Sumala kan Mateo 14:1-36

  • Ginpugotan hi Juan Bawtista (1-12)

  • Jesus nagpakaon hin 5,000 (13-21)

  • Jesus naglakat ha bawbaw han tubig (22-33)

  • Pagpanambal ha Genesaret (34-36)

14  Hito nga panahon hi Herodes, an magmarando han distrito,* nakabati han sumat mahitungod kan Jesus+  ngan nagsiring ha iya mga surugoon: “Hiya hi Juan Bawtista. Ginbuhi hiya tikang ha mga patay, ngan ini an hinungdan nga nakakahimo hiya hin gamhanan nga mga buhat.”+  Kay gin-aresto, gin-gapos, ngan ginpriso ni Herodes* hi Juan tungod kan Herodias, nga asawa ni Felipe nga iya bugto.+  Tungod ito kay hi Juan nagsiniring kan Herodes: “Diri uyon ha balaud nga magin asawa mo hiya.”+  Pero bisan kon karuyag niya patayon hi Juan, nahadlok hiya ha mga tawo, kay gintatagad nira hi Juan sugad nga propeta.+  Pero han ginsiselebrar an adlaw nga natawhan+ ni Herodes, an anak nga babaye ni Herodias sinayaw para hito nga okasyon ngan nakapalipay gud kan Herodes,+  salit nagsaad hiya nga may upod nga panumpa nga ihahatag ha iya an bisan ano nga iya aroon.  Katapos, tungod han pagsulsol han iya nanay, nagsiring hiya: “Ihatag ha akon dinhi, ha usa nga bandihado, an ulo ni Juan Bawtista.”+  Bisan kon nasubo an hadi, nagsugo hiya nga ihatag ito, tungod han iya mga panumpa ngan tungod han mga nangangaon* kaupod niya. 10  Salit nagsugo hiya ngan ginpapugotan hi Juan ha prisohan. 11  An iya ulo iginbutang ha usa nga bandihado ngan iginhatag ha daraga, ngan gindara niya ito ha iya nanay. 12  Waray pag-iha, inabot an mga disipulo ni Juan ngan ginkuha an iya lawas ngan ginlubong hiya; katapos, kinadto hira kan Jesus ngan iginsumat ini. 13  Pakabati hini ni Jesus, binaya hiya didto sakay hin sakayan ngadto ha usa nga lugar nga nahibubulag basi mag-usahan. Pero han hinbatian ito han mga tawo, nagbaktas hira ha pagsunod ha iya tikang ha mga syudad.+ 14  Pag-abot niya ha baybayon, nakakita hiya hin damu nga tawo, ngan nalooy hiya ha ira,+ ngan gintambal niya an mga may sakit ha ira.+ 15  Pero han tikasirom na, an iya mga disipulo dinaop ha iya ngan nagsiring: “Nahibubulag ini nga lugar ngan tikagab-i na; palakta na an mga tawo basi makakadto hira ha mga baryo ngan makapalit han ira pagkaon.”+ 16  Kondi hi Jesus nagsiring ha ira: “Diri nira kinahanglan bumaya; tagi niyo hira hin makakaon.” 17  Nagsiring hira ha iya: “Waray kita bisan ano dinhi labot la han lima nga tinapay ngan duha nga isda.” 18  Nagsiring hiya: “Dad-a ito ngadi ha akon.” 19  Ngan ginsugo niya an mga tawo nga lumingkod ha kabanwaan. Katapos, ginkuha niya an lima nga tinapay ngan duha nga isda, ngan hinangad hiya ha langit ngan nag-ampo.*+ Katapos tipik-tipikon an mga tinapay, iya ito iginhatag ha mga disipulo, ngan iginhatag ito han mga disipulo ha mga tawo. 20  Salit nangaon hira ngatanan ngan nabusog, ngan gintirok nira an nahisalin nga mga tipik, nga nakapuno hin 12 ka basket.+ 21  Mga 5,000 nga lalaki an nangaon, labot han mga babaye ngan mga bata.+ 22  Katapos gud hito, ginpasakay niya ha sakayan an iya mga disipulo ngan ginpauna hira ngadto ha tabok nga baybayon, samtang ginpapalakat niya an mga tawo.+ 23  Katapos palakton an mga tawo, sinagka hiya ha bukid nga nag-uusahan basi mag-ampo.+ Pagsirom, nakadto hiya nga nag-uusahan la. 24  Hito nga takna an sakayan ginatos ka metros* na an kahirayo tikang ha tuna, ngan nakukurian ito tungod han pagpusak han mga balud kay nasungsong hira ha hangin. 25  Pero han ikaupat nga pagbantay ha gab-i,* kinadto hiya ha ira nga naglalakat ha bawbaw han dagat. 26  Han an mga disipulo nakakita ha iya nga naglalakat ha bawbaw han dagat, nalisang hira, nga nasiring: “Urusahon gud ini nga bisyon!” Ngan nan-gugliat hira tungod kay nahadlok hira. 27  Pero hi Jesus nagsiring dayon ha ira: “Magmaisugon kamo! Ako ini; ayaw kamo kahadlok.”+ 28  Hi Pedro binaton ha iya: “Ginoo, kon ikaw ito, pakadaa ako ha imo ha bawbaw han tubig.” 29  Nagsiring hiya: “Kadi!” Salit hinaw-as hi Pedro ha sakayan ngan naglakat ha bawbaw han tubig tipakadto kan Jesus. 30  Pero han ginkinita niya an subasko, nahadlok hiya. Ngan han nagtikalunód hiya, ginuliat hiya: “Ginoo, talwasa ako!” 31  Igin-unat dayon ni Jesus an iya kamot ngan ginkaptan hiya ngan ginsidngan: “Ikaw nga gutiay an pagtoo, kay ano nga nagruhaduha ka?”+ 32  Pakasakay nira ha sakayan, inundang an subasko. 33  Katapos, an mga nakadto ha sakayan naghatag hin katalahoran* ha iya, nga nasiring: “Ikaw gud an Anak han Dios.” 34  Ngan tinabok hira ngan dinuong ha Genesaret.+ 35  Han nakilal-an hiya han mga tawo hito nga lugar, nagpadara hira hin mensahe ngadto ha ngatanan nga lugar ha palibot, ngan gindara ha iya han katawohan an ngatanan nga may sakit. 36  Ngan nakimalooy hira ha iya nga makaptan man la an sidsid han iya pantungbaw nga bado,+ ngan an ngatanan nga nagpakakapot hito nag-opay gud.

Mga footnote

Lit., “an tetrarka.”
Karuyag sidngon, hi Herodes Antipas. Kitaa an Glossary.
O “nangangalingkod ha may lamesa.”
O “nagyakan hin bendisyon.”
Lit., “damu ka estadyo.” An usa ka estadyo katugbang han 185 m (606.95 ft).
Karuyag sidngon, mga alas-3 han maagahon tubtob ha pagsirang han adlaw ha mga alas-6 han aga.
O “nagyukbo.”