Genesis 22:1-24

  • Iginpapahalad kan Abraham hi Isaac (1-19)

    • Bendisyon tungod han katulinan ni Abraham (15-18)

  • Pamilya ni Rebeca (20-24)

22  Katapos hito, ginsarihan han tinuod nga Dios hi Abraham,+ ngan hiya nagsiring ha iya: “Abraham!” ngan hiya binaton: “Adi ako!”  Katapos, hiya nagsiring: “Alayon, dad-a an imo anak nga lalaki, an imo usa la nga anak nga hinigugma mo hinduro,+ hi Isaac,+ ngan pagbiyahe ngadto ha tuna han Moria+ ngan ighalad hiya didto sugad nga halad nga sinunog ha usa han kabukiran nga akon igtututdo ha imo.”  Salit hi Abraham binuhát hin temprano ha aga ngan ginbutangan hin montura* an iya asno ngan igin-upod niya an duha han iya mga surugoon pati an iya anak nga hi Isaac. Nagtiak hiya hin kahoy para han halad nga sinunog, ngan tinindog hiya ngan nagbiyahe ngadto ha lugar nga igintutdo ha iya han tinuod nga Dios.  Ha ikatulo ka adlaw, hinangad hi Abraham ngan iya nakita an lugar tikang ha hirayo.  Hi Abraham nagsiring yana ha iya mga surugoon: “Dinhi la kamo upod an asno, pero kami han bata makadto didto basi magsingba ngan mabalik nganhi ha iyo.”  Salit ginkuha ni Abraham an mga kahoy para ha halad nga sinunog ngan iginpapas-an ito ha iya anak nga hi Isaac. Katapos iya gindara an kalayo ngan an kutsilyo,* ngan hira nga duha nagpadayon ha paglakat nga magkaupod.  Katapos, hi Isaac nagsiring ha iya tatay nga hi Abraham: “Tatay!” Binaton hiya: “Ano ito anak ko?” Nagsiring pa hiya: “Adi an kalayo ngan an mga kahoy, pero hain man an karnero para han halad nga sinunog?”  Tungod hito hi Abraham nagsiring: “An Dios mismo an magtatagana han karnero para han halad nga sinunog,+ anak ko.” Ngan hira nga duha padayon nga naglakat nga magkaupod.  Ha kataposan inabot hira ha lugar nga igintutdo ha iya han tinuod nga Dios, ngan hi Abraham naghimo didto hin halaran ngan iginplastar an mga kahoy dida hito. Gin-gapos niya an kamot ngan tiil* han iya anak nga hi Isaac ngan iginbutang hiya ha halaran ha bawbaw han mga kahoy.+ 10  Katapos, ginkuha ni Abraham an kutsilyo* basi patayon an iya anak.+ 11  Pero gintawag hiya han anghel ni Jehova tikang ha langit ngan nagsiring: “Abraham, Abraham!” ngan hiya binaton: “Adi ako!” 12  Katapos, hiya nagsiring: “Ayaw pagpataya an bata, ngan ayaw gud pagbuhat hin bisan ano nga maraot ha iya, kay yana maaram gud ako nga ikaw may kahadlok ha Dios kay waray mo awili an imo anak nga lalaki, an imo usa la nga anak, ha paghatag ha akon.”+ 13  Katapos hito siniplat hi Abraham, ngan ha unhan la niya may karnero nga lalakí nga sinangit an mga sungay ha tanom. Salit kinadto hi Abraham ngan ginkuha an karnero nga lalakí ngan iginhalad ito sugad nga halad nga sinunog kasaliwan han iya anak. 14  Ngan ito nga lugar ginngaranan ni Abraham hin Jehova-jireh.* Ito an hinungdan nga tubtob yana ini pa gihapon an ginsisiring: “Ha bukid ni Jehova itatagana ito.”+ 15  Ngan gintawag han anghel ni Jehova hi Abraham ha ikaduha nga higayon tikang ha langit, 16  nga nasiring: “‘Nanunumpa ako ha akon kalugaringon,’ nasiring hi Jehova,+ ‘nga tungod kay ginbuhat mo ini ngan waray mo awili an imo anak nga lalaki, an imo usa la nga anak,+ 17  bibendisyonan ko gud ikaw ngan padadamuon ko gud an imo tulin* sugad kadamu han mga bitoon ha langit ngan sugad kadamu han mga baras ha baybayon,+ ngan an imo tulin* magtatag-iya han ganghaan* han iya mga kaaway.+ 18  Ngan pinaagi han imo tulin*+ an ngatanan nga nasud ha tuna makarawat hin bendisyon kay namati ka ha akon tingog.’”+ 19  Katapos hito, binalik hi Abraham ngadto ha iya mga surugoon, ngan binuhát hira ngan urupod nga binalik ha Beer-sheba;+ ngan hi Abraham padayon nga inukoy ha Beer-sheba. 20  Katapos hito, ini an iginsumat kan Abraham: “Kitaa, hi Milca nagkaada liwat hin mga anak nga lalaki ha imo bugto nga hi Nahor:+ 21  hi Uz an iya suhag, an ikaduha hi Buz nga bugto ni Uz, an ikatulo hi Kemuel nga tatay ni Aram, 22  hira Kesed, Hazo, Pildas, Jidlap, ngan Betuel.”+ 23  Hi Betuel an tatay ni Rebeca.+ Ito nga walo an mga anak ni Milca kan Nahor nga bugto ni Abraham. 24  An iya babaye* nga an ngaran hi Reuma, nagkaada liwat mga anak nga lalaki: hira Teba, Gaham, Tahas, ngan Maaca.

Mga footnote

Ginlilingkoran ha likod han hayop.
An kutsilyo nga gin-gagamit ha pagpatay hin hayop.
Ha iba nga lugar, “siki.”
An kutsilyo nga gin-gagamit ha pagpatay hin hayop.
Nangangahulogan nga “Hi Jehova Magtatagana; Sisiguruhon Ito ni Jehova.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
O “han mga syudad.”
Lit., “binhi.”
Kitaa an Glossary.