An Pahayag kan Juan 1:1-20

  • Pahayag han Dios, pinaagi kan Jesus (1-3)

  • Pangumusta ha pito nga kongregasyon (4-8)

    • “Ako an Alpha ngan an Omega” (8)

  • Hi Juan ha adlaw han Ginoo pinaagi han baraan nga espiritu (9-11)

  • Bisyon mahitungod han ginhimaya nga hi Jesus (12-20)

1  Usa nga pahayag* ni Jesu-Kristo, nga iginhatag ha iya han Dios,+ basi ipakita ha iya mga uripon+ an mga butang nga kinahanglan mahitabo ha diri na maiha. Ngan ginsugo niya an iya anghel ngan pinaagi hin mga tigaman iginpresentar ito pinaagi ha iya ngadto ha iya uripon nga hi Juan,+  nga nagpamatuod han pulong nga iginhatag han Dios ngan han pamatuod nga iginhatag ni Jesu-Kristo, oo, han ngatanan nga butang nga iya nakita.  Malipayon an nagbabasa ha daku nga tingog ngan an mga namamati han mga pulong hini nga tagna ngan nagtutuman han mga butang nga iginsurat dida hini,+ kay hirani na an itinanda nga panahon.  Tikang kan Juan, para ha pito nga kongregasyon+ ha probinsya han Asia: Makarawat unta niyo an diri matupngan nga pagkabuotan ngan kamurayawan tikang “ha Dios nga amo yana ngan amo hadto ngan an maabot,”+ ngan tikang ha pito nga espiritu+ nga aada ha atubangan han iya trono,  ngan tikang kan Jesu-Kristo, “an Matinumanon nga Saksi,”+ “an suhag tikang ha mga patay,”+ ngan “an Magmarando han mga hadi ha tuna.”+ Ha iya nga nahigugma ha aton+ ngan naghatag ha aton hin kagawasan tikang ha aton mga sala pinaagi han iya kalugaringon nga dugo+  ngan ginhimo kita niya nga magin usa nga ginhadian,+ mga saserdote+ han iya Dios ngan Amay—oo, magin iya an himaya ngan an gahum ha kadayonan. Amen.  Kitaa! Maabot hiya upod han mga dampog,+ ngan an tagsa nga mata makakakita ha iya, ngan an mga nagbuno ha iya; ngan an ngatanan nga tribo ha tuna magpupukpok han ira dughan ha kasubo tungod ha iya.+ Oo, Amen.  “Ako an Alpha ngan an Omega,”*+ nasiring hi Jehova* nga Dios, “an Dios nga amo yana ngan amo hadto ngan an maabot, an Makagarahum-ha-ngatanan.”+  Ako hi Juan, nga iyo bugto ngan umarangbit kaupod niyo ha kasakitan+ ngan ginhadian+ ngan pagpailob+ sugad nga sumurunod ni Jesus,+ aadi ha isla nga gintatawag nga Patmos tungod han pagyakan mahitungod ha Dios ngan pagpamatuod may kalabotan kan Jesus. 10  Pinaagi han baraan nga espiritu nahingadto ako ha adlaw han Ginoo, ngan nabatian ko ha akon luyo an makusog nga tingog nga pariho han tunog hin trumpeta, 11  nga nasiring: “An imo nakikita, isurat ha linukot nga basahon ngan ipadara ito ha pito nga kongregasyon: ha Efeso,+ ha Smirna,+ ha Pergamo,+ ha Tiatira,+ ha Sardis,+ ha Filadelfia,+ ngan ha Laodicea.”+ 12  Liningi ako basi kitaon kon hin-o an nakikiistorya ha akon, ngan paglingi ko nakakita ako hin pito nga bulawan nga burutangan han lampara,+ 13  ngan ha butnga han mga burutangan han lampara may usa nga pariho hin anak han tawo,+ nga nakasul-ot hin bado nga tubtob ha mga tiil* ngan hin bulawan nga paha nga nakapalibot ha iya dughan. 14  Dugang pa, an iya ulo ngan an iya buhok mabusag sugad han busag nga barahibo han karnero, sugad han niebe, ngan an iya mga mata pariho hin naglalaga nga kalayo,+ 15  ngan an iya mga tiil pariho hin maopay nga klase hin tumbaga*+ nga nag-iinggat ha hudno, ngan an iya tingog pariho han aringasa han damu nga katubigan. 16  Ngan ha iya too nga kamot may pito nga bitoon,+ ngan ha iya baba may nagawas nga espada nga matarom, hilaba, ngan paluyoluyo an tarom,+ ngan an iya bayhon* pariho han adlaw kon nasirak ito hin pinakamalamrag.+ 17  Han nakita ko hiya, natumba ako sugad hin patay ha iya tiilan. Ngan igintungbaw niya ha akon an iya too nga kamot ngan nagsiring: “Ayaw kahadlok. Ako an Una+ ngan an Ultimo,+ 18  ngan an usa nga buhi,+ ngan namatay ako,+ pero kitaa! buhi ako ha kadayonan, oo ha kadayonan,+ ngan aadi ha akon an mga yawi han kamatayon ngan han Lubnganan.*+ 19  Salit isurat an mga butang nga imo nakita, ngan an mga butang nga nahitatabo yana, ngan an mga butang nga mahitatabo katapos hini. 20  May kalabotan han sagrado nga tinago han pito nga bitoon nga imo nakita ha akon too nga kamot ngan han pito nga bulawan nga burutangan han lampara: An pito nga bitoon nangangahulogan han mga anghel han pito nga kongregasyon, ngan an pito nga burutangan han lampara nangangahulogan han pito nga kongregasyon.+

Mga footnote

O “Usa nga pagbuhayhag.”
O “an A ngan an Z.” An Alpha ngan Omega amo an siyahan ngan kataposan nga mga letra han Griego nga alpabeto.
Kitaa an Ap. A5.
Ha iba nga lugar, “siki.”
Ha Ingles, copper.
O “nawong.”
O “Hades,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.