Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Maopay nga Sumat Sumala kan Mateo

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Tulin nga gintikangan ni Jesu-Kristo (1-17)

  • Katawo ni Jesus (18-25)

 • 2

  • Pagbisita han mga astrologo (1-12)

  • Pagpalagiw ngadto ha Ehipto (13-15)

  • Ginpamatay ni Herodes an mga bata nga lalaki (16-18)

  • Pagbalik ha Nazaret (19-23)

 • 3

  • Nagsangyaw hi Juan Bawtista (1-12)

  • Bawtismo ni Jesus (13-17)

 • 4

  • Ginsulay han Yawa hi Jesus (1-11)

  • Jesus nagsangyaw ha Galilea (12-17)

  • Gintawag an siyahan nga mga disipulo (18-22)

  • Hi Jesus nagsangyaw, nagtutdo, ngan nagtambal (23-25)

 • 5

  • SERMON HA BUKID (1-48)

   • Hi Jesus nagtutdo ha bukid (1, 2)

   • Siyam nga kalipay (3-12)

   • Asin ngan kalamrag (13-16)

   • Jesus magtutuman han Balaud (17-20)

   • Sagdon ha kasina (21-26), pag-adulteryo (27-30), pagdiborsyo (31, 32), panumpa (33-37), pagbulos (38-42), paghigugma ha kaaway (43-48)

 • 6

  • SERMON HA BUKID (1-34)

   • Likyi an pakita la nga pagkamatadong (1-4)

   • Kon paonan-o mag-aampo (5-15)

    • Modelo nga pag-ampo (9-13)

   • Pagpuasa (16-18)

   • Bahandi ha tuna ngan ha langit (19-24)

   • Ayaw na pagkinabaraka (25-34)

    • Padayon nga unaha an Ginhadian (33)

 • 7

  • SERMON HA BUKID (1-27)

   • Ayaw na paghukom (1-6)

   • Padayon nga mangaro, mamiling, magtuktok (7-11)

   • Bulawanon nga Surundon (12)

   • Haligot nga ganghaan (13, 14)

   • Makikilala pinaagi han bunga (15-23)

   • Balay ha bawbaw han bato, balay dida ha baras (24-27)

  • Mga tawo nahipausa ha pagtutdo ni Jesus (28, 29)

 • 8

  • Tawo nga may liprosi gintambal (1-4)

  • Pagtoo han opisyal han kasundalohan (5-13)

  • Gintambal ni Jesus an damu ha Capernaum (14-17)

  • Kon paonan-o susundan hi Jesus (18-22)

  • Ginpakalma ni Jesus an subasko (23-27)

  • Ginpasulod ni Jesus an mga demonyo ha mga baboy (28-34)

 • 9

  • Gintambal ni Jesus an paralisado (1-8)

  • Gintawag ni Jesus hi Mateo (9-13)

  • Pakiana ha pagpuasa (14-17)

  • Anak ni Jairo; babaye ginkaptan an pantungbaw nga bado ni Jesus (18-26)

  • Gintambal ni Jesus an buta ngan an ngula (27-34)

  • Aranihon damu, mag-arani gutiay (35-38)

 • 10

  • An 12 nga apostol (1-4)

  • Instruksyon ha ministeryo (5-15)

  • Mga disipulo pagtitimarauton (16-25)

  • Kahadluki an Dios, diri an tawo (26-31)

  • Diri kamurayawan, kondi espada (32-39)

  • Pagkarawat ha mga disipulo ni Jesus (40-42)

 • 11

  • Gindayaw hi Juan Bawtista (1-15)

  • Ginkondenar an diri makinarawaton nga henerasyon (16-24)

  • Gindayaw ni Jesus an iya Amay tungod ha pag-uyon ha mapainubsanon (25-27)

  • Yugo ni Jesus nakakarepresko (28-30)

 • 12

  • Jesus, “Ginoo han Sabbath” (1-8)

  • Tawo nga uga an kamot gintambal (9-14)

  • Hinigugma nga surugoon han Dios (15-21)

  • Mga demonyo ginpagawas pinaagi han baraan nga espiritu (22-30)

  • Sala nga diri mapapasaylo (31, 32)

  • Kahoy nakikilala pinaagi han bunga (33-37)

  • Tigaman ni Jonas (38-42)

  • Pagbalik han mahugaw nga espiritu (43-45)

  • Nanay ngan mga bugto ni Jesus (46-50)

 • 13

  • MGA ILUSTRASYON MAHITUNGOD HA GINHADIAN (1-52)

   • An parasabwag (1-9)

   • Kon kay ano nga hi Jesus naggamit hin mga ilustrasyon (10-17)

   • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han parasabwag (18-23)

   • Trigo ngan banwa (24-30)

   • Liso han mustasa ngan libadura (31-33)

   • Paggamit hin mga ilustrasyon katumanan han tagna (34, 35)

   • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han trigo ngan han banwa (36-43)

   • Nakatago nga bahandi ngan maopay nga perlas (44-46)

   • An pukot (47-50)

   • Bag-o ngan daan nga bahandi (51, 52)

  • Jesus waray karawata ha iya kalugaringon nga lugar (53-58)

 • 14

  • Ginpugotan hi Juan Bawtista (1-12)

  • Jesus nagpakaon hin 5,000 (13-21)

  • Jesus naglakat ha bawbaw han tubig (22-33)

  • Pagpanambal ha Genesaret (34-36)

 • 15

  • Tradisyon han tawo iginbuhayhag (1-9)

  • Kahugaw nagtitikang ha kasingkasing (10-20)

  • Daku nga pagtoo han babaye nga taga-Fenicia (21-28)

  • Jesus nanambal hin mga sakit (29-31)

  • Jesus nagpakaon hin 4,000 (32-39)

 • 16

  • Naghangyo hin tigaman (1-4)

  • Libadura han mga Pariseo ngan mga Saduseo (5-12)

  • An mga yawi han Ginhadian (13-20)

   • Kongregasyon gintindog ha bato (18)

  • Igintagna an kamatayon ni Jesus (21-23)

  • Tinuod nga pagkadisipulo (24-28)

 • 17

  • Pagbag-o han hitsura ni Jesus (1-13)

  • Pagtoo nga pariho hin liso han mustasa (14-21)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (22, 23)

  • Buhis ginbaydan pinaagi han sinselyo ha baba han isda (24-27)

 • 18

  • An pinakalabaw ha Ginhadian (1-6)

  • Mga hiparakdolan (7-11)

  • Ilustrasyon mahitungod han nawawara nga karnero (12-14)

  • Kon paonan-o maibalik an bugto (15-20)

  • Ilustrasyon mahitungod han uripon nga diri mapinasayloon (21-35)

 • 19

  • Pag-asawa ngan pagdiborsyo (1-9)

  • Regalo nga pagin solo (10-12)

  • Ginbendisyonan ni Jesus an kabataan (13-15)

  • Pakiana han riko nga batan-on (16-24)

  • Sakripisyo para ha Ginhadian (25-30)

 • 20

  • Mga trabahador ha urubasan ngan parapriho nga suhol (1-16)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (17-19)

  • Paghangyo hin mga posisyon ha Ginhadian (20-28)

   • Hi Jesus an lukat para ha damu (28)

  • Gintambal an duha nga buta (29-34)

 • 21

  • Madaugon nga pagsulod ni Jesus (1-11)

  • Ginlimpyohan ni Jesus an templo (12-17)

  • Iginsumpa an igos (18-22)

  • Awtoridad ni Jesus ginkwestyon (23-27)

  • Ilustrasyon mahitungod han duha nga anak (28-32)

  • Ilustrasyon mahitungod han parapamatay nga parag-uma (33-46)

   • Iginsalikway an pinakaimportante nga bato nga pandugtong (42)

 • 22

  • Ilustrasyon mahitungod han panagtawo ha kasal (1-14)

  • An Dios ngan an Cesar (15-22)

  • Pakiana ha pagkabanhaw (23-33)

  • An duha nga pinakaimportante nga sugo (34-40)

  • An Kristo ba anak ni David? (41-46)

 • 23

  • Ayaw subara an eskriba ngan Pariseo (1-12)

  • Kairo han eskriba ngan Pariseo (13-36)

  • Nagtangis hi Jesus tungod ha Jerusalem (37-39)

 • 24

  • TIGAMAN HAN PRESENSYA HAN KRISTO (1-51)

   • Girra, kakulang hin pagkaon, linog (7)

   • Isasangyaw an maopay nga sumat (14)

   • Daku nga kasakitan (21, 22)

   • Tigaman han Anak han tawo (30)

   • An igos (32-34)

   • Pariho han mga adlaw ni Noe (37-39)

   • Padayon nga magbantay (42-44)

   • An matinumanon nga uripon ngan an maraot nga uripon (45-51)

 • 25

  • TIGAMAN HAN PRESENSYA HAN KRISTO (1-46)

   • Ilustrasyon mahitungod han napulo nga birhen (1-13)

   • Ilustrasyon mahitungod han mga talanton (14-30)

   • Mga karnero ngan mga kanding (31-46)

 • 26

  • An mga saserdote nagplano ha pagpatay kan Jesus (1-5)

  • Mahamot nga lana ginbubo kan Jesus (6-13)

  • An ultimo nga Paskua ngan an pagtraydor (14-25)

  • An pagtikang han Panihapon han Ginoo (26-30)

  • Igintagna an pagnigar ni Pedro (31-35)

  • Jesus nag-ampo ha Getsemani (36-46)

  • Gin-aresto hi Jesus (47-56)

  • Pagbista ha Sanhedrin (57-68)

  • Iginnigar ni Pedro hi Jesus (69-75)

 • 27

  • Igintubyan hi Jesus kan Pilato (1, 2)

  • Naghikog hi Judas (3-10)

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato (11-26)

  • Ginyaangyaangan ha publiko (27-31)

  • Iginraysang ha kahoy ha Golgotha (32-44)

  • Kamatayon ni Jesus (45-56)

  • Paglubong kan Jesus (57-61)

  • Ginbantayan an lubnganan (62-66)

 • 28

  • Ginbanhaw hi Jesus (1-10)

  • Ginhukipan an mga sundalo basi magbuwa (11-15)

  • Sugo nga maghimo hin mga disipulo (16-20)