An Pahayag kan Juan 21:1-27

  • Bag-o nga langit ngan bag-o nga tuna (1-8)

    • Waray na kamatayon (4)

    • Tanan nga butang ginbag-o (5)

  • Bag-o nga Jerusalem ginhulagway (9-27)

21  Ngan nakita ko an usa nga bag-o nga langit ngan usa nga bag-o nga tuna;+ kay an daan nga langit ngan an daan nga tuna naglabay na,+ ngan an dagat+ waray na.  Nakita ko liwat an baraan nga syudad, an Bag-o nga Jerusalem, nga nalusad tikang ha langit tikang ha Dios+ ngan andam na sugad nga karaslon nga babaye nga gin-adornohan para ha iya bana.+  Ngan nakabati ako hin daku nga tingog tikang ha trono nga nasiring: “Kitaa! An tolda han Dios aada ha katawohan, ngan maukoy hiya kaupod nira, ngan hira magigin iya katawohan. Ngan an Dios mismo makakaupod nira.+  Ngan papahiron niya an ngatanan nga luha ha ira mga mata,+ ngan mawawara na an kamatayon,+ pati an kabidoan, pagtangis, ngan kasakit.+ An daan nga mga butang naglabay na.”  Ngan an Dios nga nalingkod ha trono+ nagsiring: “Kitaa! Ginhihimo ko nga bag-o an ngatanan nga butang.”+ Nasiring liwat hiya: “Isurat ini, kay ini nga mga pulong matinumanon* ngan tinuod.”  Ngan nagsiring hiya ha akon: “Nahitabo na ito! Ako an Alpha ngan an Omega,* an tinikangan ngan an kataposan.+ Ha bisan hin-o nga nauuhaw maghahatag ako tikang ha burabod han tubig han kinabuhi nga waray bayad.*+  An bisan hin-o nga nagdadaog makakapanunod hini nga mga butang, ngan ako magigin iya Dios ngan hiya magigin akon anak.  Pero mahitungod ha mga talawan ngan ha mga waray pagtoo+ ngan ha mga mangil-ad tungod han ira kahugaw ngan ha mga parapamatay+ ngan ha mga nagbubuhat hin seksuwal nga imoralidad*+ ngan ha mga nagbubuhat hin espiritismo ngan ha mga nagbubuhat hin idolatriya ngan ha ngatanan nga buwaon,+ an ira bahin ikakadto hira ha linaw nga naglalaga nga kalayo ngan asupre.+ Nangangahulogan ini han ikaduha nga kamatayon.”+  Usa han pito nga anghel nga may pito nga yahong nga puno han pito nga kataposan nga mga peste+ an inabot ngan nagsiring ha akon: “Kadi, ngan ipapakita ko ha imo an karaslon nga babaye, an asawa han Kordero.”+ 10  Salit iya ako gindara pinaagi han gahum han espiritu ngadto ha daku ngan hitaas nga bukid, ngan iya iginpakita ha akon an baraan nga syudad nga Jerusalem nga nalusad tikang ha langit tikang ha Dios+ 11  ngan may-ada han himaya han Dios.+ An karanggat hito pariho han usa nga marahalon gud nga bato, pariho hin haspe nga bato nga nag-iinggat sugad katin-aw han kristal.+ 12  May-ada ito daku ngan hitaas nga pader ngan may 12 nga ganghaan nga may 12 nga anghel ha mga ganghaan, ngan ha mga ganghaan nakaukit an mga ngaran han 12 nga tribo han mga anak ni Israel. 13  Ha este may tulo nga ganghaan, ngan ha norte may tulo nga ganghaan, ngan ha sur may tulo nga ganghaan, ngan ha weste may tulo nga ganghaan.+ 14  An pader han syudad may-ada liwat 12 nga bato nga pundasyon, ngan aada hito an 12 nga ngaran han 12 nga apostol+ han Kordero. 15  Yana an usa nga nakikiistorya ha akon may ginkakaptan nga bulawan nga tangbo nga isurukol basi suklon an syudad ngan an mga ganghaan hito ngan an pader hito.+ 16  Ngan an kaplastar han syudad kwadrado, ngan an kahilaba hito pariho han kahilapad hito. Ngan iya ginsukol an syudad gamit an tangbo, 12,000 ka estadyo;* an kahilaba ngan kahaluag ngan kahitaas hito parapriho. 17  Ginsukol liwat niya an pader hito, 144 ka siko* sumala ha suruklan han tawo, nga amo gihapon an suruklan han anghel. 18  Yana an pader hinimo ha haspe,+ ngan an syudad puro nga bulawan pariho hin matin-aw nga salaming. 19  An mga pundasyon han pader han syudad gindekorasyonan han ngatanan nga klase han marahalon nga bato: an siyahan nga pundasyon haspe, an ikaduha sapiro, an ikatulo kalsedonia, an ikaupat esmeralda, 20  an ikalima sardonika, an ikaunom sardio, an ikapito krisolito, an ikawalo berilo, an ikasiyam topas, an ikanapulo krisopraso, an ikaonse hasinto, an ikadose amatista. 21  Sugad man, an 12 nga ganghaan 12 nga perlas; an kada usa han mga ganghaan hinimo ha usa nga perlas. Ngan an haluag nga kalye han syudad puro nga bulawan, pariho hin masilhag nga salaming. 22  Waray ako nakita nga templo dida hito, kay hi Jehova* nga Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan+ amo an templo hito, sugad man an Kordero. 23  Ngan an syudad diri na nagkikinahanglan han adlaw ngan han bulan basi maglamrag ngada hito, kay an himaya han Dios an nakakalamrag hito,+ ngan an lampara hito amo an Kordero.+ 24  Ngan an mga nasud maglalakat pinaagi han lamrag hito,+ ngan an mga hadi ha tuna magdadara han ira himaya ngadto ha sulod hito. 25  An mga ganghaan hito diri gud sasadhan ha adlaw, kay diri magkakaada gab-i didto.+ 26  Ngan ira dadad-on an himaya ngan an dungog han mga nasud ngadto ha sulod hito.+ 27  Pero an bisan ano nga mahugaw ngan an bisan hin-o nga nagbubuhat hin mangil-ad ngan hin malimbong diri gud makakasulod dida hito;+ an mga nahisurat la ha kanan Kordero linukot nga basahon han kinabuhi an makakasulod.+

Mga footnote

O “masasarigan.”
O “an A ngan an Z.” An Alpha ngan Omega amo an siyahan ngan kataposan nga mga letra han Griego nga alpabeto.
O “nga libre.”
Kitaa an Glossary.
Mga 2,220 km (1,379 mi). An usa ka estadyo katugbang han 185 m (606.95 ft). Kitaa an Ap. B14.
Mga 64 m (210 ft). Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. A5.