Genesis 44:1-34

  • Kopa nga silber ni Jose ha sako ni Benjamin (1-17)

  • Juda nakimalooy para kan Benjamin (18-34)

44  Ha urhi, iya ginsugo an lalaki nga tinaporan ha iya balay: “Pun-a hin pagkaon an mga sako han mga lalaki tubtob han ira madadara, ngan ibutang an kwarta han kada tagsa ha ganggang han iya sako.+  Pero kinahanglan ibutang mo an akon kopa, an kopa nga silber, ha ganggang han sako han putó, upod an kwarta nga para ha iya lugas.” Salit iya ginbuhat an iginsugo ni Jose.  Pagkaaga han mapawa na, ginpalarga an mga lalaki upod an ira mga asno.  Waray pa hira makahirayo ha syudad han nagsiring hi Jose ha lalaki nga tinaporan ha iya balay: “Buhát! Lanata an mga lalaki! Kon maabtan mo hira, siring ha ira, ‘Kay ano nga iyo ginbalosan hin maraot an maopay?  Diri ba ini an gin-iimnan han akon agaron ngan an iya ginagamit basi mabasa hin husto an mga tigaman? Maraot an iyo ginbuhat.’”  Salit naabtan niya hira ngan iginyakan ha ira ini nga mga pulong.  Pero nagsiring hira ha iya: “Kay ano nga an akon ginoo nagyayakan hin sugad hito? Imposible gud nga buhaton han imo mga surugoon an bisan ano nga pariho hito.  Ngani, an kwarta nga amon naagian ha ganggang han amon mga sako amon iginbalik ha imo tikang ha tuna han Canaan.+ Salit, kay ano nga mangangawat kami hin silber o bulawan tikang ha balay han imo agaron?  Kon hiagian ito ha usa han imo mga uripon, patayon unta hiya, ngan an nahibilin ha amon magigin mga uripon liwat han akon agaron.” 10  Salit hiya nagsiring: “Mahitabo unta ito sugad han iyo ginsiring: Kon kan kanay ito mahiagian magigin uripon ko hiya, pero magigin inosente an iba ha iyo.” 11  Ngan ginhaw-as dayon han kada tagsa an iya sako ngada ha tuna ngan gin-abrihan ito. 12  Namiling hiya hin maopay tikang ha suhag tubtob ha putó. Ha kataposan, an kopa nahiagian ha sako ni Benjamin.+ 13  Katapos, ira gin-gisi an ira mga bado, ngan iginbalik pagkarga han kada tagsa ha ira an iya dara ngadto ha iya asno ngan binalik hira ha syudad. 14  Han inabot hi Juda+ ngan an iya kabugtoan ha balay ni Jose, nakadto pa hiya; ngan yinukbo hira ha iya atubangan.+ 15  Hi Jose nagsiring ha ira: “Ano ini nga iyo ginbuhat? Diri ba kamo maaram nga an tawo nga sugad ha akon nakakabasa hin husto han mga tigaman?”+ 16  Hi Juda binaton: “Ano an amon isisiring ha akon agaron? Ano an amon igyayakan? Ngan paonan-o namon papamatud-an nga magtadong kami? Nahibaroan han tinuod nga Dios an sayop han imo mga uripon.+ Yana mga uripon na kami han akon agaron, kami ngan hiya, nga ha iya nahiagian an kopa!” 17  Pero hiya nagsiring: “Imposible nga buhaton ko ito! An tawo nga ha iya nahiagian an kopa amo an akon magigin uripon.+ Mahitungod han iba ha iyo, sagka kamo nga mamurayawon ngadto ha iyo tatay.” 18  Yana hi Juda dinaop ha iya ngan nagsiring: “Nakikimalooy ako ha imo, agaron ko, alayon tuguti an imo uripon nga magyakan ha imo, ngan ayaw kasina ha imo uripon, kay ikaw pariho han Paraon.+ 19  An akon agaron nagpakiana ha iya mga uripon, ‘May-ada pa ba kamo tatay o bugto?’ 20  Salit nagsiring kami ha akon agaron, ‘May-ada kami lagas na nga tatay ngan may-ada hiya anak ha iya pagkalagas, an putó.+ Pero an iya bugto patay na,+ salit hiya na la an nahibilin nga anak nga lalaki han iya nanay,+ ngan hinigugma hiya han iya tatay.’ 21  Katapos hito, nagsiring ka ha imo mga uripon, ‘Dad-a hiya nganhi ha akon basi makita ko hiya.’+ 22  Pero nagsiring kami ha akon agaron, ‘An bata diri makakabaya ha iya tatay. Kon bumaya hiya ha iya, sigurado nga an iya tatay mapatay.’+ 23  Katapos, nagsiring ka ha imo mga uripon, ‘Kon an iyo putó nga bugto diri lumugsad nganhi upod ha iyo, ayaw na kamo pagpakita ha akon atubangan.’+ 24  “Salit sinagka kami ngadto ha imo uripon nga akon tatay ngan iginsumat ha iya an mga pulong han akon agaron. 25  Ha urhi, an amon tatay nagsiring, ‘Balik kamo ngan palit hin gutiay nga pagkaon para ha aton.’+ 26  Pero nagsiring kami, ‘Diri kami makakalugsad. Kon an amon putó nga bugto maupod ha amon, malugsad kami, kay diri kami puydi magpakita ha atubangan hito nga tawo kon diri umupod ha amon an amon putó nga bugto.’+ 27  Katapos, an imo uripon nga akon tatay nagsiring ha amon, ‘Maaram gud kamo nga nagkaada ako hin duha la nga anak nga lalaki ha akon asawa.+ 28  Pero an usa ha ira binaya ha akon ngan nagsiring ako: “Sigurado gud nga ginkuniskunis hiya!”+ ngan waray ko na hiya makita tubtob yana. 29  Kon iyo liwat kukuhaon ini nga usa ngan diri ko na makikita ngan may mahitabo ha iya nga makamaratay nga aksidente, sigurado nga iyo dadad-on an akon mga uban ngadto ha Lubnganan*+ nga may kasakitan.’+ 30  “Ngan yana kon bumalik ako ngadto ha imo uripon nga akon tatay nga diri namon upod an bata, tungod kay an iya kinabuhi* sumpay ha kinabuhi* hini nga usa, 31  ngan pakakita gud niya nga waray didto an bata, mamamatay hiya, ngan sigurado nga an imo mga uripon magdadara han mga uban han imo uripon nga amon tatay ngadto ha Lubnganan* nga masurub-on. 32  An imo uripon naghatag hin garantiya ha akon tatay para ha bata, nga nasiring, ‘Kon diri ko hiya maibalik ha imo, kon sugad magigin salaan ako ha akon tatay ha kadayonan.’+ 33  Salit yana, alayon tuguti nga an imo uripon an magpabilin imbes nga an bata sugad nga uripon han akon agaron, basi an bata makabalik upod han iya kabugtoan. 34  Paonan-o ako mabalik ngadto ha akon tatay nga diri ko upod an bata? Diri ko gud maiilob an pagkinita kon mahitabo ini nga kasakitan ha akon tatay!”

Mga footnote

O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
O “kalag.”
O “kalag.”
O “Sheol,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.