Genesis 50:1-26

  • Jacob ginlubong ni Jose ha Canaan (1-14)

  • Nagpasaylo hi Jose (15-21)

  • Ultimo nga mga adlaw ni Jose ngan iya kamatay (22-26)

    • Sugo ni Jose mahitungod han iya mga tul-an (25)

50  Katapos, kinupkop hi Jose ha iya tatay+ ngan nagtangis ha iya ngan ginharokan hiya.  Katapos hito, ginsugo ni Jose an iya mga surugoon, an mga doktor, nga balsamaron+ an iya tatay. Salit hi Israel ginbalsamar han mga doktor,  ngan ginhimo nira ito ha iya ha sulod hin 40 ka adlaw, kay ito an bug-os nga kahilawig han pagbalsamar, ngan an mga Ehiptohanon padayon nga nagtinangis tungod ha iya hin 70 ka adlaw.  Han natapos an mga adlaw han pagtaguminatay para ha iya, hi Jose nakiistorya ha mga aadto ha palasyo* han Paraon, nga nasiring: “Kon nakakarawat ako han iyo pag-uyon, isumat ini nga mensahe ha Paraon:  ‘Ginpasumpa ako han akon tatay+ nga nasiring: “Kitaa! Hirani na ako mamatay.+ Ilubong ako ha akon lubnganan+ nga akon gin-ukad ha tuna han Canaan.”+ Alayon tuguti ako nga sumagka ngadto ngan ilubong an akon tatay, katapos hito mabalik ako.’”  An Paraon binaton: “Kadto ngan ilubong an imo tatay sugad han iya iginpasumpa ha imo.”+  Salit kinadto hi Jose basi ilubong an iya tatay, ngan an ngatanan nga surugoon han Paraon inupod ha iya, an mga tigurang+ ha iya palasyo ngan an ngatanan nga tigurang ha tuna han Ehipto  ngan an bug-os nga panimalay ni Jose ngan an iya kabugtoan ngan an panimalay han iya tatay.+ An ira la gudtiay nga kabataan ngan an ira mga karnero ngan an ira mga baka an iginbilin nira ha tuna han Gosen.  Inupod liwat ha iya an mga nakasakay ha karuwahe+ ngan mga parapangabayo, ngan an grupo daku hinduro. 10  Ngan inabot hira ha giriokan ha Atad, nga adto ha rehiyon han Jordan, ngan didto duro gud ngan uraura an ira pagtaguminatay, ngan padayon hiya nga nagtaguminatay para ha iya tatay hin pito ka adlaw. 11  An mga umurukoy ha tuna, an mga Canaanita, nakakita nga nagtataguminatay hira didto ha giriokan ha Atad, ngan hira nagsiring: “Duro ini nga pagtaguminatay han mga Ehiptohanon!” Ito an hinungdan nga ira ito ginngaranan hin Abel-mizraim,* nga adto ha rehiyon han Jordan. 12  Salit ginbuhat ha iya han iya mga anak an iya mismo iginsugo ha ira.+ 13  Gindara hiya han iya mga anak ngadto ha tuna han Canaan ngan iginlubong hiya didto ha lungib ha uma han Macpela, an uma ha atubangan han Mamre nga ginpalit ni Abraham kan Efron nga Hiteo sugad nga propyedad para magin lubnganan.+ 14  Katapos ni Jose ilubong an iya tatay, binalik hiya ha Ehipto kaupod an iya kabugtoan ngan an ngatanan nga inupod ha iya ha paglubong han iya tatay. 15  Yana nga patay na an ira tatay, an kabugtoan ni Jose nagsiring ha usa kag usa: “Bangin nagdudumot ha aton hi Jose ngan mabulos hiya ha aton ha ngatanan nga karaotan nga aton ginbuhat ha iya.”+ 16  Salit nagpadara hira hin mensahe ngadto kan Jose hini nga mga pulong: “Ini an iginsugo han imo tatay antes hiya mamatay: 17  ‘Amo ini an iyo isisiring kan Jose: “Nakikimalooy ako ha imo, alayon pasayloa an pagtalapas han imo kabugtoan ngan an sala nga ira ginbuhat nga nakadaot ha imo.”’ Yana, alayon pasayloa an pagtalapas han mga surugoon han Dios han imo tatay.” Ngan hi Jose nagtangis han nag-istorya hira ha iya. 18  Katapos, an iya kabugtoan inabot liwat ngan hinapa ha iya atubangan ngan nagsiring: “Aadi kami sugad nga imo mga uripon!”+ 19  Hi Jose nagsiring ha ira: “Ayaw kamo kahadlok. Dios ba ako basi maghukom ha iyo? 20  Bisan kon gintuyo niyo nga magbuhat hin maraot ha akon,+ ginpahinabo han Dios nga magresulta ito hin maopay ngan matipigan nga buhi an damu nga tawo, sugad han iya ginbubuhat yana.+ 21  Salit yana ayaw kamo kahadlok. Padayon ako nga magsusuplay hin pagkaon ha iyo ngan ha iyo gudtiay nga kabataan.”+ Tungod hito iya ginliaw hira ngan ginpasarig hira. 22  Ngan hi Jose padayon nga nag-ukoy ha Ehipto, hiya ngan an panimalay han iya tatay, ngan hi Jose nabuhi hin 110 ka tuig. 23  Nakita ni Jose an ikatulo nga henerasyon han mga anak ni Efraim,+ pati an mga anak ni Makir+ nga anak ni Manases. Para kan Jose sugad hira hin iya kalugaringon nga mga anak.* 24  Ha urhi, hi Jose nagsiring ha iya kabugtoan: “Hirani na ako mamatay, pero an Dios sigurado nga maghahatag hin atensyon ha iyo,+ ngan sigurado nga iya kamo igagawas hini nga tuna ngadto ha tuna nga iya iginpanumpa kan Abraham, kan Isaac, ngan kan Jacob.”+ 25  Salit ginpasumpa ni Jose an mga anak ni Israel nga nasiring: “An Dios sigurado nga maghahatag hin atensyon ha iyo. Kinahanglan igawas niyo dinhi an akon mga tul-an.”+ 26  Ngan namatay hi Jose ha edad nga 110, ngan ira ginbalsamar hiya,+ ngan iginsulod hiya ha lungon didto ha Ehipto.

Mga footnote

O “panimalay.”
Nangangahulogan nga “Pagtaguminatay han mga Ehiptohanon.”
Lit., “Natawo hira ha mga tuhod ni Jose.” Karuyag sidngon, gintratar sugad nga mga anak ngan ginhatagan hin espesyal nga pabor.