Genesis 26:1-35

  • Isaac ngan Rebeca ha Gerar (1-11)

    • Saad han Dios ginkompirma kan Isaac (3-5)

  • Away tungod han mga bubon (12-25)

  • Kasabotan ni Isaac kan Abimelec (26-33)

  • Duha nga Hiteo nga asawa ni Esau (34, 35)

26  Yana nagkaada hin gutom ha tuna, labot han siyahan nga gutom nga nahitabo ha mga adlaw ni Abraham,+ salit hi Isaac kinadto kan Abimelec nga hadi han mga Filisteo, didto ha Gerar.  Katapos, hi Jehova nagpakita ha iya ngan nagsiring: “Ayaw paglugsad ngadto ha Ehipto. Ukoy ha tuna nga akon igintututdo ha imo.  Ukoy sugad nga dayo hini nga tuna,+ ngan ako padayon nga maupod ha imo ngan magbibendisyon ha imo kay akon ihahatag ini ngatanan nga katunaan ha imo ngan ha imo tulin,*+ ngan akon tutumanon an saad nga akon iginpanumpa ha imo tatay nga hi Abraham:+  ‘Padadamuon ko an imo tulin* sugad kadamu han mga bitoon ha langit;+ ngan akon ihahatag ha imo tulin* ini ngatanan nga katunaan;+ ngan pinaagi han imo tulin,* an ngatanan nga nasud ha tuna makarawat hin bendisyon,’+  tungod kay hi Abraham namati ha akon tingog ngan padayon nga sinugot ha akon mga iginpapatuman, ha akon mga sugo, ha mga surundon nga akon iginhatag, ngan ha akon mga balaud.”+  Salit hi Isaac padayon nga inukoy ha Gerar.+  Kon ginpapakianhan hiya han mga tawo mahitungod han iya asawa, hiya nabaton: “Bugto ko hiya.”+ Nahadlok hiya ha pagsiring, “Asawa ko hiya,” kay nagsiring hiya, “Bangin patayon ako han mga tawo hini nga lugar tungod kan Rebeca,” kay mahusay hiya.+  Paglabay hin pipira ka panahon, hi Abimelec nga hadi han mga Filisteo namintana, ngan nakita niya hi Isaac nga nagpapakita hin gugma* kan Rebeca nga iya asawa.+  Iginpatawag dayon ni Abimelec hi Isaac ngan ginsidngan: “Asawa mo ngay-an hiya! Kay ano nga nagsiring ka, ‘Bugto ko hiya’?” Hi Isaac binaton ha iya: “Ito an akon ginsiring kay nahahadlok ako nga mamatay tungod ha iya.”+ 10  Pero hi Abimelec nagsiring pa: “Ano ini nga imo ginbuhat ha amon?+ Nadirigan unta an imo asawa han usa han mga tawo dinhi, ngan magigin salaan unta kami tungod ha imo!”+ 11  Katapos, hi Abimelec nagsugo ha ngatanan nga katawohan, nga nasiring: “An bisan hin-o nga maglabot hini nga tawo ngan ha iya asawa sigurado nga papatayon!” 12  Ngan hi Isaac nagtikang pagsabwag hin binhi didto hito nga tuna, ngan hito nga tuig nakaani hiya hin 100 ka pilo kay han iya iginsabwag, kay ginbendisyonan hiya ni Jehova.+ 13  Nagin riko hiya, ngan padayon hiya nga nag-asenso tubtob nga nagin riko hiya hinduro. 14  Nagkaada hiya hin mga panon han mga karnero ngan panon han mga baka ngan hin damu nga surugoon,+ ngan an mga Filisteo nagtikang maawa ha iya. 15  Salit an mga Filisteo nagkuha hin tuna ngan gintabonan an ngatanan nga bubon nga gin-ukad han mga surugoon han iya tatay ha mga adlaw ni Abraham.+ 16  Salit hi Abimelec nagsiring kan Isaac: “Iwas dinhi ha amon lugar, kay ikaw nagin mas makusog gud kay ha amon.” 17  Salit hi Isaac binalhin tikang didto ngan nagkampo ha walog* han Gerar+ ngan inukoy didto. 18  Ngan gin-ukad utro ni Isaac an mga bubon nga gin-ukad ha mga adlaw han iya tatay nga hi Abraham pero gintabonan han mga Filisteo katapos mamatay hi Abraham,+ ngan iya ito ginpanngaranan sugad han iginngaran hito han iya tatay.+ 19  Han nag-inukad an mga surugoon ni Isaac ha may walog,* nakaagi hira hin bubon nga malimpyo an tubig. 20  Ngan an mga paraataman hin panon ha Gerar nakig-away ha mga paraataman hin panon ni Isaac, nasiring: “Amon ini nga tubig!” Salit an bubon iya ginngaranan hin Esek,* kay nakig-away hira ha iya. 21  Ngan nag-ukad hira hin iba nga bubon, ngan nag-araway na liwat hira tungod hito. Salit iya ito ginngaranan hin Sitna.* 22  Ha urhi binalhin hiya tikang didto ngan nag-ukad hin iba nga bubon, pero waray na hira mag-araway tungod hito. Salit iya ito ginngaranan hin Rehobot* ngan nagsiring: “Tungod ito kay hi Jehova naghatag ha amon yana hin haluag nga lugar ngan nagpahinabo nga magdamu kami ha tuna.”+ 23  Katapos, sinagka hiya tikang didto tipakadto ha Beer-sheba.+ 24  Hito nga gab-i hi Jehova nagpakita ha iya ngan nagsiring: “Ako an Dios han imo tatay nga hi Abraham.+ Ayaw kahadlok,+ kay upod mo ako, ngan ako magbibendisyon ha imo ngan akon padadamuon an imo tulin* tungod kan Abraham nga akon surugoon.”+ 25  Salit naghimo hiya didto hin halaran ngan nagtawag han ngaran ni Jehova.+ Ngan hi Isaac nagtindog didto hin tolda,+ ngan an iya mga surugoon nag-ukad didto hin bubon. 26  Ha urhi, hi Abimelec kinadto ha iya tikang ha Gerar kaupod hi Ahuzat nga iya magsaragdon ngan hi Picol nga lider han iya kasundalohan.+ 27  Salit hi Isaac nagsiring ha ira: “Kay ano nga kinanhi kamo ha akon, diri ba nangangalas kamo ha akon ngan ginpaiwas ako niyo ha iyo lugar?” 28  Binaton hira: “Nakita gud namon nga hi Jehova kaupod mo.+ Salit nagdesisyon kami nga igsiring ini ha imo, ‘Alayon, tuguti nga magkaada hin panumpa butnga ha amon ngan ha imo, ngan tuguti nga maghimo kami hin kasabotan ha imo+ 29  nga diri ka magbubuhat hin maraot ha amon sugad la nga waray kami magbuhat hin maraot ha imo, kay puro gud maopay an amon ginbuhat ha imo han ginpalakat ka namon nga mamurayawon. Yana ikaw an ginbibendisyonan ni Jehova.’” 30  Katapos nag-andam hiya hin panagtawo para ha ira, ngan nangaon hira ngan nanginom. 31  Pagkaaga binuhát hira hin temprano ngan nanumpa ha usa kag usa.+ Katapos hito, ginpalakat hira ni Isaac, ngan binaya hira ha iya nga mamurayawon. 32  Hito nga adlaw an mga surugoon ni Isaac inabot ngan nagsumat ha iya mahitungod han bubon nga ira gin-ukad,+ ngan nagsiring hira ha iya: “Nakaagi kami hin tubig!” 33  Salit iya ito ginngaranan hin Siba. Ito an hinungdan nga an ngaran han syudad Beer-sheba+ tubtob hini nga adlaw. 34  Han 40 anyos hi Esau, ginkuha niya sugad nga asawa hi Judit nga anak ni Beeri nga Hiteo ngan pati hi Basemat nga anak ni Elon nga Hiteo.+ 35  Nagin hinungdan hira han duro nga kasubo* nira Isaac ngan Rebeca.+

Mga footnote

Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
O “nahangkop.”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Glossary.
Nangangahulogan nga “Paglantugi.”
Nangangahulogan nga “Akusasyon.”
Nangangahulogan nga “Haluag nga mga Lugar.”
Lit., “binhi.”
Lit., “kapaitan han espiritu.”