Genesis 49:1-33

  • Tagna ni Jacob han tikamatay na (1-28)

    • Shilo magawas tikang kan Juda (10)

  • Instruksyon ni Jacob ha paglubong (29-32)

  • Kamatay ni Jacob (33)

49  Ngan gintawag ni Jacob an iya mga anak ngan nagsiring: “Pagtirirok kamo basi masumatan ko kamo kon ano an mahitatabo ha iyo ha ultimo nga bahin han mga adlaw.  Pagtirirok kamo ngan pamati, kamo nga mga anak ni Jacob, oo, pamati kan Israel nga iyo tatay.  “Ruben,+ ikaw an akon suhag,+ an akon kusog ngan an tinikangan han akon katulinan,* an pinakalabaw ha dignidad ngan an pinakalabaw ha kusog.  Diri ka maglalampos, tungod kay pariho hin baha waray ka magpugong han imo kalugaringon, kay kinadto ka ha higdaan han imo tatay.+ Hito nga panahon ginhugawan* mo an akon higdaan. Sinaka gud hiya ngada hito!  “Hira Simeon ngan Levi magbugto.+ Ira gin-gagamit an ira mga armas ha pagbuhat hin kamadarahog.+  Ayaw pakig-upod ha ira, O akon kalag.* Ayaw pag-api ha ira grupo, O akon dungog,* kay tungod han ira kasina nanmatay hira hin mga tawo,+ ngan para han ira kalipay ira ginpamigtingan* an todo nga mga baka.  Isumpa unta an ira kasina, kay madarahog ito, ngan an ira kapungot, kay mapintas ito.+ Pagpapatlaagon ko hira ha tuna ni Jacob, ngan pagsasarangon ko hira ha tuna ni Israel.+  “Mahitungod ha imo, Juda,+ an imo kabugtoan magdadayaw ha imo.+ An imo kamot mahingangada ha liog han imo mga kaaway.+ An mga anak han imo tatay mayukbo ha imo atubangan.+  Hi Juda usa nga nati nga leon.+ Anak ko, sigurado nga makaon ka han imo madadakop ngan mabuhat ka. Linuob hiya ngan nangunat pariho hin leon, ngan pariho hin leon, hin-o an mangangahas pagpukaw ha iya? 10  An setro diri mabulag kan Juda,+ diri liwat mabulag an baston han kumander tikang ha butnga han iya mga tiil, tubtob nga umabot hi Shilo,*+ ngan hiya an susugton han mga katawohan.+ 11  Iya ihihigot an iya asno ha tanom nga ubas ngan an nati han iya asno ha maopay gud nga tanom nga ubas, iya lalabhan an iya panapton ha bino ngan an iya bado ha dugo han mga ubas. 12  Mapula hinduro an iya mga mata tungod han bino, ngan an iya mga ngipon mabusag tungod han gatas. 13  “Hi Zebulon+ maukoy hirani ha baybayon han dagat, hirani ha baybayon diin nakaangkla an mga barko,+ ngan an iya hirayo nga giutan ngadto dapit ha may Sidon.+ 14  “Hi Isacar+ usa nga asno nga marig-on an tul-an, nga naluob ha butnga han duha nga surudlan nga nakataod ha montura.* 15  Ngan iya makikita nga an lugar nga pahuwayan maopay ngan an tuna makaruruyag. Iya ikikiling an iya sugbong basi pas-anon an karga ngan maoobligar ha pagtrabaho sugad hin uripon. 16  “Hi Dan+ maghuhukom ha iya katawohan sugad nga usa han mga tribo han Israel.+ 17  Hi Dan magin usa unta nga halas ha ligid han kalsada, usa nga halas nga may sungay dida ha ligid han aragian, nga natukob ha mga tikod han kabayo salit an sakay hito nahuhulog.+ 18  Maghuhulat ako han imo pagtalwas, O Jehova. 19  “Mahitungod kan Gad,+ aatakehon hiya hin grupo han mga tikasan, pero maatake hiya ha ira mga tikod.+ 20  “An tinapay* ni Aser+ magigin hura,* ngan magtatagana hiya hin pagkaon nga angay para ha usa nga hadi.+ 21  “Hi Neptali+ matibaksi nga bugsok nga babayé. Nagyayakan hiya hin mag-opay nga mga pulong.+ 22  “Hi Jose+ amo an sanga han usa nga mabungahon nga kahoy, han usa nga mabungahon nga kahoy ha ligid hin burabod, nga an mga sanga naabot ha bawbaw han pader. 23  Pero an mga parapamana padayon nga naatake ha iya ngan nagpapana ha iya ngan padayon nga nagdudumot ha iya.+ 24  Pero an iya pana nagpapabilin nga marig-on,+ ngan an iya mga kamot nagpapadayon nga makusog ngan malaksi.+ Tikang ini ha mga kamot han gamhanan nga usa ni Jacob, tikang ha paraataman hin panon, ha bato ni Israel. 25  Tikang hiya* ha Dios han imo tatay, ngan mabulig hiya ha imo, ngan kaupod niya an Makagarahum-ha-ngatanan, ngan magbibendisyon hiya ha imo pinaagi han mga bendisyon tikang ha langit, pinaagi han mga bendisyon tikang ha kahiladman,+ pinaagi han mga bendisyon tikang ha dughan ngan ha tagoangkan. 26  An mga bendisyon han imo tatay magigin labaw kay han mga bendisyon han waray kataposan nga kabukiran, kay han hiringyapon nga mga butang han nagpapabilin nga mga bungtod.+ Magpapadayon ito dida ha ulo ni Jose, dida ha alimpupuro han usa nga ginpili tikang ha iya kabugtoan.+ 27  “Hi Benjamin+ magpapadayon ha pagpinankuniskunis pariho hin lobo.+ Ha aga iya kakaunon an nadakop, ngan ha gab-i iya babahinbahinon an dinag-an.”+ 28  Ito ngatanan an 12 nga tribo han Israel, ngan ito an ginsiring ha ira han ira tatay han iya ginbibendisyonan hira. Iya gintagan an tagsa ha ira hin kaangayan nga bendisyon.+ 29  Katapos hito, naghatag hiya hini nga mga sugo ha ira: “Mahitatampo ako ha akon katawohan.*+ Iglubong ako kaupod han akon mga amay ha lungib nga aadto ha uma ni Efron nga Hiteo,+ 30  an lungib ha uma han Macpela ha atubangan han Mamre ha tuna han Canaan, ha uma nga ginpalit ni Abraham kan Efron nga Hiteo sugad nga propyedad para magin lubnganan. 31  Didto nira iginlubong hi Abraham ngan an iya asawa nga hi Sarah.+ Didto nira iginlubong hi Isaac+ ngan an iya asawa nga hi Rebeca, ngan didto ko iginlubong hi Leah. 32  An uma ngan an lungib nga aadto didto ginpalit tikang ha mga anak nga lalaki ni Het.”+ 33  Ngan natapos hi Jacob ha paghatag hini nga mga instruksyon ha iya mga anak. Katapos, hinigda hiya ha higdaan ngan nautdan hin gininhawa ngan igintampo ha iya katawohan.*+

Mga footnote

O “an tinikangan han akon kapas ha pagkaada hin anak.”
O “ginpasiparahan.”
Kitaa an Glossary.
O posible nga “disposisyon.”
Karuyag sidngon, ginpangutdan hin mga ugat ha bitiis.
Nangangahulogan nga “Hiya nga Hintutungdan Hito; Hiya nga Nagtatag-iya Hito.”
Ginlilingkoran ha likod han hayop.
O “pagkaon.”
Lit., “matambok.”
Karuyag sidngon, hi Jose.
Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.