Sumala kan Mateo 4:1-25

  • Ginsulay han Yawa hi Jesus (1-11)

  • Jesus nagsangyaw ha Galilea (12-17)

  • Gintawag an siyahan nga mga disipulo (18-22)

  • Hi Jesus nagsangyaw, nagtutdo, ngan nagtambal (23-25)

4  Katapos, hi Jesus gin-giyahan han espiritu ngadto ha kamingawan, diin ginsulay+ hiya han Yawa.+  Katapos niya magpuasa hin 40 ka adlaw ngan 40 ka gab-i, nagutom hiya.  Ngan an Paragsulay+ dinaop ngan nagsiring ha iya: “Kon anak ka han Dios, sugoa ini nga mga bato nga magin mga tinapay.”  Pero binaton hiya: “Nahisurat na: ‘An tawo nabubuhi, diri la ha tinapay, kondi ha tagsa nga pulong nga nagawas ha baba ni Jehova.’”*+  Katapos, gindara hiya han Yawa ngadto ha baraan nga syudad+ ngan iginbutang hiya didto ha barandilya ha bawbaw* han templo+  ngan ginsidngan hiya: “Kon anak ka han Dios, layog, kay nahisurat na: ‘Susugoon niya an iya mga anghel may kalabotan ha imo,’ ngan, ‘Aalsahon ka nira ha ira mga kamot, basi an imo tiil* diri mahimalmal ha bato.’”+  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Nahisurat liwat: ‘Ayaw pagsarihi hi Jehova* nga imo Dios.’”+  Katapos, gindara hiya han Yawa ha bukid nga diri ordinaryo an kahitaas ngan iginpakita ha iya an ngatanan nga ginhadian han kalibotan ngan an ira himaya.+  Ngan an Yawa nagsiring ha iya: “Ini ngatanan ihahatag ko ha imo kon lumuhod ka ngan maghimo hin usa nga buhat han pagsingba ha akon.” 10  Katapos, hi Jesus nagsiring ha iya: “Iwas, Satanas! Kay nahisurat na: ‘Hi Jehova* nga imo Dios an kinahanglan mo singbahon,+ ngan hiya gud la an kinahanglan mo tagan hin sagrado nga pag-alagad.’”+ 11  Katapos, ginbayaan hiya han Yawa,+ ngan kitaa! may mga anghel nga nagkaabot ngan nagtikang pagmangno ha iya.+ 12  Han hinbatian niya nga gin-aresto hi Juan,+ kinadto hiya ha Galilea.+ 13  Dugang pa, katapos niya bumaya ha Nazaret, kinadto hiya ngan inukoy ha Capernaum+ ha ligid han dagat ha mga distrito han Zebulon ngan Neptali. 14  Tungod hini natuman an ginyakan pinaagi kan Isaias nga propeta, nga nagsiring: 15  “O tuna han Zebulon ngan tuna han Neptali, ha dalan tipakadto ha dagat, ha tabok han Jordan, ha Galilea han mga nasud! 16  An katawohan nga nanlilingkod ha kasisidman nakakita hin duro nga kalamrag, ngan mahitungod han mga nanlilingkod ha rehiyon ha ilarom han lambong* han kamatayon, an kalamrag+ sinirang ha ira.”+ 17  Tikang hito nga panahon, hi Jesus nagtikang pagsangyaw ngan pagsiring: “Pagbasol kamo, kay an Ginhadian han langit hirani na.”+ 18  Han naglalakat hiya ha ligid han Dagat han Galilea, nakita niya an duha nga magbugto, hi Simon nga gintatawag nga Pedro+ ngan hi Andres nga iya bugto, nga nag-iitsa hin pukot ha dagat, kay mga parapangisda hira.+ 19  Ngan nagsiring hiya ha ira: “Sunod kamo ha akon, ngan hihimoon ko kamo nga mga parapangisda hin mga tawo.”+ 20  Ginbayaan dayon nira an ira mga pukot ngan sinunod ha iya.+ 21  Samtang nagpapadayon hiya ha paglakat tikang didto, nakita niya an duha pa nga magbugto, hi Santiago nga anak ni Zebedeo ngan hi Juan nga iya bugto.+ Nakadto hira ha sakayan kaupod ni Zebedeo nga ira tatay, nga naghuhukot han gisi han ira mga pukot, ngan gintawag niya hira.+ 22  Ginbayaan dayon nira an sakayan ngan an ira tatay ngan sinunod ha iya. 23  Katapos, ginlibot niya an bug-os nga Galilea,+ nga nagtututdo ha ira mga sinagoga+ ngan nagsasangyaw han maopay nga sumat han Ginhadian ngan nagtatambal han tagsa nga klase hin sakit ngan han tagsa nga klase hin balatian han mga tawo.+ 24  Ngan an sumat mahitungod ha iya nakaabot ha bug-os nga Sirya, ngan gindara nira ha iya an ngatanan nga nag-aantos hin magkalain-lain nga mga sakit ngan duro nga mga kaul-ol,+ adton ginsaniban hin demonyo,+ may epilepsi,+ ngan paralisado, ngan gintambal niya hira. 25  Salit damu gud nga tawo an sinunod ha iya tikang ha Galilea, ha Decapolis,* ha Jerusalem, ha Judea, ngan ha tabok han Jordan.

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
O “didto ha pinakahitaas nga dapit.”
Ha iba nga lugar, “siki.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Ha iba nga lugar, “dagaw.”
O “ha Rehiyon nga Napulo an Syudad.”