Genesis 32:1-32

  • Gintapo han mga anghel hi Jacob (1, 2)

  • Jacob nag-andam pagtapo kan Esau (3-23)

  • Jacob nakigdulong ha anghel (24-32)

    • Jacob ginsaliwnan hin Israel (28)

32  Hi Jacob nagpadayon ha iya pagbiyahe, ngan gintapo hiya han mga anghel han Dios.  Pakakita gud la ni Jacob ha ira, hiya nagsiring: “Kampo ini han Dios!” Salit ginngaranan niya ito nga lugar hin Mahanaim.*  Katapos, hi Jacob nagsugo hin mga mensahero nga mag-una ha iya ngadto ha iya bugto nga hi Esau ha tuna han Seir+ nga teritoryo han Edom,+  ngan iya hira ginsugo: “Ini an iyo isisiring ha akon ginoo, kan Esau, ‘Ini an siring han imo surugoon nga hi Jacob: “Nag-ukoy ako* kaupod ni Laban hin maiha nga panahon tubtob yana.+  Ngan nagkaada ako hin mga baka, mga asno, mga karnero, ngan mga surugoon nga lalaki ngan babaye,+ ngan nagpadara ako hini nga mensahe para isumat ini ha akon ginoo, basi pakitaan mo ako hin pag-uyon.”’”  Ha urhi binalik kan Jacob an mga mensahero, nga nasiring: “Iginkita namon an imo bugto nga hi Esau, ngan tipakanhi na hiya yana basi tapoon ka, ngan may upod hiya nga 400 nga lalaki.”+  Ngan hi Jacob nahadlok hinduro ngan nabaraka.+ Salit iya gintunga an mga tawo nga iya kaupod, pati an mga panon, an mga baka, ngan an mga kamelyo, ha duha nga kampo.  Hiya nagsiring: “Kon atakehon ni Esau an usa nga kampo, makakapalagiw an usa pa nga kampo.”  Katapos hito, hi Jacob nagsiring: “O Dios han akon lolo nga hi Abraham ngan han akon tatay nga hi Isaac, O Jehova, ikaw nga nasiring ha akon, ‘Balik ha imo tuna ngan ha imo mga paryente, ngan tatagan ko ikaw hin mag-opay nga mga butang,’+ 10  diri ako takos han ngatanan nga maunungon nga gugma ngan han ngatanan nga pagkamatinumanon nga imo iginpakita ha imo surugoon,+ kay an akon la tungkod an akon dara han tinabok ako hini nga Jordan ngan yana nagin duha nga kampo na ako.+ 11  Nag-aampo ako ha imo, talwasa ako+ tikang ha kamot han akon bugto nga hi Esau, kay nahahadlok ako ha iya nga bangin kumanhi hiya ngan atakehon ako,+ pati an mga nanay ngan an ira kabataan. 12  Ngan nagsiring ka: ‘Tatagan ko gud ikaw hin mag-opay nga mga butang, ngan akon pahihinaboon nga an imo tulin* magin sugad kadamu han mga baras ha dagat nga damu hinduro nga diri na ito maiihap.’”+ 13  Ngan didto hiya nagpalabay han gab-i. Katapos, kinuha hiya hin pipira han iya mga panag-iya sugad nga regalo kan Esau nga iya bugto:+ 14  200 nga kanding nga babayé, 20 nga kanding nga lalakí, 200 nga karnero nga babayé, 20 nga karnero nga lalakí, 15  30 nga kamelyo nga nagpapasuso han nati hito, 40 nga baka nga babayé, 10 nga todo nga baka, 20 nga asno nga babayé ngan 10 nga dagku na nga asno nga lalakí.+ 16  Iya iginhatag ito ha iya mga surugoon, an usa nga panon ginsusundan han lain nga panon, ngan nagsiring hiya ha iya mga surugoon: “Pag-una kamo pagtabok ha akon, ngan magkaada kamo hin distansya butnga han usa nga panon ngan han masunod hito.” 17  Iya liwat ginsugo an nag-uuna: “Kon pananglitan tapoon kamo ni Esau nga akon bugto ngan magpakiana hiya, ‘Hin-o an iyo agaron, ngan tipakain kamo, ngan kan kanay ini nga mga hayop nga nag-uuna ha iyo?’ 18  ini an iyo isisiring, ‘Kanan imo surugoon nga hi Jacob. Regalo ini nga iginpadara para ha akon ginoo, kan Esau,+ ngan kitaa! hiya mismo aadi liwat nasunod ha amon.’” 19  Ngan iya liwat ginsugo an ikaduha, an ikatulo, ngan an ngatanan nga nasunod ha mga panon: “Sugad hini an iyo isisiring kan Esau kon igkatapo niyo hiya. 20  Ngan masiring liwat kamo, ‘Aadi nasunod ha amon an imo surugoon nga hi Jacob.’” Kay nagsiring hiya ha iya kalugaringon: ‘Kon pakakalmahon ko hiya pinaagi ha pagpadara hin regalo nga mag-uuna ha akon,+ katapos hito, kon igkita ko hiya, bangin magin maopay an iya pagkarawat ha akon.’ 21  Salit igintabok an regalo una ha iya, pero hiya mismo nagpalabay han gab-i didto ha kampo. 22  Ha urhi durante hito nga gab-i, binuhát hiya ngan ginkuha an iya duha nga asawa+ ngan an iya duha nga surugoon nga babaye+ ngan an iya 11 nga kabataan nga lalaki ngan tinabok ha kahamabwan han Jabok.+ 23  Salit iya ginkuha hira ngan igintabok ha sapa,* ngan iya igintabok an ngatanan niya nga panag-iya. 24  Ha kataposan nag-usahan na la hi Jacob. Ngan usa nga tawo an nakigdulong ha iya tubtob ha maagahon.+ 25  Han iya nakita nga diri hiya nagdadaog kan Jacob, iya ginkaptan an kaluluthan han iya baliatang; ngan an kaluluthan han baliatang ni Jacob nalisa durante han iya pakigdulong ha iya.+ 26  Katapos hito, hiya nagsiring: “Buhii ako, kay nagtitikaaga na.” Hiya nagsiring: “Diri ko ikaw bubuhian kon diri mo ako bendisyonan.”+ 27  Salit hiya nagsiring ha iya: “Ano an imo ngaran?” binaton hiya: “Jacob.” 28  Katapos, hiya nagsiring: “An imo ngaran diri na Jacob kondi Israel,*+ kay nakigdulong ka ha Dios+ ngan ha mga tawo ngan ha kataposan ikaw an nagdaog.” 29  Ngan hi Jacob nagpakiana: “Alayon sumati ako han imo ngaran.” Pero hiya nagsiring: “Kay ano nga napakiana ka han akon ngaran?”+ Katapos, iya hiya ginbendisyonan didto. 30  Salit ginngaranan ni Jacob an lugar hin Peniel,*+ kay hiya nagsiring, “Iginkaatubang ko an Dios, pero natalwas an akon kinabuhi.”*+ 31  Ngan naabtan hiya han pagsirang han adlaw paglabay gud niya ha Penuel,* pero nagkikiang-kiang hiya tungod han iya baliatang.+ 32  Ito an hinungdan nga tubtob yana an mga anak ni Israel diri nakaon han litid ha paa,* nga aada ha kaluluthan han baliatang, kay iya ginkaptan an kaluluthan han baliatang ni Jacob dida ha mga litid han paa.

Mga footnote

Nangangahulogan nga “Duha nga Kampo.”
O “Nag-ukoy ako sugad nga dayo.”
Lit., “binhi.”
O “walog nga masulog an tubig.”
Nangangahulogan nga “Nakikigdulong (Nagpipirit) ha Dios” o “Nakikigdulong an Dios.”
Nangangahulogan nga “Nawong han Dios.”
O “kalag.”
O “Peniel.”
Lit., “an litid ha may ugat han paa.”