Genesis 27:1-46

  • Jacob nakuha an bendisyon ni Isaac (1-29)

  • Esau nangaro bendisyon pero diri mabinasulon (30-40)

  • Esau nagdumot kan Jacob (41-46)

27  Han lagas na hi Isaac ngan harap na gud hiya, gintawag niya hi Esau+ nga iya suhag nga anak nga dumaop ha iya ngan nagsiring: “Anak ko!” Hiya binaton: “Aadi ako!”  Ngan nagsiring pa hiya: “Lagas na ako. Diri ako maaram kon san-o ako mamamatay.  Salit yana, alayon dad-a an imo mga gamit, an imo surudlan hin pana ngan an imo bawog, ngan kadto ha uma ngan pagdakop hin ihalas nga hayop para ha akon.+  Katapos, pagluto han marasa nga pagkaon nga paborito ko ngan dad-a ito ha akon. Ngan kakaunon ko ito basi ako* makagbendisyon ha imo antes ako mamatay.”  Pero hi Rebeca nagpinamati han nakikiistorya hi Isaac kan Esau nga iya anak. Ngan hi Esau kinadto ha uma basi magdakop hin hayop ngan dad-on ito ha iya tatay.+  Ngan hi Rebeca nagsiring kan Jacob nga iya anak:+ “Nabatian ko pa la an imo tatay nga nakiistorya ha imo bugto nga hi Esau, nga nasiring,  ‘Dad-i ako hin imo nadakop nga hayop ngan lutui ako hin marasa nga pagkaon. Katapos, pakaona ako basi mabendisyonan ko ikaw ha atubangan ni Jehova antes ako mamatay.’+  Ngan yana, anak ko, pamati hin maopay ngan buhata an akon iginsusugo ha imo.+  Alayon kadto ha panon han mga hayop ngan igkuha ako didto hin duha nga pinakamaopay nga nati nga kanding basi mag-andam ako tikang hito hin marasa nga pagkaon para kan imo tatay, sugad han iya karuyag. 10  Katapos, dad-a ito kan imo tatay para iya kaunon, basi mabendisyonan ka niya antes hiya mamatay.” 11  Hi Jacob nagsiring ha iya nanay nga hi Rebeca: “Pero hi Esau nga akon bugto barbunon,+ ngan ako mahamis an panit. 12  Ano man kon hikapon ako ni Tatay?+ Sigurado magawas nga ginyayaangyaangan ko hiya, ngan ako mismo an magdadara ha akon kalugaringon hin sumpa imbes nga bendisyon.” 13  An iya nanay nagsiring ha iya: “Mahingadi unta ha akon an sumpa nga para ha imo, anak ko. Buhata la an akon ginsisiring ngan lakat na, kuhaa ito para ha akon.”+ 14  Salit linakat hiya ngan ginkuha ito ngan gindara ito ha iya nanay, ngan nagluto hin marasa nga pagkaon an iya nanay, sugad han naruruyagan han iya tatay. 15  Katapos hito, ginkuha ni Rebeca an pinakamag-opay nga mga bado ni Esau nga iya suhag nga anak, nga nakada ha iya ha balay, ngan iginsul-ot ito ha iya putó nga anak nga hi Jacob.+ 16  Iya liwat iginbutang an mga anit han nati nga mga kanding ha mga kamot ni Jacob ngan ha waray barahibo nga bahin han iya liog.+ 17  Katapos, iya iginhatag ha iya anak nga hi Jacob an marasa nga pagkaon ngan an tinapay nga iya ginluto.+ 18  Salit sinulod hiya ngadto ha iya tatay ngan nagsiring: “Tatay!” ngan hiya binaton: “Adi ako! Hin-o ka, anak ko?” 19  Hi Jacob nagsiring ha iya tatay: “Ako hi Esau nga imo suhag.+ Ginbuhat ko an imo ginsiring ha akon. Alayon paglingkod, ngan kaon han akon nadakop nga hayop, basi ka* makagbendisyon ha akon.”+ 20  Hi Isaac nagsiring ha iya anak: “Kay ano nga kadagmit mo man makabiling hito, anak ko?” Binaton hiya: “Kay gindara ito ha akon ni Jehova nga imo Dios.” 21  Katapos, hi Isaac nagsiring kan Jacob: “Alayon daop ngadi, basi mahikap ko ikaw, anak ko, para mahibaroan ko kon ikaw gud an akon anak nga hi Esau o diri.”+ 22  Salit dinaop hi Jacob ha iya tatay nga hi Isaac, ngan iya ginhikap hiya, katapos hito, hiya nagsiring: “An tingog, tingog ni Jacob, pero an mga kamot, mga kamot ni Esau.”+ 23  Waray niya makilal-i hiya kay an iya mga kamot barbunon pariho han mga kamot han iya bugto nga hi Esau. Salit iya ginbendisyonan hiya.+ 24  Katapos hito, nagpakiana hiya: “Ikaw gud ba an akon anak nga hi Esau?” ngan hiya binaton: “Oo, ako.” 25  Katapos, hiya nagsiring: “Dad-i ako han karne han ihalas nga hayop basi akon kaunon, anak ko, ngan ako* magbibendisyon ha imo.” Salit iya ito gindara ha iya ngan kinaon hiya, ngan iya gindad-an hiya hin bino ngan ininom hiya. 26  Katapos, an iya tatay nga hi Isaac nagsiring ha iya: “Alayon daop ngadi, ngan haruki ako, anak ko.”+ 27  Salit dinaop hiya ngan hinarok ha iya, ngan iya nahamot an hamot han iya mga bado.+ Katapos, iya ginbendisyonan hiya ngan nagsiring: “Kitaa, an hamot han akon anak pariho han hamot han uma nga ginbendisyonan ni Jehova. 28  Hinaot an tinuod nga Dios maghatag ha imo han mga tun-og han langit+ ngan han matambok nga mga tuna+ ngan han hura nga lugas* ngan bag-o nga bino.+ 29  Magserbi unta ha imo an mga katawohan, ngan an mga nasud magyukbo unta ha imo. Magin agaron ka han imo kabugtoan, ngan an mga anak han imo nanay magyukbo unta ha imo.+ Maghikaraot an bisan hin-o nga nanhihimaraot ha imo, ngan bendisyonan an bisan hin-o nga nagbibendisyon ha imo.”+ 30  Nahuman pa la hi Isaac ha pagbendisyon kan Jacob, ngan diri pa la maiha nga binaya hi Jacob ha atubangan han iya tatay nga hi Isaac han inabot an iya bugto nga hi Esau tikang ha iya panganop.+ 31  Nag-andam liwat hiya hin marasa nga pagkaon ngan gindara ito ha iya tatay, ngan hiya nagsiring ha iya tatay: “Bumuhát unta an akon tatay ngan kumaon han karne han hayop nga nadakop han iya anak, basi ka* makagbendisyon ha akon.” 32  An iya tatay nga hi Isaac nagsiring ha iya: “Hin-o ka?” ngan hiya binaton: “Ako an imo anak, an imo suhag nga hi Esau.”+ 33  Ngan hi Isaac nagtikang mangurog hinduro, salit hiya nagsiring: “Hin-o man adto nga nagdakop hin hayop ngan nagdara hito ha akon? Ginkaon ko na ito antes ka umabot, ngan ginbendisyonan ko hiya—ngan sigurado nga bibendisyonan hiya!” 34  Pakabati niya han mga pulong han iya tatay, hi Esau ginuliat hin daku hinduro nga masurub-on an tingog ngan nagsiring ha iya tatay: “Tatay, bendisyoni ako, sige na, ako liwat!”+ 35  Pero hiya nagsiring: “An imo bugto kinanhi ngan ginlimbongan ako basi makuha niya an bendisyon nga para ha imo.” 36  Ngan hiya nagsiring: “Diri ba angay la nga ginngaranan hiya hin Jacob,* basi niya ako agawan hin duha ka beses?+ Ginkuha na niya an akon katungod sugad nga suhag,+ ngan yana ginkuha niya an bendisyon nga para ha akon!”+ Katapos, nagsiring pa hiya: “Waray ka ba magsalin hin bendisyon para ha akon?” 37  Pero hi Isaac binaton kan Esau: “Kitaa, ginpili ko hiya nga magin imo agaron,+ ngan iginhatag ko ha iya an ngatanan niya nga kabugtoan sugad nga mga surugoon, ngan iginhatag ko ha iya an lugas ngan bag-o nga bino sugad nga suporta ha iya.+ Ano pa an nahisalin nga maihahatag ko ha imo, anak ko?” 38  Hi Esau nagsiring ha iya tatay: “Tatay, usa la ba an imo bendisyon? Tatay, bendisyoni ako, sige na, ako liwat!” Katapos, hi Esau nagnguyngoy ngan nagtinangis.+ 39  Salit an iya tatay nga hi Isaac binaton ha iya: “Kitaa, maukoy ka nga hirayo ha matambok nga mga tuna, ngan hirayo ha tun-og han langit.+ 40  Ngan pinaagi han imo espada mabubuhi ka,+ ngan magsiserbi ka ha imo bugto.+ Pero kon diri ka mamumurayaw, sigurado nga imo babarion an iya yugo dida ha imo liog.”+ 41  Pero hi Esau nagdinumot kan Jacob tungod han bendisyon nga iginhatag han iya tatay ha iya,+ ngan hi Esau padayon nga nagsiniring ha iya kasingkasing: “An mga adlaw ha pagtaguminatay para ha akon tatay hirani na.+ Katapos hito, papatayon ko hi Jacob nga akon bugto.” 42  Han iginsumat kan Rebeca an ginsiring han iya suhag nga anak nga hi Esau, iginpatawag dayon niya an iya manghod nga anak nga hi Jacob ngan nagsiring ha iya: “Kitaa! An imo bugto nga hi Esau nagpaplano ha pagbulos pinaagi ha pagpatay ha imo.* 43  Yana, anak ko, buhata an akon isisiring. Buhát ngan palagiw ngadto ha akon bugto nga hi Laban ha Haran.+ 44  Didto la anay ukoy ha iya tubtob nga kumalma an duro nga kasina han imo bugto, 45  tubtob nga mawara an kasina han imo bugto ha imo ngan mahingalimtan niya an imo ginbuhat ha iya. Katapos, ipapakuha ko ikaw tikang didto. Kay ano nga kamo nga duha mawawara ha akon ha sulod hin usa ka adlaw?” 46  Katapos hito, hi Rebeca nagsiniring kan Isaac: “Nasusubo gud ako ha akon kinabuhi tungod han mga anak nga babaye ni Het.+ Kon hi Jacob kumuha liwat hin asawa tikang ha mga anak nga babaye ni Het, pariho hini nga mga anak nga babaye hini nga lugar, ano pa an pulos han akon kinabuhi?”+

Mga footnote

O “an akon kalag.”
O “an imo kalag.”
O “an akon kalag.”
Kitaa an Glossary.
O “an imo kalag.”
Nangangahulogan nga “Usa nga Nakapot ha Tikod; Kaagaw.”
O “nagliliaw ha iya kalugaringon pinaagi ha paghunahuna ha pagpatay ha imo.”