Genesis 30:1-43

  • Dan ngan Neptali anak ni Bilha (1-8)

  • Gad ngan Aser anak ni Zilpa (9-13)

  • Isacar ngan Zebulon anak ni Leah (14-21)

  • Anak ni Raquel, hi Jose (22-24)

  • Nagdamu an panon ni Jacob (25-43)

30  Han nakita ni Raquel nga waray hiya magkaada hin mga anak kan Jacob, nangabugho hiya ha iya bugto ngan siniring kan Jacob: “Tagi ako hin mga anak kay kon diri mamamatay ako.”  Tungod hini naglaga an kasina ni Jacob kan Raquel, ngan hiya nagsiring: “Dios ba ako, nga nagpugong ha imo ha pagkaada hin mga anak?”*  Salit hi Raquel nagsiring: “Adi an akon uripon nga babaye nga hi Bilha.+ Pakighilawas ha iya basi magkaada hiya hin mga anak para ha akon,* ngan pinaagi ha iya magkaada liwat ako hin mga anak.”  Katapos, iya iginhatag kan Jacob an iya surugoon nga hi Bilha sugad nga asawa, ngan hi Jacob nakighilawas ha iya.+  Hi Bilha nagburod ngan pag-abot han panahon nagkaada hin anak nga lalaki kan Jacob.  Katapos, hi Raquel nagsiring: “An Dios gumios sugad nga akon hukom ngan namati liwat han akon tingog, salit iya ako gintagan hin anak.” Ito an hinungdan nga iya ginngaranan hiya hin Dan.*+  Hi Bilha nga surugoon ni Raquel, nagburod na liwat ngan pag-abot han panahon nagkaada hin ikaduha nga anak nga lalaki kan Jacob.  Katapos, hi Raquel nagsiring: “Pinaagi hin duro nga mga pakigdulong, nakigdulong ako ha akon bugto. Ako gihapon an nagdaog!” Salit iya ginngaranan hiya hin Neptali.*+  Han nakita ni Leah nga inundang na hiya ha pagkaada hin mga anak, iya ginkuha an iya surugoon nga hi Zilpa ngan iginhatag hiya kan Jacob sugad nga asawa.+ 10  Ngan an surugoon ni Leah nga hi Zilpa nagkaada hin anak nga lalaki kan Jacob. 11  Katapos, hi Leah nagsiring: “Maopay gud nga bendisyon!” Salit iya ginngaranan hiya hin Gad.*+ 12  Katapos hito, hi Zilpa nga surugoon ni Leah nagkaada hin ikaduha nga anak nga lalaki kan Jacob. 13  Katapos, hi Leah nagsiring: “Malipayon gud ako! Kay sigurado nga tatawagon ako nga malipayon han mga anak nga babaye.”+ Salit iya ginngaranan hiya hin Aser.*+ 14  Han naglinakat-lakat hi Ruben+ ha panahon han pangani han trigo, nakaagi hiya hin mga mandragora ha uma. Salit iya ito gindara ha iya nanay nga hi Leah. Katapos, hi Raquel nagsiring kan Leah: “Alayon, tagi ako hin pipira nga mandragora han imo anak.” 15  Nagsiring hi Leah ha iya: “Gutiay la ba nga butang nga imo ginkuha an akon bana?+ Yana kukuhaon mo ba liwat an mga mandragora han akon anak?” Salit hi Raquel nagsiring: “Sige. Yana nga gab-i madirig ha imo hi Jacob kabalyo han mga mandragora han imo anak.” 16  Han inabot hi Jacob tikang ha uma han pagsirom, hi Leah ginawas basi tumapo ha iya ngan nagsiring: “Ha akon ka madirig yana nga gab-i, kay ginbaydan ko na ikaw han mga mandragora han akon anak.” Salit dinirig hiya ha iya hito nga gab-i. 17  Ngan ginpamatian han Dios an mga pag-ampo ni Leah ngan ginbaton hiya. Nagburod hiya ngan pag-abot han panahon nagkaada hiya hin ikalima nga anak nga lalaki kan Jacob. 18  Katapos, hi Leah nagsiring: “Iginhatag ha akon han Dios an akon suhol* kay iginhatag ko an akon surugoon ha akon bana.” Salit iya ginngaranan hiya hin Isacar.*+ 19  Ngan hi Leah nagburod na liwat ngan pag-abot han panahon nagkaada hin ikaunom nga anak nga lalaki kan Jacob.+ 20  Katapos, hi Leah nagsiring: “An Dios naghatag ha akon, oo, ha akon, hin maopay nga regalo. Yana, kakarawaton na ako han akon bana,+ kay nagkaada ako hin unom nga anak nga lalaki ha iya.”+ Salit iya ginngaranan hiya hin Zebulon.*+ 21  Katapos hito, nagkaada hiya hin anak nga babaye ngan ginngaranan hiya hin Dina.+ 22  Ha urhi nahinumdoman han Dios hi Raquel, ngan ginpamatian han Dios an iya mga pag-ampo ngan ginbaton hiya pinaagi ha pagpahinabo nga magburod hiya.*+ 23  Ngan nagburod hiya ngan nag-anak hin lalaki. Katapos, hiya nagsiring: “Ginkuha han Dios an akon kaarawdan!”+ 24  Salit iya ginngaranan hiya hin Jose,*+ hiya nasiring: “Gindugangan ako ni Jehova hin usa pa nga anak nga lalaki.” 25  Katapos ig-anak ni Raquel hi Jose, hi Jacob nagsiring dayon kan Laban: “Palakta ako basi makakadto ako ha akon lugar ngan ha akon tuna.+ 26  Ihatag ha akon an akon mga asawa ngan an akon mga anak, nga tungod ha ira nagserbi ako ha imo, basi makalarga ako, kay maaram ka gud kon paonan-o ako nagserbi ha imo.”+ 27  Katapos, hi Laban nagsiring ha iya: “Kon nakakarawat ako han imo pag-uyon, ayaw paglakat. Kay nasabtan ko pinaagi han mga tigaman* nga ginbibendisyonan ako ni Jehova tungod ha imo.” 28  Ngan nagsiring pa hiya: “Iyakan ha akon an imo suhol, ngan akon ito ihahatag.”+ 29  Salit hi Jacob nagsiring ha iya: “Maaram ka kon paonan-o ako nagserbi ha imo ngan kon paonan-o ko gin-ataman hin maopay an imo panon;+ 30  gutiay la an imo panag-iya antes ako umabot, pero nadugangan ngan nagdamu an imo panon, ngan hi Jehova nagbendisyon ha imo tikang han inabot ako. Salit san-o ako magbubuhat hin para ha akon panimalay?”+ 31  Katapos, hiya nagsiring: “Ano an akon ihahatag ha imo?” Ngan hi Jacob nagsiring: “Waray ka ihahatag ha akon nga bisan ano! Kon bubuhaton mo ini para ha akon, magpapadayon ako ha pag-ataman han imo panon ngan ha pagbantay hito.+ 32  Yana nga adlaw maagi ako dida ha imo bug-os nga panon. Iglain tikang dida an tagsa nga karnero nga tagiptipon ngan kabang ngan an tagsa nga karnero nga masirom an kabulaw dida ha mga karnero nga lalakí ngan an anoman nga kabang ngan tagiptipon dida ha mga kanding nga babayé. Tikang yana, ito an akon magigin suhol.+ 33  Ngan an akon pagkamatadong* magpapamatuod para ha akon ha maabot nga adlaw kon kumanhi ka ngan kitaon an akon suhol; an tagsa nga diri tagiptipon ngan diri kabang dida ha mga kanding nga babayé ngan diri masirom an kabulaw dida ha mga karnero nga lalakí tatagdon nga kinawat kon aadi ito ha akon.” 34  Salit hi Laban nagsiring: “Maopay ito! Matuman unta ito sugad han imo ginsiring.”+ 35  Hito nga adlaw, iya iginlain an mga kanding nga lalakí nga may bagis-bagis ngan kabang ngan an ngatanan nga kanding nga babayé nga tagiptipon ngan kabang, an tagsa nga may busag ngan an tagsa nga masirom an kabulaw dida ha mga karnero nga lalakí, ngan iginpaataman ito ha iya mga anak nga lalaki. 36  Katapos hito, hi Laban nagpahirayo kan Jacob ha distansya nga tulo ka adlaw nga pagbaktas, ngan gin-ataman ni Jacob an nahibilin nga mga panon ni Laban. 37  Katapos, hi Jacob nagkuha hin bag-o nga inutod nga mga sanga han mga kahoy nga estorake, almendras, ngan platano, ngan ginpanitan niya ito hin lat-ang-lat-ang basi makita an busag nga mga parte han mga sanga. 38  Katapos, an mga sanga nga iya ginpanitan iginbutang niya ha atubangan han panon, ha mga kanal, ha mga pasuropan, diin nanginginom an mga panon, basi hira manhimarot* ha atubangan hito kon napakada hira basi manginom. 39  Salit an mga panon nanhihimarot ha atubangan han mga sanga, ngan an mga panon nag-aanak hin may bagis-bagis, tagiptipon, ngan kabang. 40  Katapos, iginbulag ni Jacob an mga karnero nga lalakí ngan an mga panon ni Laban iya ginpaatubang ha may mga bagis-bagis ngan ha ngatanan nga karnero nga masirom an kabulaw. Katapos, iya iginbulag an iya kalugaringon nga mga panon ngan waray ito igtampo ha mga panon ni Laban. 41  Ha kada panahon nga an magkusog nga mga hayop nanhihimarot, iginbubutang ni Jacob an mga sanga ha mga kanal ha atubangan han mga panon, basi hira manhimarot hirani ha mga sanga. 42  Pero kon magluya an mga hayop, diri niya iginbubutang didto an mga sanga. Salit an magluya an pirme nahingangadto kan Laban, pero an magkusog nahingangadto kan Jacob.+ 43  Ngan hi Jacob nag-asenso gud, ngan nagkaada hiya damu nga panon ngan mga surugoon nga lalaki ngan babaye ngan mga kamelyo ngan mga asno.+

Mga footnote

O “nga nagpugong nga magbunga an imo tagoangkan?”
Lit., “mag-anak hiya ha akon mga tuhod.”
Nangangahulogan nga “Hukom.”
Nangangahulogan nga “An Akon mga Pakigdulong.”
Nangangahulogan nga “Maopay nga Bendisyon.”
Nangangahulogan nga “Malipayon; Kalipay.”
O “suhol para ha sinuholan.”
Nangangahulogan nga “Hiya an Suhol.”
Nangangahulogan nga “Pagkarawat.”
Lit., “ngan ginpamatian hiya han Dios ngan gin-abrihan an iya tagoangkan.”
An ginpahalipot nga porma han Josipias, nga nangangahulogan nga “Hinaot Dugangan (Padamuon) ni Jah.”
O “tikang ha ebidensya.”
O “pagin tangkod.”
Ha iba nga lugar, “mahimaga.”