Genesis 25:1-34

  • Abraham nag-asawa utro (1-6)

  • Kamatay ni Abraham (7-11)

  • Mga anak nga lalaki ni Ismael (12-18)

  • Katawo nira Jacob ngan Esau (19-26)

  • Esau iginbaligya an pagkasuhag (27-34)

25  Hi Abraham nag-asawa utro, ngan an iya ngaran hi Ketura.  Paglabay han panahon nagkaada hira mga anak nga hira Zimran, Joksan, Medan, Midian,+ Isbak, ngan Shuah.+  Hi Joksan an tatay nira Sheba ngan Dedan. An mga anak nga lalaki ni Dedan amo hira Asurim, Letusim, ngan Leumim.  An mga anak nga lalaki ni Midian amo hira Efa, Efer, Hanok, Abida, ngan Eldaa. Ini ngatanan an mga anak nga lalaki ni Ketura.  Ha urhi iginhatag ni Abraham kan Isaac an ngatanan niya nga gintatag-iya,+  pero gintagan ni Abraham hin mga regalo an iya mga anak nga lalaki ha iya mga babaye. Ngan samtang buhi pa hiya, ginpakadto niya hira ha este nga dapit, hirayo ha iya anak nga hi Isaac,+ ngadto ha tuna ha Este.  An mga tuig han kinabuhi ni Abraham inabot hin 175 ka tuig.  Katapos, hi Abraham nautdan hin gininhawa ngan namatay katapos han hilawig nga kinabuhi, lagas na ngan kontento, ngan igintampo ha iya katawohan.*  Iginlubong hiya han iya mga anak nga hira Isaac ngan Ismael ha lungib ha Macpela ha uma ni Efron nga anak ni Zohar nga Hiteo didto ha atubangan han Mamre,+ 10  an uma nga ginpalit ni Abraham ha mga anak nga lalaki ni Het. Didto iginlubong hi Abraham ha ginlubngan han iya asawa nga hi Sarah.+ 11  Katapos mamatay hi Abraham, padayon nga ginbendisyonan han Dios an iya anak nga hi Isaac,+ ngan hi Isaac inukoy hirani ha Beer-lahai-roi.+ 12  Ini an kasaysayan ni Ismael+ nga anak ni Abraham kan Hagar+ nga Ehiptohanon nga surugoon ni Sarah. 13  Ini an mga ngaran han mga anak nga lalaki ni Ismael, nga an mga ngaran iginlista uyon ha ira mga pamilya: an suhag ni Ismael amo hi Nebaiot,+ sunod hira Kedar,+ Adbeel, Mibsam,+ 14  Misma, Duma, Masa, 15  Hadad, Tema, Jetur, Nafis, ngan Kedema. 16  Ini an mga anak ni Ismael, ngan ini an ira mga ngaran uyon ha ira mga baryo ngan uyon ha ira mga kampo,* 12 nga lider uyon ha ira mga angkan.+ 17  Ngan hi Ismael nabuhi hin 137 ka tuig. Katapos, nautdan hiya hin gininhawa ngan namatay ngan igintampo ha iya katawohan.* 18  Ngan inukoy hira tikang ha Havila+ hirani ha Shur,+ nga hirani ha Ehipto, tubtob ha Asirya. Inukoy hiya hirani ha ngatanan niya nga kabugtoan.*+ 19  Ngan ini an kasaysayan ni Isaac nga anak ni Abraham.+ Hi Abraham an tatay ni Isaac. 20  Hi Isaac 40 anyos han nag-asawa hiya kan Rebeca nga anak ni Betuel+ nga Arameo ha Padan-aram, an bugto nga babaye ni Laban nga Arameo. 21  Ngan hi Isaac padayon nga nakimalooy kan Jehova mahitungod han iya asawa, kay baog hiya; salit ginbaton ni Jehova an iya pakimalooy, ngan an iya asawa nga hi Rebeca nagburod. 22  Ngan an mga anak nga lalaki ha sulod han iya tagoangkan nagtikang mag-away,+ salit nagsiring hiya: “Kon amo man la ini, waray na hinungdan nga mabuhi pa ako.” Salit nagpakiana hiya kan Jehova. 23  Ngan hi Jehova nagsiring ha iya: “Duha nga nasud an aada ha imo tagoangkan,+ ngan duha nga katawohan an pagbubulagon tikang ha imo sulod;+ ngan an usa nga nasud magigin mas makusog kay han usa pa nga nasud,+ ngan an magurang magsiserbi ha manghod.”+ 24  Pag-abot han panahon nga mag-aanak na hiya, kitaa! magkambal an sulod han iya tagoangkan. 25  Ngan an siyahan ginawas nga mapula an bug-os nga lawas nga sugad hin nakasul-ot hin bado nga hinimo ha barahibo,+ salit ira ginngaranan hiya hin Esau.*+ 26  Katapos ginawas an iya bugto ngan an iya kamot nakapot ha tikod ni Esau,+ salit iya ginngaranan hiya hin Jacob.*+ Hi Isaac 60 anyos han igin-anak hira ni Rebeca. 27  Samtang nagtutubo an mga bata, hi Esau nagin eksperto nga parapanganop+ ngan agsob nga adto hiya ha gawas nanganganop, pero hi Jacob kasagaran nga aada ha mga tolda; usa hiya nga tawo nga waray ikasaway.+ 28  Ngan hinigugma ni Isaac hi Esau kay naruruyag hiya han karne nga iya gindadara, pero an hinigugma ni Rebeca hi Jacob.+ 29  Usa ka beses, hi Jacob naglalaga hin lentihas han hi Esau kinakapoy nga inabot tikang ha uma. 30  Salit hi Esau nagsiring kan Jacob: “Dagmita, alayon tagi ako hin gutiay* han imo mapula nga linaga nga lentihas,* kay kinakapoy* ako!” Ito an hinungdan nga an iya ngaran Edom.*+ 31  Hi Jacob binaton: “Ibaligya anay ha akon an imo katungod sugad nga suhag!”+ 32  Ngan hi Esau nagsiring: “Kitaa, tipatay na ako! Ano an pulos ha akon han katungod sugad nga suhag?” 33  Ngan hi Jacob nagsiring pa: “Panumpa anay ha akon!” Salit nanumpa hiya ha iya ngan iginbaligya kan Jacob an iya katungod sugad nga suhag.+ 34  Katapos, gintagan ni Jacob hi Esau hin tinapay ngan hin linaga nga lentihas, kinaon hiya ngan ininom, katapos binuhát hiya ngan linakat. Sugad hito gintamay ni Esau an katungod sugad nga suhag.

Mga footnote

Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
O “pinader nga mga kampo.”
Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
O posible nga “Inukoy hiya nga nakontra ha ngatanan niya nga kabugtoan.”
Nangangahulogan nga “Barahiboon.”
Nangangahulogan nga “Usa nga Nakapot ha Tikod; Kaagaw.”
O “tagi ako hin usa ka timo.”
Lit., “han mapula, hini nga mapula.”
O “ginugutom.”
Nangangahulogan nga “Pula.”