Genesis 10:1-32

  • Lista han mga nasud (1-32)

    • Katulinan ni Japhet (2-5)

    • Katulinan ni Ham (6-20)

      • Nimrod nakontra kan Jehova (8-12)

    • Katulinan ni Sem (21-31)

10  Ini an kasaysayan han mga anak nga lalaki ni Noe, nga hira Sem,+ Ham, ngan Japhet. Nagkaada hira mga anak katapos han Baha.+  An mga anak nga lalaki ni Japhet amo hira Gomer,+ Magog,+ Madai, Javan, Tubal,+ Mesec,+ ngan Tiras.+  An mga anak nga lalaki ni Gomer amo hira Askenaz,+ Rifat, ngan Togarma.+  An mga anak nga lalaki ni Javan amo hira Elisa,+ Tarsis,+ Kitim,+ ngan Dodanim.  Hira an gintikangan han mga umurukoy ha mga isla nga nagsarang ha ira mga tuna, uyon ha ira mga yinaknan ngan ha ira mga pamilya ngan ha ira mga nasud.  An mga anak nga lalaki ni Ham amo hira Cus, Mizraim,+ Put,+ ngan Canaan.+  An mga anak nga lalaki ni Cus amo hira Seba,+ Havila, Sabta, Raama,+ ngan Sabteca. An mga anak nga lalaki ni Raama amo hira Sheba ngan Dedan.  Hi Cus an tatay ni Nimrod nga amo an siyahan nga nagin gamhanan nga tawo ha tuna.  Nagin bantogan hiya nga parapanganop nga nakontra kan Jehova. Ito an hinungdan kon kay ano nga may puplunganon: “Pariho gud kan Nimrod, nga bantogan nga parapanganop nga nakontra kan Jehova.” 10  An tinikangan han iya ginhadian* amo an Babel,+ Erec,+ Acad, ngan Calne, ha tuna han Sinar.+ 11  Tikang hito nga tuna kinadto hiya ha Asirya+ ngan gintukod an Nineve,+ Rehobot-Ir, Cala, 12  ngan Resen, ha butnga han Nineve ngan Cala: Ini an daku nga syudad.* 13  Hi Mizraim an tatay nira Ludim,+ Anamim, Lehabim, Naftuhim,+ 14  Patrusim,+ Casluhim (nga gintikangan han mga Filisteo+), ngan Caftorim.+ 15  Hi Canaan an tatay ni Sidon+ nga iya suhag, ngan ni Het,+ 16  sugad man han Jebusita,+ han Amorita,+ han Girgasita, 17  han Hivita,+ han Arkeo, han Sinita, 18  han Arvadita,+ han Zemarita, ngan han Hamatita.+ Katapos hito, an mga pamilya han mga Canaanita nagsarang. 19  Salit an tubtoban han mga Canaanita nagtikang ha Sidon tubtob ha Gerar,+ hirani ha Gaza,+ tubtob ha Sodoma, Gomorra,+ Adma, ngan Zeboiim,+ hirani ha Lasa. 20  Ini an mga anak ni Ham uyon ha ira mga pamilya ngan ha ira mga yinaknan, ha ira mga tuna ngan ha ira mga nasud. 21  Nagkaada liwat mga anak hi Sem, an kaapoy-apoyan han ngatanan nga anak ni Eber+ ngan an bugto ni Japhet, an suhag.* 22  An mga anak nga lalaki ni Sem amo hira Elam,+ Asur,+ Arpacsad,+ Lud, ngan Aram.+ 23  An mga anak nga lalaki ni Aram amo hira Uz, Hul, Geter, ngan Mas. 24  Hi Arpacsad an tatay ni Shela, ngan hi Shela+ an tatay ni Eber. 25  Hi Eber nagkaada duha nga anak nga lalaki. An ngaran han usa amo hi Peleg,*+ kay ha iya panahon an tuna* nagkabahin-bahin. An ngaran han iya bugto amo hi Joktan.+ 26  Hi Joktan an tatay nira Almodad, Selep, Hazarmavet, Jera,+ 27  Hadoram, Uzal, Dikla, 28  Obal, Abimael, Sheba, 29  Ofir,+ Havila, ngan Jobab; ini ngatanan an mga anak nga lalaki ni Joktan. 30  An ira inuukyan nga lugar tikang ha Mesa tubtob ha Sefar, an kabukiran ha Este. 31  Ini an mga anak ni Sem uyon ha ira mga pamilya ngan ha ira mga yinaknan, ha ira mga tuna ngan ha ira mga nasud.+ 32  Ini an mga pamilya han mga anak ni Noe uyon ha katulinan han ira pamilya ngan ha ira mga nasud. Hira an gintikangan han mga nasud nga nagsarang ha iba-iba nga lugar ha tuna katapos han Baha.+

Mga footnote

O “An siyahan nga mga syudad han iya ginhadian.”
O posible nga “Ira ginhimo an daku nga syudad.”
O posible nga “ngan an magurang nga bugto ni Japhet.”
Nangangahulogan nga “Pagkabahin-bahin.”
O “an populasyon han tuna.”