Genesis 43:1-34

  • Ikaduha nga pagpa-Ehipto han kabugtoan ni Jose; upod hi Benjamin (1-14)

  • Jose nakita utro an iya kabugtoan (15-23)

  • Jose kumaon upod han iya kabugtoan (24-34)

43  Yana duro an gutom ha nasud.+  Salit han naubos na nira an mga lugas nga ira gindara tikang ha Ehipto,+ an ira tatay nagsiring ha ira: “Balik kamo ngan palit hin gutiay nga pagkaon para ha aton.”  Katapos, hi Juda nagsiring ha iya: “An tawo matin-aw nga nagpahamangno ha amon, ‘Ayaw gud kamo pagpakita utro ha akon atubangan kon diri niyo upod an iyo bugto.’+  Kon imo paupdon ha amon an amon bugto, malugsad kami ngadto ngan mapalit hin pagkaon para ha imo.  Pero kon diri mo hiya paupdon, diri kami malugsad ngadto, kay an tawo nagsiring ha amon, ‘Ayaw gud kamo pagpakita utro ha akon atubangan kon diri niyo upod an iyo bugto.’”+  Ngan hi Israel+ nagpakiana: “Kay ano nga gintagan niyo ako hini nga problema pinaagi ha pagsumat ha tawo nga may iba pa kamo nga bugto?”  Binaton hira: “An tawo direkta nga nagpakiana mahitungod ha amon ngan ha amon mga paryente, nga nasiring, ‘Buhi pa ba an iyo tatay? May iba pa ba kamo nga bugto?’ ngan amon iginsumat ha iya ini nga mga impormasyon.+ Paonan-o man namon mahibabaroan nga masiring ngay-an hiya, ‘Dad-a nganhi an iyo bugto’?”+  Katapos, gin-aghat ni Juda hi Israel nga iya tatay: “Paupda ha akon an bata,+ ngan pakadtoa kami basi kita mabuhi ngan diri magkamatay+—kami ngan ikaw ngan an amon mga anak.+  Ako an magigin garantiya para han iya katalwasan.+ Ako an may baratunon ha imo. Kon diri ko hiya ibalik ha imo ngan ipresentar hiya ha imo, magigin salaan ako ha imo ha ngatanan nga panahon. 10  Pero kon waray kami maglangan, duha ka beses na unta kami yana nakakadto ngan nakabalik.” 11  Salit hi Israel nga ira tatay nagsiring ha ira: “Kon ito an kinahanglan mahitabo, buhata niyo ini: Sudli an iyo mga sako* han pinakamag-opay nga mga produkto han tuna ngan dad-a ito ngadto ha tawo sugad nga regalo:+ gutiay nga balsamo,+ gutiay nga dugos, mahamot nga tagok,* tagukon nga panit han kahoy,+ mga pistasyo, ngan mga almendras. 12  Pagdara kamo hin doble nga kantidad han kwarta; ngan dad-a liwat an kwarta nga iginbalik ha ganggang han iyo mga sako.+ Bangin nagsayop adto. 13  Dad-a an iyo bugto ngan lakat, balik kamo ngadto ha tawo. 14  Hinaot buligan kamo han Dios nga Makagarahum-ha-ngatanan nga kalooyan kamo hito nga tawo, basi buhian niya an iyo usa pa nga bugto ngan hi Benjamin. Pero mahitungod ha akon, kon kinahanglan nga masubo ako, masusubo ako!”+ 15  Salit gindara han mga lalaki ini nga regalo, ngan an doble nga kantidad han kwarta ngan hi Benjamin. Katapos, nagkabuhat hira ngan linugsad ngadto ha Ehipto ngan tinindog utro ha atubangan ni Jose.+ 16  Pakakita ni Jose nga upod nira hi Benjamin, nagsiring dayon hiya ha lalaki nga tinaporan ha iya balay: “Dad-a an mga lalaki ngadto ha balay ngan pag-ihaw* hin mga hayop ngan pag-andam hin pagkaon, kay maniningudto hira nga kaupod ko.” 17  Ginbuhat dayon han lalaki an ginsiring ni Jose,+ ngan iya gindara hira ngadto ha balay ni Jose. 18  Pero nahadlok an mga lalaki han gindara hira ha balay ni Jose, ngan siniring hira: “Gindara kita nganhi tungod han kwarta nga iginbalik ha aton mga sako han naglabay. Yana aatakehon kita nira ngan hihimoon kita nga mga uripon ngan kukuhaon an aton mga asno!”+ 19  Salit dinaop hira ha lalaki nga tinaporan ha balay ni Jose ngan nakiistorya ha iya ha may aragian tipasulod han balay. 20  Hira nagsiring: “Pasayloa kami, ginoo ko! Kinanhi kami han una basi pumalit hin pagkaon.+ 21  Pero han pag-abot namon ha amon pahuwayan nga lugar ngan gin-abrihan an amon mga sako, an kwarta han kada tagsa nakada ha ganggang han iya sako, an bug-os nga timbang han amon kwarta.+ Salit karuyag namon nga personal nga ibalik ito. 22  Ngan nagdara kami hin mas damu nga kwarta basi ipalit hin pagkaon. Diri kami maaram kon hin-o an nagbutang han amon kwarta ha amon mga sako.”+ 23  Katapos, nagsiring hiya: “Waray kamo angay kabarak-an. Ayaw kamo kahadlok. An iyo Dios ngan an Dios han iyo tatay an nagbutang hin bahandi ha iyo mga sako. An iyo kwarta nahingadi anay ha akon.” Katapos hito, iya gindara hi Simeon ngada ha ira.+ 24  Katapos, gindara hira han lalaki ngadto ha balay ni Jose ngan gintagan hira hin tubig basi ira ighimsaw, ngan naghatag hiya hin tubong para ha ira mga asno. 25  Ngan ira gin-andam an regalo+ para ha pag-abot ni Jose ha udto, kay nabatian nira nga didto hira mangangaon.+ 26  Pagsulod ni Jose ha balay, ira gindara an ira regalo ha iya ngadto ha balay ngan hinapa hira ha tuna ha iya atubangan.+ 27  Katapos hito, nagpakiana hiya mahitungod han ira kahimtang ngan nagsiring: “Kumusta an iyo lagas nga tatay nga iyo igin-istorya? Buhi pa ba hiya?”+ 28  Binaton hira: “An imo surugoon nga amon tatay maopay an kahimtang. Buhi pa hiya.” Katapos, yinukbo hira ngan hinapa.+ 29  Han pagsiplat niya ngan nakita an iya bugto nga hi Benjamin, nga anak han iya nanay,+ nagsiring hiya: “Amo ba ini an iyo putó nga bugto, nga iyo igin-istorya ha akon?”+ Hiya nagsiring pa: “Hinaot bendisyonan ka han Dios, anak ko.” 30  Katapos, nagdagmit paggawas hi Jose kay diri na niya mapugngan an iya emosyon para ha iya bugto, ngan namiling hiya hin lugar basi didto magtangis. Salit sinulod hiya ha pribado nga kwarto ngan didto nagtinangis.+ 31  Katapos hito, naghiram-os hiya ngan ginawas, nga kontrolado na an iya kalugaringon, ngan hiya nagsiring: “Igserbi an pagkaon.” 32  Ira ginserbihan hiya nga hiya la ngan an iya kabugtoan nga hira la, ngan an mga Ehiptohanon nga kaupod niya nangaon nga hira la, kay an mga Ehiptohanon diri puydi kumaon nga tampo han mga Hebreo, kay mangil-ad ito para ha mga Ehiptohanon.+ 33  Nangalingkod an magburugto* ha iya atubangan, an suhag sumala ha iya katungod sugad nga suhag+ ngan an putó sumala ha iya pagkabatan-on, ngan padayon nga nagsurosiplatay hira nga nahipapausa. 34  Padayon nga iya gintagan hira hin mga pagkaon tikang ha iya lamesa, pero iya gindugangan an bahín ni Benjamin nga mas damu hin lima ka beses kay han mga bahín han ngatanan nga iba pa.+ Salit nagpadayon hira ha pangaon ngan panginom upod niya tubtob nga mabusog.

Mga footnote

O “mga surudlan.”
Lit., “labdanum.”
Ha iba nga lugar, “pagpatay.”
Lit., “hira.”