An Pahayag kan Juan 22:1-21

  • Salog han tubig han kinabuhi (1-5)

  • Konklusyon (6-21)

    • ‘Kadi! Kuha han tubig han kinabuhi nga waray bayad’ (17)

    • “Pakadi, Ginoo nga Jesus” (20)

22  Ngan iginpakita niya ha akon an usa nga salog han tubig han kinabuhi,+ nga matin-aw pariho han kristal, nga naawas tikang ha trono han Dios ngan han Kordero+  ngadto ha butnga han haluag nga kalye hito. Ha paluyoluyo nga ligid han salog may mga kahoy han kinabuhi nga namumunga hin 12 ka beses kada tuig, nga naghahatag hin bunga kada bulan. Ngan an mga dahon han mga kahoy para ha pagtambal ha mga nasud.+  Ngan diri na magkakaada hin bisan ano nga sumpa. Lugod, an trono han Dios ngan han Kordero+ mahingangada ha syudad, ngan an iya mga uripon magbubuhat hin sagrado nga pag-alagad ha iya;  ngan ira makikita an iya nawong,+ ngan an iya ngaran isusurat ha ira agtang.+  Sugad man, mawawara na an gab-i,+ ngan diri na hira magkikinahanglan hin lamrag han lampara o lamrag han adlaw, kay hi Jehova* nga Dios magpapasanag hin kalamrag ngada ha ira,+ ngan magmamando hira sugad nga mga hadi ha kadayonan, oo ha kadayonan.+  Nagsiring hiya ha akon: “Ini nga mga pulong matinumanon* ngan tinuod;+ oo, hi Jehova,* an Dios nga naggiya ha mga propeta,+ nagsugo hin iya anghel basi ipakita ha iya mga uripon an mga butang nga kinahanglan mahitabo ha diri na maiha.  Kitaa! Maabot ako ha kadagmitan.+ Malipayon an bisan hin-o nga nagtutuman han mga pulong han tagna hini nga linukot nga basahon.”+  Oo ako, hi Juan, an usa nga nakabati ngan nakakita hini nga mga butang. Han nabatian ngan nakita ko ito, linuhod ako nga nahapa basi magsingba dida ha tiilan han anghel nga nagpakita ha akon hini nga mga butang.  Pero ginsidngan niya ako: “Pagbantay! Ayaw ito buhata! Igkasi-uripon mo la ako ngan han imo kabugtoan nga mga propeta ngan hadton nagtutuman han mga pulong hini nga linukot nga basahon. Singbaha an Dios.”+ 10  Nagsiring liwat hiya ha akon: “Ayaw selyuhi an mga pulong han tagna hini nga linukot nga basahon, kay hirani na an itinanda nga panahon. 11  Pabay-i an diri matadong nga magpadayon ha pagkadiri-matadong, ngan pabay-i an mahugaw nga magpadayon ha iya kamahugaw; pero pabay-i an matadong nga magpadayon ha pagkamatadong, ngan pabay-i an baraan nga magpadayon ha pagkabaraan. 12  “‘Kitaa! Maabot ako ha kadagmitan, ngan dara ko an balos nga akon ihahatag, basi balosan an kada tagsa uyon ha iya buhat.+ 13  Ako an Alpha ngan an Omega,*+ an una ngan an ultimo, an tinikangan ngan an kataposan. 14  Malipayon an mga naglalaba han ira higlaba nga mga bado,+ basi magkaada hira awtoridad pagkadto ha mga kahoy han kinabuhi+ ngan basi makasulod hira ha syudad pinaagi han mga ganghaan hito.+ 15  Ha gawas aadto an mga ayam* ngan an mga nagbubuhat hin espiritismo ngan an mga nagbubuhat hin seksuwal nga imoralidad* ngan an mga parapamatay ngan an mga nagbubuhat hin idolatriya ngan an ngatanan nga naruruyag ngan nagpapadayon ha pagbinuwa.’+ 16  “‘Ako, hi Jesus, nagsugo han akon anghel basi magpamatuod ha iyo mahitungod hini nga mga butang para ha mga kongregasyon. Ako an gamot ngan an tulin ni David+ ngan an mapawa nga bitoon ha kaagahon.’”+ 17  Ngan an espiritu ngan an karaslon nga babaye+ padayon nga nasiring, “Kadi!” ngan an bisan hin-o nga nakakabati pasiringa, “Kadi!” ngan an bisan hin-o nga nauuhaw pakadia;+ an bisan hin-o nga naruruyag, pakuhaa han tubig han kinabuhi nga waray bayad.+ 18  “Nagpapamatuod ako ha ngatanan nga nakakabati han mga pulong han tagna hini nga linukot nga basahon: Kon an bisan hin-o magdugang hini nga mga butang,+ idudugang ha iya han Dios an mga peste nga nakasurat dinhi hini nga linukot nga basahon;+ 19  ngan kon kuhaan han bisan hin-o hin bisan ano an mga pulong han linukot nga basahon hini nga tagna, kukuhaon han Dios an iya bahin tikang ha mga kahoy han kinabuhi+ ngan tikang ha baraan nga syudad,+ mga butang nga iginsurat dinhi hini nga linukot nga basahon. 20  “Hiya nga nagpapamatuod mahitungod hini nga mga butang nasiring, ‘Oo, maabot ako ha kadagmitan.’”+ “Amen! Pakadi, Ginoo nga Jesus.” 21  Makarawat unta han mga baraan an diri matupngan nga pagkabuotan han Ginoo nga hi Jesus.

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
O “masasarigan.”
Kitaa an Ap. A5.
O “an A ngan an Z.” An Alpha ngan Omega amo an siyahan ngan kataposan nga mga letra han Griego nga alpabeto.
Karuyag sidngon, mga tawo nga an mga buhat mangil-ad ha pagkita han Dios.
Kitaa an Glossary.