Genesis 28:1-22

  • Isaac ginpakadto hi Jacob ha Padan-aram (1-9)

  • Inop ni Jacob ha Bethel (10-22)

    • Saad han Dios ginkompirma kan Jacob (13-15)

28  Salit gintawag ni Isaac hi Jacob ngan ginbendisyonan hiya ngan ginsugo hiya, nga nasiring: “Ayaw pagkuha hin asawa tikang ha mga anak nga babaye ha Canaan.+  Kadto ha Padan-aram ha balay ni Betuel nga tatay han imo nanay, ngan didto kuha hin imo asawa tikang ha mga anak nga babaye ni Laban+ nga bugto nga lalaki han imo nanay.  An Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan magbibendisyon ha imo ngan iya pahihinaboon nga magkaada ka hin mga anak ngan padadamuon ka niya, ngan sigurado nga magigin kongregasyon ka hin mga katawohan.+  Ngan iya ihahatag ha imo an iya iginsaad nga bendisyon kan Abraham,+ ha imo ngan ha imo tulin* nga kaupod mo, basi ikaw an magtag-iya han tuna diin nag-inukoy ka sugad nga dayo, nga iginhatag han Dios kan Abraham.”+  Salit ginpalakat ni Isaac hi Jacob, ngan linarga hiya ngadto ha Padan-aram, ngadto kan Laban nga anak ni Betuel nga Arameo,+ nga bugto ni Rebeca,+ nga nanay nira Jacob ngan Esau.  Nakita ni Esau nga ginbendisyonan ni Isaac hi Jacob ngan ginpalakat hiya ngadto ha Padan-aram basi kumuha hin asawa didto, ngan han ginbendisyonan ni Isaac hi Jacob nagsugo hiya, “Ayaw pagkuha hin asawa tikang ha mga anak nga babaye ha Canaan,”+  ngan nakita liwat ni Esau nga ginsunod ni Jacob an iya tatay ngan an iya nanay ngan linarga ngadto ha Padan-aram.+  Katapos, nasantop ni Esau nga an mga anak nga babaye ha Canaan nakakapasubo ha iya tatay nga hi Isaac,+  salit hi Esau kinadto kan Ismael ngan ginpangasawa niya hi Mahalat nga bugto ni Nebaiot, labot han iba niya nga mga asawa. Hi Mahalat anak nga babaye ni Ismael nga anak ni Abraham.+ 10  Hi Jacob linarga tikang ha Beer-sheba ngan nagpadayon ngadto ha Haran.+ 11  Ha urhi, inabot hiya ha usa nga lugar ngan nag-andam basi didto magpalabay han gab-i kay natunod na an adlaw. Salit nagkuha hiya hin usa han mga bato hito nga lugar ngan ginhimo ito nga iya ulonan ngan hinigda didto.+ 12  Katapos, nag-inop hiya, ngan kitaa! may hagdan nga aada ha tuna, ngan an kataposan hito naabot ha langit; ngan may mga anghel han Dios nga nagsasaka-lusad dida hito.+ 13  Ngan kitaa! aadto hi Jehova ha igbaw hito, ngan hiya nagsiring: “Ako hi Jehova an Dios ni Abraham nga imo tatay ngan an Dios ni Isaac.+ An tuna nga imo ginhihigdaan, akon ito ihahatag ha imo ngan ha imo tulin.*+ 14  Ngan an imo tulin* magigin sugad gud kadamu han mga tapotapo ha tuna,+ ngan an imo tulin magsasarang ha iba-iba nga lugar ngadto ha weste ngan ngadto ha este ngan ngadto ha norte ngan ngadto ha sur, ngan pinaagi ha imo ngan pinaagi han imo tulin* an ngatanan nga pamilya ha tuna bibendisyonan gud.*+ 15  Upod mo ako, ngan papanalipdan ko ikaw bisan diin ka kumadto, ngan ibabalik ko ikaw nganhi hini nga tuna.+ Diri ko ikaw babayaan tubtob nga matuman ko an akon iginsaad ha imo.”+ 16  Katapos, hi Jacob nakamata ngan nagsiring: “Tinuod nga hi Jehova aanhi hini nga lugar, ngan diri ako maaram hito.” 17  Ngan nahadlok hiya ngan nagsiring pa: “Urusahon gud ini nga lugar! Amo gud ini an balay han Dios,+ ngan ini an ganghaan han langit.”+ 18  Salit hi Jacob binuhát hin temprano ha aga ngan ginkuha an bato nga iya gin-unlan ngan ginpatindog ito sugad nga harigi ngan ginbuboan hin lana an bawbaw hito.+ 19  Salit iya ginngaranan ito nga lugar hin Bethel,* pero hadto, Luz an ngaran hito nga syudad.+ 20  Katapos, hi Jacob nagsaad nga nasiring: “Kon an Dios padayon nga maupod ha akon ngan papanalipdan ako ha akon pagbiyahe ngan maghahatag ha akon hin tinapay nga makakaon ngan mga bado nga maisusul-ot 21  ngan makabalik ako nga murayaw ha balay han akon tatay, kon amo, ginpamatud-an gud ni Jehova nga hiya an akon Dios. 22  Ngan ini nga bato nga akon gintindog sugad nga harigi magigin balay han Dios,+ ngan pirme gud ako maghahatag ha imo han ikanapulo han ngatanan nga imo iginhahatag ha akon.”

Mga footnote

Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
O “makarawat hin bendisyon.”
Nangangahulogan nga “Balay han Dios.”