An Pahayag kan Juan 7:1-17

  • Upat nga anghel nagpupugong ha nakakabungkag nga mga hangin (1-3)

  • An 144,000 ginselyohan (4-8)

  • Daku nga grupo nakasul-ot hin busag nga higlaba nga mga bado (9-17)

7  Katapos hini, nakakita ako hin upat nga anghel nga naninindog ha upat nga eskina han tuna, nga ginpupugngan hin maopay an upat nga hangin han tuna, basi waray hangin nga humuyop ha tuna o ha dagat o ha bisan ano nga kahoy.  Ngan nakita ko an usa pa nga anghel nga nasaka tikang ha sinirangan,* nga may selyo han buhi nga Dios; ngan iya ginsidngan ha daku nga tingog an upat nga anghel nga gintagan hin awtoridad ha pagdaot han tuna ngan han dagat,  nga nasiring: “Ayaw pagdaota an tuna o an dagat o an mga kahoy, tubtob nga matapos namon an pagselyo+ ha mga uripon han aton Dios ha ira agtang.”+  Ngan nabatian ko nga an kadamu han mga ginselyohan 144,000,+ nga ginselyohan tikang ha tagsa nga tribo han mga anak ni Israel:+  Tikang ha tribo ni Juda 12,000 an ginselyohan;tikang ha tribo ni Ruben 12,000;tikang ha tribo ni Gad 12,000;  tikang ha tribo ni Aser 12,000;tikang ha tribo ni Neptali 12,000;tikang ha tribo ni Manases+ 12,000;  tikang ha tribo ni Simeon 12,000;tikang ha tribo ni Levi 12,000;tikang ha tribo ni Isacar 12,000;  tikang ha tribo ni Zebulon 12,000;tikang ha tribo ni Jose 12,000;tikang ha tribo ni Benjamin 12,000 an ginselyohan.  Katapos hini nakita ko, ngan kitaa! usa nga daku nga grupo, nga waray tawo nga makaihap, tikang ha ngatanan nga nasud ngan mga tribo ngan mga katawohan ngan mga pinulongan,*+ nga natindog ha atubangan han trono ngan ha atubangan han Kordero, nga nakasul-ot hin busag nga higlaba nga mga bado;+ ngan may mga palwa han palma ha ira mga kamot.+ 10  Ngan padayon hira nga naguliat ha daku nga tingog, nga nasiring: “An katalwasan utang naton ha aton Dios, nga nalingkod ha trono,+ ngan ha Kordero.”+ 11  An ngatanan nga anghel natindog ha palibot han trono ngan an mga tigurang+ ngan an upat nga buhi nga linarang, ngan linuhod hira nga nahapa ha atubangan han trono ngan nagsingba ha Dios, 12  nga nasiring: “Amen! An pagdayaw ngan an himaya ngan an kinaadman ngan an pagpasalamat ngan an dungog ngan an gahum ngan an kusog ngadto ha aton Dios ha kadayonan, oo ha kadayonan.+ Amen.” 13  Usa han mga tigurang an nagsiring ha akon: “Ini nga mga nakasul-ot hin busag nga higlaba nga mga bado,+ hin-o hira ngan diin hira tikang?” 14  Binaton dayon ako ha iya: “Ginoo ko, ikaw an maaram.” Ngan nagsiring hiya ha akon: “Ini hira an mga nakatalwas ha daku nga kasakitan,+ ngan ira ginlabhan an ira higlaba nga mga bado ngan ginpabusag ito ha dugo han Kordero.+ 15  Ito an hinungdan nga aada hira ha atubangan han trono han Dios, ngan nagbubuhat hira hin sagrado nga pag-alagad ha iya ha adlaw ngan gab-i ha iya templo; ngan Hiya nga nalingkod ha trono+ magbubuklad han iya tolda ha bawbaw nira.+ 16  Diri na gud hira gugutumon, diri na gud liwat uuhawon, diri liwat makakadaot ha ira an adlaw, diri liwat makakadaot an bisan ano nga sobra nga kapaso,+ 17  kay an Kordero,+ nga aada ha butnga* han trono, mag-aataman* ha ira+ ngan maggigiya ha ira ngadto ha mga burabod han tubig han kinabuhi.+ Ngan papahiron han Dios an ngatanan nga luha ha ira mga mata.”+

Mga footnote

O “este.”
O “mga yinaknan.”
O “ha sentro.”
Kitaa an “Paraataman hin panon” ha Glossary.