Sumala kan Mateo 7:1-29

 • SERMON HA BUKID (1-27)

  • Ayaw na paghukom (1-6)

  • Padayon nga mangaro, mamiling, magtuktok (7-11)

  • Bulawanon nga Surundon (12)

  • Haligot nga ganghaan (13, 14)

  • Makikilala pinaagi han bunga (15-23)

  • Balay ha bawbaw han bato, balay dida ha baras (24-27)

 • Mga tawo nahipausa ha pagtutdo ni Jesus (28, 29)

7  “Ayaw na kamo paghukom+ basi diri kamo hukman;  kay an paghukom nga iyo iginhuhukom ha iba amo an ighuhukom ha iyo,+ ngan an taraksan nga iyo igintatakos ha iba amo an igtatakos nira ha iyo.+  Kon sugad, kay ano nga ginkikita mo an uhot ha mata han imo bugto pero diri mo nakikita an troso ha imo kalugaringon nga mata?+  O kay ano nga nakakasiring ka ha imo bugto, ‘Tuguti ako nga kuhaon an uhot tikang ha imo mata,’ nga kitaa! may troso man ngani ha imo kalugaringon nga mata?  Hipokrito! Kuhaa anay an troso ha imo kalugaringon nga mata, ngan katapos makikita mo na hin klaro kon paonan-o kukuhaon an uhot tikang ha mata han imo bugto.  “Ayaw ihatag ha mga ayam an baraan nga mga butang, ngan ayaw ilabog ha atubangan han mga baboy an iyo mga perlas,+ kay bangin tamak-tamakan la nira ito ngan umatubang ha iyo ngan samaran kamo hin grabe.  “Padayon nga mangaro, ngan tatagan kamo;+ padayon nga mamiling, ngan makakaagi kamo; padayon nga magtuktok, ngan aabrihan kamo;+  kay an bisan hin-o nga nangangaro nakakakarawat,+ an bisan hin-o nga namimiling nakakaagi, ngan an bisan hin-o nga nagtutuktok aabrihan.  Ha pagkamatuod, hin-o ha iyo an mahatag hin bato ha iya anak kon mangaro hiya hin tinapay? 10  O kon mangaro hiya hin isda, diri niya hiya tatagan hin halas, diri ba? 11  Salit kon kamo, bisan kon magraot, maaram maghatag hin mag-opay nga mga regalo ha iyo mga anak, labi na gud nga an iyo Amay nga aadto ha langit mahatag hin mag-opay nga mga butang+ ha mga nangangaro ha iya!+ 12  “Salit an ngatanan nga karuyag niyo buhaton ha iyo han mga tawo, kinahanglan buhaton liwat niyo ha ira.+ Ha pagkamatuod, ini an iginpapasabot han Balaud ngan han mga sinurat han mga Propeta.+ 13  “Sulod kamo pinaagi ha haligot nga ganghaan,+ kay haluag an ganghaan ngan hilapad an dalan tipakadto ha kabungkagan, ngan damu an nasulod pinaagi hito; 14  kondi haligot an ganghaan ngan gutiay an dalan tipakadto ha kinabuhi, ngan pipira la an nakakabiling hito.+ 15  “Pagbantay kamo ha buwa nga mga propeta+ nga nadaop ha iyo nga nakasul-ot hin barahibo han karnero,+ pero ha pagkamatuod mga gutom gud hira nga mga lobo.+ 16  Pinaagi han ira mga bunga makikilala niyo hira. An mga tawo diri gud nakuha hin mga ubas tikang ha katunokan o hin mga igos tikang ha kabanwaan, diri ba?+ 17  Sugad man, an tagsa nga maopay nga kahoy namumunga hin maopay nga bunga, kondi an tagsa nga dunot nga kahoy namumunga hin waray pulos nga bunga.+ 18  An maopay nga kahoy diri makakapamunga hin waray pulos nga bunga, ngan an dunot nga kahoy diri makakapamunga hin maopay nga bunga.+ 19  An tagsa nga kahoy nga diri namumunga hin maopay nga bunga ginpupulod ngan iginlalabog ha kalayo.+ 20  Kon sugad, makikilala niyo ito nga mga tawo pinaagi han ira mga bunga.+ 21  “Diri an ngatanan nga nasiring ha akon, ‘Ginoo, Ginoo,’ masulod ha Ginhadian han langit, kondi adto la nga nagbubuhat han kaburut-on han akon Amay nga aadto ha langit.+ 22  Hito nga adlaw damu an masiring ha akon: ‘Ginoo, Ginoo,+ diri ba nanagna kami ha imo ngaran, ngan nagpagawas hin mga demonyo ha imo ngaran, ngan nagbuhat hin damu nga gamhanan nga buhat ha imo ngaran?’+ 23  Pero masiring ako ha ira: ‘Diri ko gud kamo kilala! Iwas kamo ha akon, kamo nga matinalapason!’+ 24  “Salit an bisan hin-o nga namamati hini nga akon mga pulong ngan nagbubuhat hini magigin pariho ha maaramon nga tawo nga nagtukod han iya balay ha bawbaw han bato.+ 25  Ngan inabot an makusog nga uran, nagkaada mga baha, ngan hinuyop an mga hangin ngan ginhampak ito nga balay, kondi waray ito marumpag, kay ha bato iginbutang an pundasyon hito. 26  Pero an bisan hin-o nga namamati hini nga akon mga pulong kondi diri nagbubuhat hini magigin pariho ha diri maaramon nga tawo nga nagtukod han iya balay dida ha baras.+ 27  Ngan inabot an makusog nga uran, nagkaada mga baha, ngan hinuyop an mga hangin ngan ginhampak ito nga balay,+ ngan narumpag ito, ngan duro an kabungkag hito.” 28  Katapos ni Jesus igyakan ini nga mga pulong, nahipausa gud an mga tawo ha iya paagi han pagtutdo,+ 29  kay nagtututdo hiya ha ira pariho hin tawo nga may awtoridad,+ ngan diri pariho han ira mga eskriba.

Mga footnote