An Pahayag kan Juan 9:1-21

  • An ikalima nga trumpeta (1-11)

  • Usa nga kairo an natapos, duha pa an maabot (12)

  • An ikaunom nga trumpeta (13-21)

9  Ginhuypan han ikalima nga anghel an iya trumpeta.+ Ngan nakita ko an usa nga bitoon nga nahulog tikang ha langit ngadto ha tuna, ngan iginhatag ha iya an yawi han ganggang* han kahiladman.+  Gin-abrihan niya an ganggang* han kahiladman, ngan tikang ha ganggang* nagtipaigbaw an aso nga sugad han aso hin daku nga hudno, ngan an adlaw* nagsirom,+ pati an hangin, tungod han aso nga tikang ha ganggang.*  Ngan tikang ha aso nagkagawas an mga duron ngada ha tuna,+ ngan gintagan hira hin awtoridad, pariho han awtoridad han mga iskorpyon ha tuna.  Ginsidngan hira nga diri dauton an mga tanom ha tuna o bisan ano nga berde nga banwa o bisan ano nga kahoy, lugod an mga tawo la nga waray han selyo han Dios ha ira agtang.+  Ngan gintagan hin awtoridad an mga duron, diri basi patayon hira, kondi basi pasakitan hira hin lima ka bulan, ngan an pagpasakit ha ira* pariho han pagpasakit hin iskorpyon+ kon natukob ito ha usa nga tawo.  Hito nga mga adlaw pamimilngon han mga tawo an kamatayon pero diri gud nira ito hiaagian, ngan maghihingyap hira nga mamatay, pero an kamatayon mapalagiw ha ira.  Ngan an mga duron pariho pagkit-on han mga kabayo nga andam ha pakig-away;+ ha ira ulo may-ada baga hin korona nga bulawan, ngan an ira nawong pariho han nawong hin tawo,  pero may-ada hira buhok nga pariho hin buhok han kababayin-an. Ngan an ira mga ngipon pariho han kanan mga leon,+  ngan may kutamaya hira nga pariho hin puthaw nga kutamaya. Ngan an tunog han ira mga pako pariho han aringasa han mga karuwahe nga gindadanas han mga kabayo nga nahaguros ngadto ha pakig-away.+ 10  Sugad man, may mga ikog hira nga may mga sugod nga pariho han kanan mga iskorpyon, ngan ha ira ikog aada an ira awtoridad ha pagpasakit ha mga tawo hin lima ka bulan.+ 11  May nagmamando ha ira nga hadi, an anghel han kahiladman.+ Ha Hebreo an iya ngaran Abadon,* pero ha Griego may-ada hiya ngaran nga Apolyon.* 12  An usa nga kairo natapos na. Kitaa! Duha pa nga kairo+ an maabot kahuman hini nga mga butang. 13  Ginhuypan han ikaunom nga anghel+ an iya trumpeta.+ Ngan nabatian ko an usa nga tingog tikang ha mga sungay han halaran nga bulawan+ nga aada ha atubangan han Dios 14  nga nasiring ha ikaunom nga anghel nga may trumpeta: “Badbari an upat nga anghel nga nakagapos ha daku nga salog nga Eufrates.”+ 15  Ngan an upat nga anghel nga igin-andam para ha oras ngan adlaw ngan bulan ngan tuig ginbuhian basi patayon an ikatulo nga bahin han katawohan. 16  An kadamu han nakakabayo nga kasundalohan duha ka mga yinukot-yukot ka mga yinukot-yukot;* nabatian ko an ira kadamu. 17  Ngan sugad hini an akon nakita nga mga kabayo ha bisyon ngan an mga nasakay hito: May kutamaya hira nga pula sugad hin kalayo ngan asul sugad hin hasinto ngan dulaw sugad hin asupre, ngan an ulo han mga kabayo pariho han ulo han mga leon,+ ngan ha ira baba may nagawas nga kalayo ngan aso ngan asupre. 18  An ikatulo nga bahin han katawohan namatay pinaagi hini nga tulo nga peste, pinaagi han kalayo ngan han aso ngan han asupre nga nagawas ha ira baba. 19  Kay an awtoridad han mga kabayo aada ha ira baba ngan ha ira ikog, kay an ira ikog pariho hin halas ngan may ulo, ngan pinaagi hini nandadaot hira. 20  Pero an nahibibilin pa ha katawohan nga waray mamatay hini nga mga peste waray magbasol han mga buhat han ira mga kamot; waray hira umundang ha pagsingba ha mga demonyo ngan ha mga idolo nga bulawan ngan silber ngan tumbaga* ngan bato ngan kahoy, nga diri nakakakita, diri liwat nakakabati, diri liwat nakakalakat.+ 21  Ngan waray hira magbasol han ira pamatay, han ira espiritistiko nga mga buhat, han ira seksuwal nga imoralidad,* han ira mga pangawat.

Mga footnote

O “buho.”
O “buho.”
O “buho.”
Ha iba nga lugar, “sudang.”
O “buho.”
O posible nga “an pagpasakit han mga duron.” Lit., “ira pasakit.”
Nangangahulogan nga “Kabungkagan.”
Nangangahulogan nga “Parabungkag.”
O “20,000 × 10,000,” karuyag sidngon, 200,000,000.
Ha Ingles, copper.
Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.