Genesis 35:1-29

  • Jacob ginpanguha an mga dios-dios (1-4)

  • Jacob bumalik ha Bethel (5-15)

  • Benjamin natawo; Raquel namatay (16-20)

  • Dose nga anak nga lalaki ni Israel (21-26)

  • Kamatay ni Isaac (27-29)

35  Katapos hito, an Dios nagsiring kan Jacob: “Buhát, sagka ngadto ha Bethel+ ngan didto ukoy, ngan paghimo didto hin halaran para ha tinuod nga Dios nga nagpakita ha imo han napalagiw ka tikang ha imo bugto nga hi Esau.”+  Katapos, hi Jacob nagsiring ha iya panimalay ngan ha ngatanan niya nga kaupod: “Panguhaa an mga dios han iba nga mga nasud nga aada ha iyo,+ ngan limpyuhi an iyo kalugaringon ngan pagliwan kamo han iyo mga bado,  ngan pagkabuhat kita ngan sagka kita ngadto ha Bethel. Maghihimo ako didto hin halaran para ha tinuod nga Dios nga binaton ha akon ha adlaw han akon kasakitan ngan inupod ha akon ha bisan diin* nga akon ginkadtoan.”+  Salit ira iginhatag kan Jacob an ngatanan nga dios han iba nga mga nasud nga nakada ha ira ngan an mga ariyos ha ira mga talinga, ngan iginlubong* ito ni Jacob ha ilarom han daku nga kahoy nga hirani ha Sikem.  Han nagpadayon hira ha pagbiyahe, ginpahinabo han Dios nga mahadlok hinduro an mga syudad nga nakapalibot ha ira, salit waray nira lanata an mga anak ni Jacob.  Ha urhi, hi Jacob inabot ha Luz,+ nga amo an Bethel, ha tuna han Canaan, hiya ngan an ngatanan nga tawo nga iya kaupod.  Naghimo hiya didto hin halaran ngan gintawag an lugar nga El-bethel,* kay didto an tinuod nga Dios nagpakita ha iya han pinalagiw hiya ha iya bugto.+  Ha urhi, namatay an yaya ni Rebeca nga hi Debora+ ngan ginlubong hiya ha ubos han Bethel ha ilarom han kahoy nga roble. Salit iya ginngaranan ito hin Alon-bacut.*  An Dios nagpakita na liwat kan Jacob samtang naabot hiya tikang ha Padan-aram ngan ginbendisyonan hiya. 10  An Dios nagsiring ha iya: “Jacob an imo ngaran.+ Diri ka na ngangaranan hin Jacob, lugod Israel na an imo magigin ngaran.” Ngan iya gintawag hiya hin Israel.+ 11  An Dios nagsiring pa ha iya: “Ako an Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan.+ Pagkaada mga anak ngan pagdamu. Pagtitikangan ka han mga nasud ngan hin kongregasyon han mga nasud,+ ngan an mga hadi magtitikang ha imo.*+ 12  Mahitungod han tuna nga akon iginhatag kan Abraham ngan kan Isaac, ihahatag ko ito ha imo, ngan ha imo tulin* nga masunod ha imo ihahatag ko an tuna.”+ 13  Katapos, binaya an Dios ha iya ha lugar diin nakiistorya hiya ha iya. 14  Salit hi Jacob nagtindog hin harigi ha lugar diin nakiistorya hiya ha iya, usa nga harigi nga bato, ngan iya ito ginbuboan hin halad nga irimnon ngan ginbuboan ito hin lana.+ 15  Ngan padayon nga gintawag ni Jacob nga Bethel an lugar diin nakiistorya ha iya an Dios.+ 16  Katapos, binaya hira ha Bethel. Ngan han hirayo pa hira ha Efrat, hi Raquel nagtikang pag-anak, ngan makuri hinduro an iya pagbatî. 17  Pero samtang naniniguro hiya ha pag-undo,* an partera nagsiring ha iya: “Ayaw kahadlok, kay magkakaada ka na liwat hin anak nga lalaki.”+ 18  Samtang an iya kinabuhi* nagtitikawara (kay tikamatay na hiya), iya hiya ginngaranan nga Ben-oni,* pero gintawag hiya nga Benjamin* han iya tatay.+ 19  Salit hi Raquel namatay ngan iginlubong ha dalan tipakadto ha Efrat, nga amo an Bethlehem.+ 20  Hi Jacob nagtindog hin harigi ha bawbaw han iya lubnganan; ito an harigi han lubnganan ni Raquel tubtob yana nga adlaw. 21  Katapos hito, binaya hi Israel ngan nagtindog han iya tolda ha unhan han torre han Eder. 22  Usa ka beses han hi Israel naukoy hito nga tuna, kinadto hi Ruben ngan nakighilawas kan Bilha nga babaye han iya tatay, ngan nahibaroan ito ni Israel.+ Hi Jacob may 12 nga anak nga lalaki. 23  An mga anak ni Jacob kan Leah amo an iya suhag nga hi Ruben,+ katapos, hira Simeon, Levi, Juda, Isacar, ngan Zebulon. 24  An iya mga anak kan Raquel amo hira Jose ngan Benjamin. 25  Ngan an iya mga anak kan Bilha nga surugoon ni Raquel amo hira Dan ngan Neptali. 26  Ngan an iya mga anak kan Zilpa nga surugoon ni Leah amo hira Gad ngan Aser. Amo ini an mga anak ni Jacob nga natawo ha Padan-aram. 27  Ha urhi, hi Jacob inabot ngadto ha iya tatay nga hi Isaac ha Mamre,+ didto ha Kiriat-arba, nga amo an Hebron, diin hi Abraham ngan pati hi Isaac nag-ukoy sugad nga mga dayo.+ 28  Hi Isaac nabuhi hin 180 anyos.+ 29  Katapos, hi Isaac nautdan hin gininhawa ngan namatay ngan igintampo ha iya katawohan,* katapos han hilawig ngan kontento nga pagkinabuhi;* ngan iginlubong hiya han iya mga anak nga hira Esau ngan Jacob.+

Mga footnote

O “ha dalan.”
O “gintago.”
Nangangahulogan nga “Dios han Bethel.”
Nangangahulogan nga “Kahoy nga Roble han Pagtinangis.”
Lit., “magawas ha imo mga pig-i.”
Lit., “binhi.”
Ha iba nga lugar, “pag-utok.”
O “kalag.”
Nangangahulogan nga “Anak han Akon Kasakitan.”
Nangangahulogan nga “Anak han Too nga Kamot.”
Pasiday ini nga mga pulong nga nagpapasabot hin kamatayon.
Lit., “lagas na ngan puno han mga adlaw.”