Genesis 29:1-35

  • Nakilala ni Jacob hi Raquel (1-14)

  • Jacob nahigugma kan Raquel (15-20)

  • Asawa ni Jacob hira Leah ngan Raquel (21-29)

  • Anak ni Jacob kan Leah: Ruben, Simeon, Levi, ngan Juda (30-35)

29  Katapos hito, hi Jacob nagpadayon ha iya pagbiyahe ngan kinadto ha tuna han katawohan ha Este.  Yana nakakita hiya hin bubon ha kapatagan ngan tulo ka panon hin karnero an nanluluob hirani hito, kay kasagaran na nga ginpapainom nira an mga panon tikang hito nga bubon. May daku nga bato nga nakatakop ha ganggang han bubon.  Han natirok na didto an ngatanan nga panon, ira ginkuha an bato ha ganggang han bubon, ngan ira ginpainom an mga panon, katapos hito, ira iginbalik an bato ha ganggang han bubon.  Salit hi Jacob nagsiring ha ira: “Mga kabugtoan ko, taga-diin kamo?” binaton hira: “Taga-Haran kami.”+  Hiya nagsiring ha ira: “Kilala ba niyo hi Laban+ nga apo ni Nahor?”+ binaton hira: “Kilala namon hiya.”  Hiya nagsiring ha ira: “Kumusta hiya?” Hira binaton: “Maopay man hiya. Ngan aadi tikanhi an iya anak nga babaye nga hi Raquel+ upod an mga karnero!”  Katapos, hiya nagsiring: “Udto pa man la. Diri pa panahon nga tirukon an mga panon. Painoma an mga karnero, ngan katapos, lakat ngan pasabsaba an mga panon.”  Hira nagsiring: “Diri namon puydi buhaton ito tubtob nga matirok an ngatanan nga panon ngan ira kuhaon an bato ha ganggang han bubon. Katapos, amon paiinumon an mga karnero.”  Samtang nakikiistorya pa hiya ha ira, inabot hi Raquel upod an mga karnero han iya tatay, kay hiya paraataman hin panon. 10  Han nakita ni Jacob hi Raquel, nga anak ni Laban nga bugto han iya nanay, ngan an mga karnero ni Laban, dinaop dayon hi Jacob ngan ginkuha an bato ha ganggang han bubon ngan ginpainom an mga karnero ni Laban nga bugto han iya nanay. 11  Katapos, ginharokan ni Jacob hi Raquel ngan nagtangis nga daku an tingog. 12  Ngan ginsumatan ni Jacob hi Raquel nga paryente* hiya han iya tatay ngan anak hiya ni Rebeca. Ngan dinalagan hi Raquel ngan ginsumatan an iya tatay. 13  Pakabati gud ni Laban+ han sumat mahitungod kan Jacob nga anak han iya bugto nga babaye, dinalagan hiya basi tapoon hiya. Iya ginhangkopan hiya ngan ginharokan hiya, ngan gindara ha iya balay. Ngan ginsumat niya kan Laban an ngatanan nga nahitabo ha iya. 14  Hi Laban nagsiring ha iya: “Ikaw gud an akon tul-an ngan akon unod.”* Salit nag-ukoy hiya kaupod niya hin usa ka bulan. 15  Katapos, hi Laban nagsiring kan Jacob: “Tungod kay paryente* ko ikaw,+ magsiserbi ka ba ha akon hin waray la? Sumati ako, ano an igsusuhol ha imo?”+ 16  Yana hi Laban may duha nga anak nga babaye. An ngaran han magurang amo hi Leah, ngan an ngaran han manghod amo hi Raquel.+ 17  Pero an mga mata ni Leah diri makaruruyag, samtang hi Raquel maanyag hinduro ngan mahusay nga babaye. 18  Nahigugma hi Jacob kan Raquel, salit hiya nagsiring: “Andam ako magserbi ha imo hin pito ka tuig para han imo manghod nga anak nga hi Raquel.”+ 19  Hi Laban nagsiring: “Mas maopay pa nga ihatag ko hiya ha imo kay ha ihatag ko hiya ha iba nga lalaki. Padayon ha pag-ukoy kaupod ko.” 20  Ngan hi Jacob nagserbi hin pito ka tuig para kan Raquel,+ pero para ha iya sugad la ito hin pipira ka adlaw tungod han iya gugma ha iya. 21  Katapos, hi Jacob nagsiring kan Laban: “Ihatag hiya ha akon basi magin asawa ko hiya kay natapos na an mga adlaw han akon pagserbi, ngan tuguti ako nga makighilawas ha iya.” 22  Salit gintirok ni Laban an ngatanan nga tawo hito nga lugar ngan nag-andam hin panagtawo. 23  Pero pagkagab-i, iya ginkuha an iya anak nga hi Leah ngan gindara hiya kan Jacob basi hiya makighilawas ha iya. 24  Iginhatag liwat ni Laban an iya surugoon nga babaye nga hi Zilpa ngadto kan Leah sugad nga surugoon.+ 25  Pagkaaga nakita ni Jacob nga hi Leah an nahigda ha iya sapit! Salit nagsiring hiya kan Laban: “Ano an imo ginbuhat ha akon? Diri ba nagserbi ako ha imo para kan Raquel? Kay ano nga ginlimbongan mo ako?”+ 26  Binaton hi Laban: “Diri namon kustomre dinhi nga ihatag an manghod nga babaye antes an magurang. 27  Taposa an bug-os nga semana kaupod an akon suhag nga anak. Katapos hito, ihahatag liwat ha imo an iya manghod, pero kinahanglan magserbi ka ha akon hin pito pa ka tuig.”+ 28  Ginbuhat ito ni Jacob ngan gintapos an bug-os nga semana kaupod an suhag nga anak, katapos hito, iya iginhatag ha iya hi Raquel sugad nga asawa. 29  Labot hito, ginhatag ni Laban an iya surugoon nga babaye nga hi Bilha+ ngadto kan Raquel sugad nga iya surugoon.+ 30  Katapos, hi Jacob nakighilawas liwat kan Raquel, ngan mas hinigugma niya hi Raquel kay ha kan Leah, ngan nagserbi hiya kan Laban hin pito pa ka tuig.+ 31  Han nakita ni Jehova nga diri hinigugma* hi Leah, iya ginpahinabo nga magburod hiya,*+ pero hi Raquel baog.+ 32  Salit hi Leah nagburod ngan nag-anak hin lalaki ngan ginngaranan hiya hin Ruben,*+ kay hiya nagsiring: “Tungod ito kay nakita ni Jehova an akon pag-antos,+ ngan yana hihigugmaon na ako han akon bana.” 33  Ngan nagburod na liwat hiya ngan nag-anak hin lalaki ngan katapos, nagsiring: “Tungod ito kay namati hi Jehova, kay diri ako hinigugma, salit iginhatag liwat niya ini ha akon.” Katapos, iya ginngaranan hiya hin Simeon.*+ 34  Ngan nagburod na liwat hiya ngan nag-anak hin lalaki ngan katapos, nagsiring: “Yana magigin duok na ha akon an akon bana, kay nagkaada ako hin tulo nga anak ha iya.” Salit ginngaranan hiya hin Levi.*+ 35  Ngan nagburod hiya hin makausa pa ngan nag-anak hin lalaki ngan katapos, nagsiring: “Yana dadayawon ko hi Jehova.” Salit iya ginngaranan hiya hin Juda.*+ Katapos hito, inundang hiya pagpanganak.

Mga footnote

Lit., “bugto nga lalaki.”
O “akon kadugo.”
Lit., “bugto nga lalaki.”
Lit., “ginkangalasan.”
Lit., “iya gin-abrihan an iya tagoangkan.”
Nangangahulogan nga “Kitaa, usa nga Anak nga Lalaki!”
Nangangahulogan nga “Pagpamati.”
Nangangahulogan nga “Pag-unong; Gintampo.”
Nangangahulogan nga “Gindayaw; Darayawon.”