna. Ikaw an naghimo han langit ngan han tuna. 17  Ikiling an imo talinga, O Jehova, ngan pamati!+ Pukrata an imo mga mata, O Jehova, ngan kitaa!+ Pamatii an ngatanan nga pulong nga iginpadara ni Senakerib basi tamayon an buhi nga Dios.+ 18  O Jehova, tinuod nga ginbungkag han mga hadi han Asirya an ngatanan nga katunaan,+ pati na an ira kalugaringon nga tuna. 19  Ngan ira ginpanlabog ha kalayo an ira mga dios,+ kay diri ito mga dios kondi mga kahoy la ngan bato nga hinimo han mga kamot han tawo.+ Ito an hinungdan nga nabungkag nira ito. 20  Kondi yana, O Jehova nga amon Dios, talwasa kami tikang ha iya kamot, basi mahibaro an ngatanan nga ginhadian ha tuna nga ikaw gud la an Dios, O Jehova.”+ 21  Katapos, hi Isaias nga anak ni Amoz nagpadara hini nga mensahe ngadto kan Hezekias: “Ini an siring ni Jehova nga Dios han Israel, ‘Tungod kay nag-ampo ka ha akon mahitungod kan Hadi Senakerib han Asirya,+ 22  ini an ginsiring ni Jehova kontra ha iya: “An birhen nga anak nga babaye han Zion nagtatamay ha imo, nagmiminos hiya ha imo. An anak nga babaye han Jerusalem nagpipilingpiling ha imo. 23  Hin-o an imo gintatamay+ ngan ginpapasiparahan? Kontra kan kanay mo gindadaku an imo tingog+Ngan iginsisiplat an imo arogante nga mga mata? Kontra ito ha Baraan nga Dios han Israel!+ 24  Pinaagi han imo mga surugoon imo gintatamay hi Jehova+ ngan nasiring,‘Dara an akon damu nga pan-girra nga karuwaheMasagka ako ha pinakahigtaas nga kabukiran,+Ha pinakahigrayo nga mga bahin han Lebanon. Pupudlon ko an higtaas nga mga kahoy nga sedro hito, an mag-opay gud nga mga kahoy nga abeto hito. Susudlon ko an pinakahigtaas nga mga lugar hito, an pinakamagdakmol nga mga kagurangan hito. 25  Mag-uukad ako hin mga bubon* ngan mainom hin mga tubig;Pahuhubason ko an mga sapa han* Ehipto pinaagi han akon mga rapadapa.’ 26  Waray ka ba makabati? Gindesisyonan* na ito hadto pa. Gin-andam* ko na ito tikang pa ha kadaan nga mga adlaw.+ Yana pahihinaboon ko ito.+ An pinader nga mga syudad imo hihimoon nga binayaan nga mga pundok han kagubaan.+ 27  An mga naukoy hito waray mahihimo;Mahahadlok gud hira ngan mahibubutang ha kaarawdan. Magigin pariho hira han mga tanom ha kapatagan ngan han berde nga mga banwa,Pariho han mga banwa ha mga atop nga nauuga tungod han hangin nga tikang ha este. 28  Pero maaram gud ako kon nalingkod ka, kon nagawas ka, kon nasulod ka,+Ngan kon nasisina ka hinduro ha akon,+ 29  Kay an imo duro nga kasina ha akon+ ngan an imo aringasa nakaabot ha akon mga talinga.+ Salit an akon kaw-it ibubutang ko ha imo irong ngan an akon renda+ ibubutang ko ha butnga han imo mga im-im,Ngan tutugwayan ko ikaw tipabalik dida ha dalan nga imo gin-agian.” 30  “‘Ngan ini an magigin tigaman para ha imo:* Hini nga tuig makaon kamo ha mga tanom nga naglugaring pagtubo;* ngan ha ikaduha ka tuig, makaon kamo hin mga lugas nga tinubo tikang hito; pero ha ikatulo ka tuig magsasabwag kamo hin binhi ngan mag-aani, ngan magtatanom kamo hin mga urubasan ngan makaon han mga bunga hito.+ 31  An mga makakapalagiw nga tikang ha panimalay ni Juda, an mga mahibibilin,+ manggagamot tipailarom ngan mamumunga tipaigbaw. 32  Kay may magawas nga nanhibilin tikang ha Jerusalem ngan mga nahisalin nga buhi tikang ha Bukid Zion.+ An kadasig ni Jehova han mga hugpo an magbubuhat hini.+ 33  “‘Salit ini an siring ni Jehova mahitungod han hadi han Asirya:+ “Diri hiya masulod hini nga syudad+O magtitira hin pana dida hitoO masulong hito nga may dara nga tamingO maghihimo hin bungdo nga gagamiton ha pag-atake hito.”’+ 34  ‘Ha dalan nga iya gin-agian didto hiya mabalik;Diri hiya masulod hini nga syudad,’ nasiring hi Jehova. 35  ‘Papanalipdan ko ini nga syudad+ ngan tatalwason ini tungod han akon ngaran+Ngan tungod kan David nga akon surugoon.’”+ 36  Ngan an anghel ni Jehova ginawas ngan ginpamatay an 185,000 nga lalaki ha kampo han mga Asiryano. Pagbuhát han mga tawo temprano ha aga, nakita nira an ngatanan nga patay nga lawas.+ 37  Salit binaya hi Hadi Senakerib han Asirya ngan binalik ha Nineve+ ngan nagpabilin didto.+ 38  Ngan samtang nayukbo hiya ha balay* han iya dios nga hi Nisroc, ginpatay hiya pinaagi han espada han iya kalugaringon nga mga anak nga lalaki nga hira Adramelec ngan Sarezer,+ katapos pinalagiw hira ngadto ha tuna han Ararat.+ Ngan an iya anak nga hi Esar-hadon+ an nagin hadi kasaliwan niya.

Mga footnote

O “palasyo.”
O “pag-insulto.”
Lit., “nakaabot na ha ganggang han tagoangkan.”
Lit., “ha iya an usa nga espiritu.”
O posible nga “butnga.”
Ha iba nga lugar, “atabay.”
O “an mga kanal han Nilo ha.”
Lit., “Ginbuhat.”
O “Ginporma.”
Karuyag sidngon, hi Hezekias.
O “ha mga tinubo tikang ha nagkahudlog nga mga lugas.”
O “templo.”