Genesis 47:1-31

  • Jacob nakigkita ha Paraon (1-12)

  • Maaramon nga pagdumara ni Jose (13-26)

  • Nag-ukoy hi Israel ha Gosen (27-31)

47  Salit hi Jose kinadto ngan nagsumat ha Paraon:+ “An akon tatay ngan an akon kabugtoan ngan an ira mga karnero ngan an ira mga baka ngan an ngatanan nira nga gintatag-iya inabot tikang ha tuna han Canaan, ngan adto hira ha tuna han Gosen.”+  Igin-upod niya an lima han iya kabugtoan ngan iginpresentar hira ha Paraon.+  An Paraon nagsiring ha iya kabugtoan: “Ano an iyo trabaho?” Hira binaton ha Paraon: “An imo mga surugoon mga paraataman hin mga karnero, kami ngan an amon mga kaapoy-apoyan.”+  Katapos, nagsiring hira ha Paraon: “Kinanhi kami basi umukoy sugad nga mga dayo ha tuna+ kay waray mga panabsaban para ha mga panon han imo mga surugoon, kay duro an gutom ha tuna han Canaan.+ Salit alayon tuguti an imo mga surugoon nga umukoy ha tuna han Gosen.”+  Ngan an Paraon nagsiring kan Jose: “An imo tatay ngan an imo kabugtoan kinanhi ha imo.  Ikaw an nagbubuot ha tuna han Ehipto. Paukya an imo tatay ngan an imo kabugtoan ha pinakamaopay gud nga bahin han tuna.+ Paukya hira ha tuna han Gosen, ngan kon may kilala ka nga may kapas nga mga lalaki dida ha ira, hira an paatamana han akon mga hayop.”  Katapos, gindara ni Jose hi Jacob nga iya tatay ngan iginpresentar hiya ha Paraon, ngan ginbendisyonan ni Jacob an Paraon.  An Paraon nagpakiana kan Jacob: “Pira an imo edad?”  Hi Jacob nagsiring ha Paraon: “An mga tuig han akon mga paglakaton* 130 ka tuig. Halipot ngan puno hin kasakitan an mga tuig han akon kinabuhi,+ ngan diri ito sugad kahilawig ha mga tuig han kinabuhi han akon mga kaapoy-apoyan durante han ira mga paglakaton.”*+ 10  Katapos hito, ginbendisyonan ni Jacob an Paraon ngan binaya ha iya atubangan. 11  Salit ginpaukoy ni Jose an iya tatay ngan an iya kabugtoan, ngan iya gintagan hira hin panag-iya ha tuna han Ehipto, ha pinakamaopay gud nga bahin han tuna, ha tuna han Rameses,+ sugad han iginsugo han Paraon. 12  Ngan hi Jose padayon nga nagsuplay hin pagkaon* ha iya tatay ngan ha iya kabugtoan ngan ha bug-os nga panimalay han iya tatay uyon ha kadamu han ira mga anak. 13  Yana naubos na an pagkaon* ha bug-os nga tuna, kay duro gud an gutom, ngan an mga tawo ha tuna han Ehipto ngan ha tuna han Canaan nanluya tungod han gutom.+ 14  Ginpangulekta ni Jose an ngatanan nga kwarta nga hiaagian ha tuna han Ehipto ngan ha tuna han Canaan nga bayad han mga tawo ha lugas nga ira ginpapalit,+ ngan padayon nga gindara ni Jose an kwarta ha balay han Paraon. 15  Inabot an panahon nga naubos an kwarta ha tuna han Ehipto ngan ha tuna han Canaan, ngan an ngatanan nga Ehiptohanon nagtikang pagkadto kan Jose, nga nasiring: “Tagi kami hin pagkaon! Kay ano nga mamamatay kami ha imo mismo atubangan tungod kay waray na kami kwarta?” 16  Katapos, hi Jose nagsiring: “Kon waray na kamo kwarta, ikadi an iyo mga hayop, ngan tatagan ko kamo hin pagkaon kabalyo han iyo mga hayop.” 17  Salit ira ginpandara an ira mga hayop ngadto kan Jose, ngan padayon nga gintagan hira ni Jose hin pagkaon kabalyo han ira mga kabayo, mga karnero ngan mga baka, ngan mga asno, ngan padayon nga naghatag hiya hin pagkaon ha ira kabalyo han ngatanan nira nga hayop durante hito nga tuig. 18  Han hirani na matapos ito nga tuig, nagtikang hira pagkadto ha iya han sunod nga tuig ngan nasiring: “Diri kami maglilipod-lipod ha akon ginoo nga an kwarta ngan an inataman nga mga hayop iginhatag na ha akon ginoo. Waray na nahibilin ha amon para ha akon ginoo kondi an amon mga lawas ngan an amon tuna. 19  Kay ano nga mamamatay kami ha imo atubangan, kami ngan an amon tuna? Palita kami ngan an amon tuna kabalyo hin pagkaon, ngan kami pati an amon tuna magigin mga uripon han Paraon. Tagi kami hin binhi basi mabuhi kami ngan diri mamatay ngan an amon tuna diri magin binayaan.” 20  Katapos, ginpalit ni Jose an ngatanan nga tuna han mga Ehiptohanon para ha Paraon tungod kay iginbaligya han tagsa nga Ehiptohanon an iya uma, kay duro gud an gutom; ngan an tuna nagin panag-iya han Paraon. 21  Katapos, iya ginpabalhin an mga tawo ngadto ha mga syudad, tikang ha usa nga kataposan han teritoryo han Ehipto ngadto ha luyo nga kataposan hito.+ 22  An tuna la han mga saserdote an waray niya palita,+ kay an mga rasyon para ha mga saserdote tikang ha Paraon ngan nabubuhi hira pinaagi han mga rasyon nga iginhahatag ha ira han Paraon. Ito an hinungdan nga waray nira ibaligya an ira tuna. 23  Katapos, hi Jose nagsiring ha mga tawo: “Kitaa, yana ginpalit ko kamo ngan an iyo tuna para ha Paraon. Aadi an binhi para ha iyo, ngan kinahanglan igsabwag niyo ito ha tuna. 24  Kon mamunga ito, ihatag an ikalima ka bahin ha Paraon,+ pero magigin iyo an upat ka bahin sugad nga binhi para ha uma ngan sugad nga pagkaon para ha iyo ngan ha iyo mga sulod-balay ngan pagkaon para ha iyo mga anak.” 25  Salit hira nagsiring: “Imo gintipigan an amon kinabuhi.+ Makarawat unta namon an pag-uyon han akon ginoo, ngan magigin mga uripon kami han Paraon.”+ 26  Katapos, ginhimo ito ni Jose nga balaud, nga iginpapatuman tubtob yana ha tuna han Ehipto, nga an ikalima ka bahin para ha Paraon. An tuna la han mga saserdote an waray magin panag-iya han Paraon.+ 27  Hi Israel padayon nga nag-ukoy ha tuna han Ehipto, ha tuna han Gosen,+ ngan nag-ukoy hira didto ngan nagkaada hin mga anak ngan nagdamu gud.+ 28  Ngan hi Jacob padayon nga nag-ukoy ha tuna han Ehipto hin 17 ka tuig, salit an mga adlaw han kinabuhi ni Jacob inabot hin 147 ka tuig.+ 29  Nagtitikahirani na an panahon han kamatayon ni Israel,+ salit iya gintawag an iya anak nga hi Jose ngan nagsiring: “Kon yana nakakarawat ako han imo pag-uyon, alayon ibutang an imo kamot ha ilarom han akon paa, ngan ipakita ha akon an maunungon nga gugma ngan pagkamatinumanon. Alayon ayaw ako iglubong ha Ehipto.+ 30  Kon ako mamatay,* kinahanglan dad-on mo ako ha gawas han Ehipto ngan iglubong ako ha lubnganan han akon mga kaapoy-apoyan.”+ Salit hiya nagsiring: “Bubuhaton ko ito sugad han imo ginsiring.” 31  Katapos, hiya nagsiring: “Panumpa ha akon.” Salit nanumpa hiya ha iya.+ Ngan hi Israel dinuko ha may ulohan han iya higdaan.+

Mga footnote

O “pagburobalhin; pag-ukoy sugad nga dayo.”
O “pagburobalhin; pag-ukoy sugad nga mga dayo.”
Lit., “tinapay.”
Lit., “tinapay.”
Lit., “humigda upod han akon mga amay.”