An Pahayag kan Juan 2:1-29

  • Mensahe ha Efeso (1-7), ha Smirna (8-11), ha Pergamo (12-17), ha Tiatira (18-29)

2  “Ha anghel+ han kongregasyon ha Efeso+ ini an isurat: Ini an mga butang nga ginsisiring niya nga nagkakapot han pito nga bitoon ha iya too nga kamot ngan naglalakat ha butnga han pito nga bulawan nga burutangan han lampara:+  ‘Maaram ako han imo mga buhat, ngan han imo pagbudlay ngan pagpailob, ngan diri mo kaya konsinteron an magraot nga mga tawo, ngan imo ginsasarihan an mga nasiring nga mga apostol hira,+ pero diri ngay-an, ngan imo hinbaroan nga mga buwaon hira.  Nagpapakita ka liwat hin pagpailob, ngan nagpadayon ka tungod han akon ngaran+ ngan waray manluya.+  Bisan pa hito, ini an akon nadidirian ha imo, nga ginbayaan mo an imo gugma ha tinikangan.  “‘Salit hinumdumi kon diin ka kahulog, ngan pagbasol+ ngan buhata an mga buhat nga imo ginhimo ha tinikangan. Kon diri mo ito bubuhaton, makada ako ha imo, ngan kukuhaon ko an imo burutangan han lampara+ ha hinmumutangan hito, labot la kon magbasol ka.+  Pero, may usa nga butang nga imo ginbubuhat nga husto: nga nangangalas ka ha mga buhat han sekta ni Nicolas,+ nga ginkakangalasan ko liwat.  An may talinga mamati ha ginsisiring han espiritu ha mga kongregasyon:+ Hiya nga nagdadaog+ tutugotan ko nga kumaon han bunga han kahoy han kinabuhi,+ nga aada ha paraiso han Dios.’  “Ngan ha anghel han kongregasyon ha Smirna ini an isurat: Ini an mga butang nga iya ginsisiring, ‘an Una ngan an Ultimo,’+ nga namatay ngan nabuhi utro:+  ‘Maaram ako han imo kasakitan ngan kapobrehan—pero riko ka+—ngan han pagpasipara han mga nasiring nga Judio hira pero ha pagkamatuod diri, lugod sinagoga hira ni Satanas.+ 10  Ayaw kahadlok ha mga butang nga hirani mo na antuson.+ Kitaa! An Yawa padayon nga magpipriso han iba ha iyo basi bug-os nga masarihan kamo, ngan magkakaada kamo hin kasakitan ha sulod hin napulo ka adlaw. Pamatud-i nga matinumanon ka bisan tubtob ha kamatayon, ngan ihahatag ko ha imo an korona han kinabuhi.+ 11  An may talinga mamati+ ha ginsisiring han espiritu ha mga kongregasyon: Hiya nga nagdadaog+ diri gud madadaot han ikaduha nga kamatayon.’+ 12  “Ha anghel han kongregasyon ha Pergamo ini an isurat: Ini an mga butang nga ginsisiring niya nga may espada nga matarom, hilaba, ngan paluyoluyo an tarom:+ 13  ‘Maaram ako kon diin ka naukoy,* karuyag sidngon, kon hain dapit an trono ni Satanas; pero padayon ka nga nakapot hin marig-on ha akon ngaran,+ ngan waray mo ignigar an imo pagtoo ha akon+ bisan ha mga adlaw ni Antipas, nga akon matinumanon nga saksi,+ nga ginpatay+ ha iyo sapit, kon diin naukoy hi Satanas. 14  “‘Bisan pa hito, may pipira ako nga butang nga nadidirian ha imo, nga may-ada dida ha imo mga nagsusunod ha katutdoan ni Balaam,+ nga nagtutdo kan Balak+ nga magbutang hin hiparakdolan ha atubangan han mga anak ni Israel, basi kumaon han mga butang nga iginhalad ha mga idolo ngan basi magbuhat hin seksuwal nga imoralidad.*+ 15  Ha pariho nga paagi, may-ada liwat dida ha imo mga nagsusunod ha katutdoan han sekta ni Nicolas.+ 16  Salit pagbasol. Kon diri ka magbabasol, makada ako ha imo ha kadagmitan, ngan makikiggirra ako ha ira gamit an hilaba nga espada ha akon baba.+ 17  “‘An may talinga mamati ha ginsisiring han espiritu ha mga kongregasyon:+ Hiya nga nagdadaog+ tatagan ko han manna nga tinago,+ ngan tatagan ko hiya hin busag nga gutiay nga bato, ngan nakasurat ha gutiay nga bato an usa nga bag-o nga ngaran nga waray iba nga maaram labot la ha iya nga nakarawat hito.’ 18  “Ha anghel han kongregasyon ha Tiatira+ ini an isurat: Ini an mga butang nga ginsisiring han Anak han Dios, hiya nga may mga mata nga pariho hin naglalaga nga kalayo+ ngan an mga tiil pariho ha maopay nga klase hin tumbaga:*+ 19  ‘Maaram ako han imo mga buhat, ngan han imo gugma ngan pagtoo ngan ministeryo ngan pagpailob, ngan an imo mga buhat yana mas labaw kay han imo mga ginbuhat ha tinikangan. 20  “‘Bisan pa hito, ini an akon nadidirian ha imo, nga imo ginkukonsinter ito nga babaye nga hi Jezebel,+ nga nasiring nga propetisa hiya, ngan nagtututdo hiya ngan naglilimbong ha akon mga uripon basi magbuhat hin seksuwal nga imoralidad*+ ngan basi kumaon han mga butang nga iginhalad ha mga idolo. 21  Ngan gintagan ko hiya hin panahon basi magbasol, pero diri niya karuyag magbasol ha iya seksuwal nga imoralidad.* 22  Kitaa! Hirani ko na hiya sirotan hin grabe nga sakit, ngan an mga nag-aadulteryo ha iya sisirotan ko hin daku nga kasakitan, labot la kon magbasol hira han iya mga buhat. 23  Ngan papatayon ko an iya mga anak pinaagi hin makamaratay nga peste, basi mahibaro an ngatanan nga kongregasyon nga ako an nag-uusisa han gihilarumi nga mga panhunahuna* ngan mga kasingkasing, ngan tatagan ko an tagsa ha iyo uyon ha iyo mga buhat.+ 24  “‘Pero nasiring ako ha iba pa ha iyo nga aada ha Tiatira, an ngatanan nga diri nasunod hini nga katutdoan, an mga waray mahibaro han gintatawag nga “higlarom nga mga butang ni Satanas”:+ Diri ako nagbubutang ha iyo hin bisan ano nga iba pa nga pinas-an. 25  Sugad man, kapti hin marig-on kon ano an may-ada kamo tubtob ha akon pag-abot.+ 26  Ngan hiya nga nagdadaog ngan nagsusunod han akon mga buhat tubtob ha kataposan, tatagan ko hin awtoridad ha bawbaw han mga nasud,+ 27  ngan iya babantayan an katawohan gamit an usa nga tungkod+ nga puthaw basi mapusak hira pariho hin mga surudlan nga hinimo ha lapok, sugad han akon nakarawat tikang ha akon Amay. 28  Ngan ihahatag ko ha iya an bitoon ha kaagahon.+ 29  An may talinga mamati ha ginsisiring han espiritu ha mga kongregasyon.’

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “naistar.”
Kitaa an Glossary.
Ha Ingles, copper.
Kitaa an Glossary.
Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “han pinakahilarom nga mga emosyon.” Lit., “mga kidney.”