Sumala kan Mateo 19:1-30

  • Pag-asawa ngan pagdiborsyo (1-9)

  • Regalo nga pagin solo (10-12)

  • Ginbendisyonan ni Jesus an kabataan (13-15)

  • Pakiana han riko nga batan-on (16-24)

  • Sakripisyo para ha Ginhadian (25-30)

19  Katapos ni Jesus igyakan ini nga mga butang, binaya hiya ha Galilea ngan kinadto ha mga giutan han Judea ha tabok han Jordan.+  Sinunod liwat ha iya an damu gud nga tawo, ngan gintambal niya hira didto.  Ngan may mga Pariseo nga dinaop ha iya basi sarihan hiya, ngan nagpakiana hira: “Uyon ba ha balaud nga idiborsyo han usa nga lalaki an iya asawa tungod han bisan ano nga hinungdan?”+  Binaton hiya: “Waray ba niyo mabasa nga hiya nga naglarang ha ira ha tinikangan naghimo ha ira nga lalaki ngan babaye+  ngan nagsiring: ‘Tungod hini babayaan han lalaki an iya tatay ngan an iya nanay ngan matampo ha* iya asawa, ngan an duha magigin usa nga unod’?+  Tungod hito diri na hira duha, kondi usa nga unod. Salit an gintampo han Dios* diri pagbulagon han bisan hin-o nga tawo.”+  Nagsiring hira ha iya: “Kon sugad, kay ano man nga nagsugo hi Moises nga maghatag an bana hin sertipiko han pagbulag ngan makigdiborsyo ha iya asawa?”+  Nagsiring hiya ha ira: “Tungod ha katig-a han iyo kasingkasing, gintugotan kamo ni Moises nga idiborsyo an iyo asawa,+ kondi diri sugad hito an kahimtang ha tinikangan.+  Nasiring ako ha iyo nga an bisan hin-o nga nakikigdiborsyo ha iya asawa, labot la kon seksuwal nga imoralidad* an hinungdan, ngan nag-aasawa hin iba nag-aadulteryo.”+ 10  An mga disipulo nagsiring ha iya: “Kon sugad hito an kahimtang han usa nga lalaki ha iya asawa, mas maopay na la nga diri mag-asawa.” 11  Nagsiring hiya ha ira: “Diri ngatanan naghahatag hin lugar para hini nga mga pulong, kondi adto la nga may regalo.+ 12  Kay may mga yunuko nga sugad na hito tikang pa ha katawo, ngan may mga yunuko nga ginhimo nga yunuko han mga tawo, ngan may mga yunuko nga ginhimo an ira kalugaringon nga yunuko tungod han Ginhadian han langit. Hiya nga makakahatag hin lugar para hini maghatag hin lugar para hini.”+ 13  Katapos, may gindara ha iya nga kabataan basi itungbaw niya ha ira an iya mga kamot ngan mag-ampo para ha ira, pero ginsaway hira han mga disipulo.+ 14  Kondi hi Jesus nagsiring: “Pabay-i niyo an kabataan, ngan ayaw kamo pagsari nga pugngan hira ha pagkadi ha akon, kay an Ginhadian han langit para ha mga sugad ha ira.”+ 15  Ngan igintungbaw niya ha ira an iya mga kamot ngan binaya didto. 16  Yana kitaa! may dinaop ha iya ngan nagsiring: “Magturutdo, ano nga maopay an kinahanglan ko buhaton basi makarawat an kinabuhi nga waray kataposan?”+ 17  Binaton hiya: “Kay ano nga ginpapakianhan mo ako kon ano an maopay? May uusa gud la nga maopay.+ Pero kon karuyag mo sumulod ha kinabuhi, padayon nga sunda an mga sugo.”+ 18  Nagpakiana hiya ha iya: “Hain hito nga mga sugo?” Binaton hi Jesus: “Ayaw pagpatay,+ ayaw pag-adulteryo,+ ayaw pangawat,+ ayaw pagtestigo hin buwa,+ 19  pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay,+ ngan higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.”+ 20  An batan-on nga lalaki nagsiring ha iya: “Ginbubuhat ko ini ngatanan; ano pa an akon kulang?” 21  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Kon karuyag mo magin perpekto,* lakat ngan ibaligya an imo mga panag-iya ngan ihatag ha mga pobre, ngan magkakaada ka bahandi ha langit;+ ngan kadi sunod ha akon.”+ 22  Pakabati hini han batan-on, linakat hiya nga masurub-on, kay damu an iya panag-iya.+ 23  Katapos, hi Jesus nagsiring ha iya mga disipulo: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga magigin makuri para ha riko nga tawo an pagsulod ha Ginhadian han langit.+ 24  Nasiring liwat ako ha iyo, mas masayon pa an kamelyo makalusot ha luho han dagum kay ha makasulod ha Ginhadian han Dios an riko nga tawo.”+ 25  Pakabati hito han mga disipulo, nahipausa gud hira, nga nasiring: “Hin-o gud ba an mahimo matalwas?”+ 26  Ginkita hira hin maopay ni Jesus ngan ginsidngan: “Ha mga tawo imposible ini, pero ha Dios an ngatanan nga butang posible.”+ 27  Katapos, binaton hi Pedro: “Kitaa! Ginbayaan namon an ngatanan nga butang ngan sinunod ha imo; ano man an makakarawat namon?”+ 28  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, ha paglarang utro,* kon lumingkod na an Anak han tawo ha iya mahimayaon nga trono, kamo nga nasunod ha akon malingkod ha 12 nga trono ngan maghuhukom ha 12 nga tribo han Israel.+ 29  Ngan an bisan hin-o nga binaya ha mga balay o mga bugto nga lalaki o mga bugto nga babaye o tatay o nanay o mga anak o katunaan tungod ha akon ngaran makakakarawat hin usa ka gatos ka pilo hito ngan makakapanunod han kinabuhi nga waray kataposan.+ 30  “Pero damu nga nahiuuna an mahiuurhi ngan damu nga nahiuurhi an mahiuuna.+

Mga footnote

Kitaa an ftn. ha Ge 2:24.
Lit., “an gintampo han Dios ha usa nga yugo.”
Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “bug-os.”
O “ha panahon nga himoon na nga bag-o an ngatanan nga butang.”