Sumala kan Mateo 16:1-28

  • Naghangyo hin tigaman (1-4)

  • Libadura han mga Pariseo ngan mga Saduseo (5-12)

  • An mga yawi han Ginhadian (13-20)

    • Kongregasyon gintindog ha bato (18)

  • Igintagna an kamatayon ni Jesus (21-23)

  • Tinuod nga pagkadisipulo (24-28)

16  Dinhi an mga Pariseo ngan mga Saduseo dinaop ha iya, ngan basi sarihan hiya, naghangyo hira ha iya nga magpakita ha ira hin tigaman tikang ha langit.+  Binaton hiya ha ira: “Kon tikagab-i na, nasiring kamo, ‘Magigin maopay an panahon, kay mapula an langit,’  ngan ha aga, ‘Magigin mahagkot ngan mauran yana nga adlaw, kay mapula an langit pero madalumdom.’ Maaram kamo maghatag hin kahulogan han iyo nakikita ha langit, kondi an mga tigaman han mga panahon diri niyo nahahatagan hin kahulogan.  An usa nga henerasyon nga maraot ngan diri matinumanon* padayon nga namimiling hin tigaman, pero waray tigaman nga ihahatag ngada hini+ labot la han tigaman ni Jonas.”+ Katapos linakat hiya ngan ginbayaan hira.  Yana tinabok an mga disipulo ngadto ha luyo nga baybayon ngan nahingalimot pagdara hin tinapay.+  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Padayon kamo nga magbantay ngan pag-ikmat kamo ha libadura han mga Pariseo ngan mga Saduseo.”+  Salit an mga disipulo nagtikang mangatadongan ha usa kag usa: “Waray kita magdara hin tinapay.”  Han hinbaroan ini ni Jesus, nagsiring hiya: “Kay ano nga nagdidiskusyon kamo ha usa kag usa nga waray kamo tinapay, kamo nga gutiay an pagtoo?  Diri pa ba niyo nakukuha an punto, o diri ba niyo nahinunumdoman an lima nga tinapay nga iginpakaon ha 5,000 ngan kon pira ka basket an iyo natirok nga salin?+ 10  O an pito nga tinapay nga iginpakaon ha 4,000 ngan kon pira ka dagku nga basket an iyo natirok?+ 11  Kay ano nga diri niyo nasasabtan nga diri mahitungod ha tinapay an akon iginyakan ha iyo? Pero pag-ikmat kamo ha libadura han mga Pariseo ngan mga Saduseo.”+ 12  Salit nasabtan nira nga ginsidngan niya hira nga mag-ikmat, diri ha libadura han tinapay, kondi ha katutdoan han mga Pariseo ngan mga Saduseo. 13  Pag-abot ni Jesus ha rehiyon han Cesarea Filipos, nagpakiana hiya ha iya mga disipulo: “Hin-o an Anak han tawo sumala ha mga tawo?”+ 14  Binaton hira: “May mga nasiring nga hi Juan Bawtista,+ an iba nasiring nga hi Elias,+ ngan an iba naman nasiring nga hi Jeremias o usa han mga propeta.” 15  Nagpakiana hiya ha ira: “Kondi para ha iyo, hin-o ako?” 16  Hi Simon Pedro binaton: “Ikaw an Kristo,+ an Anak han buhi nga Dios.”+ 17  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Malipayon ka, Simon nga anak ni Jonas, tungod kay diri tawo* an nagpahayag hini ha imo, kondi an akon Amay ha langit.+ 18  Nasiring liwat ako ha imo: Ikaw hi Pedro,+ ngan dinhi hini nga daku nga bato+ titindugon ko an akon kongregasyon, ngan an mga ganghaan han Lubnganan* diri makakadaog hito. 19  Ihahatag ko ha imo an mga yawi han Ginhadian han langit, ngan an bisan ano nga imo gapuson ha tuna gin-gapos na ha langit, ngan an bisan ano nga imo badbaran ha tuna ginbadbaran na ha langit.” 20  Katapos, marig-on nga gintugon niya an mga disipulo nga diri magsumat ha bisan hin-o nga hiya an Kristo.+ 21  Tikang hito nga panahon, hi Jesus nagtikang pagsaysay ha iya mga disipulo nga kinahanglan kumadto hiya ha Jerusalem ngan mag-antos hin damu nga butang tikang ha mga tigurang ngan punoan nga mga saserdote ngan mga eskriba, ngan kinahanglan patayon hiya, ngan ha ikatulo ka adlaw bubuhion hiya.+ 22  Tungod hito gindara hiya ni Pedro ha ligid ngan ginsaway hiya, nga nasiring: “Magin buotan ka ha imo kalugaringon, Ginoo; diri gud ini mahitatabo ha imo.”+ 23  Pero tinalikod hiya ngan nagsiring kan Pedro: “Pakadi ha akon luyo, Satanas! Hiparakdolan* ka ha akon, kay naghuhunahuna ka, diri han mga panhunahuna han Dios, kondi han mga tawo.”+ 24  Katapos, hi Jesus nagsiring ha iya mga disipulo: “Kon may bisan hin-o nga naruruyag sumunod ha akon, isalikway niya an iya kalugaringon ngan pas-anon an iya pasakitan nga kahoy* ngan padayon nga sumunod ha akon.+ 25  Kay an bisan hin-o nga naruruyag pagtalwas han iya kinabuhi* mawawad-an hito, pero an bisan hin-o nga mawad-an han iya kinabuhi* tungod ha akon makakaagi hito.+ 26  Ha pagkamatuod, ano nga kaopayan an makukuha han usa nga tawo kon maangkon niya an bug-os nga kalibotan pero mawara an iya kinabuhi?*+ O ano an ihahatag han usa nga tawo kabalyo han iya kinabuhi?*+ 27  Kay an Anak han tawo maabot ha himaya han iya Amay upod an iya mga anghel, ngan katapos, babalosan niya an kada tagsa uyon ha iya panggawi.+ 28  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga may-ada pipira nga naninindog dinhi nga diri gud mamamatay kon diri anay nira makita an Anak han tawo nga naabot ha iya Ginhadian.”+

Mga footnote

Lit., “ngan nag-aadulteryo.”
Lit., “unod ngan dugo.”
O “Hades,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
Kitaa an Glossary.
O “kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”
O “kalag.”