Sumala kan Mateo 15:1-39

  • Tradisyon han tawo iginbuhayhag (1-9)

  • Kahugaw nagtitikang ha kasingkasing (10-20)

  • Daku nga pagtoo han babaye nga taga-Fenicia (21-28)

  • Jesus nanambal hin mga sakit (29-31)

  • Jesus nagpakaon hin 4,000 (32-39)

15  Katapos, may mga Pariseo ngan mga eskriba tikang ha Jerusalem nga kinadto kan Jesus,+ nga nasiring:  “Kay ano nga diri ginsusunod han imo mga disipulo an tradisyon han mga tawo ha naglabay nga mga panahon? Pananglitan, diri hira nanhuhunaw* antes kumaon.”+  Binaton hiya ha ira: “Kay ano nga diri niyo ginsusunod an sugo han Dios tungod han iyo tradisyon?+  Pananglitan, an Dios nagsiring, ‘Pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay,’+ ngan, ‘Patayon an tawo nga nagyayakan hin nakakadaot* ha iya tatay o nanay.’+  Pero nasiring kamo, ‘An bisan hin-o nga nasiring ha iya tatay o nanay: “An anoman nga akon gintatag-iya nga mapapahimulsan mo igindedikar na ha Dios sugad nga regalo,”+  diri na niya kinahanglan pasidunggan pa an iya tatay.’ Salit ginhimo niyo nga waray pulos an pulong han Dios tungod han iyo tradisyon.+  Kamo nga mga hipokrito, husto gud an igintagna ni Isaias mahitungod ha iyo han hiya nagsiring:+  ‘Ini nga mga tawo nagpapasidungog ha akon pinaagi han ira mga im-im, pero an ira kasingkasing hirayo gud ha akon.  Waray pulos an ira padayon nga pagsingba ha akon, kay nagtututdo hira hin mga sugo han mga tawo sugad nga mga doktrina.’”+ 10  Salit iya ginpadaop an mga tawo ngan ginsidngan hira: “Pamati kamo ngan sabota an kahulogan hini:+ 11  Diri an nasulod ha baba han usa nga tawo an nakakahugaw ha iya, kondi an nagawas tikang ha iya baba amo an nakakahugaw ha iya.”+ 12  Katapos, an mga disipulo nagkaabot ngan nagsiring ha iya: “Maaram ka ba nga nahipakdol* an mga Pariseo han nabatian nira an imo ginsiring?”+ 13  Binaton hiya: “An tagsa nga tanom nga waray igtanom han akon Amay ha langit gagabuton. 14  Pabay-i hira. Mga buta hira nga paratugway. Salit kon an usa nga buta nagtutugway ha igkasi-buta, hira nga duha mahuhulog ha buho.”+ 15  Hi Pedro nagsiring ha iya: “Ipatin-aw ha amon ito nga ilustrasyon.” 16  Salit nagsiring hiya: “Kamo ba liwat diri la gihapon nakakasabot?+ 17  Diri ba kamo maaram nga an anoman nga nasulod ha baba naagi ha tiyan ngan igin-gagawas ngadto ha kasilyas? 18  Pero an anoman nga nagawas ha baba nagtitikang ha kasingkasing, ngan ito nga mga butang nakakahugaw ha tawo.+ 19  Pananglitan, tikang ha kasingkasing nagawas an magraot nga mga pangatadongan,+ mga pagpatay, mga pag-adulteryo, seksuwal nga imoralidad,* mga pangawat, mga pagtestigo hin buwa, ngan mga pagpasipara. 20  Ini an mga butang nga nakakahugaw ha tawo; pero an pagkaon nga diri anay naghuhunaw* diri nakakahugaw ha tawo.” 21  Pagbaya ni Jesus didto, kinadto hiya ha rehiyon han Tiro ngan Sidon.+ 22  Ngan kitaa! usa nga babaye nga taga-Fenicia nga tikang hito nga rehiyon an inabot ngan ginuliat: “Malooy ka ha akon, Ginoo, Anak ni David. An akon anak nga babaye nag-aantos gud tungod kay ginsaniban hin demonyo.”+ 23  Pero waray niya batona an babaye hin bisan usa nga pulong. Salit an iya mga disipulo dinaop ngan nagtikang pag-aghat ha iya: “Palakta na hiya, kay nagsisinunod hiya ha aton nga naggiginuliat.” 24  Binaton hiya: “Waray ako sugoa ngadto ha bisan hin-o kondi ngadto la ha nagkawawara nga mga karnero han panimalay ni Israel.”+ 25  Kondi dinaop an babaye ngan naghatag hin katalahoran* ha iya, nga nasiring: “Ginoo, buligi ako!” 26  Binaton hiya: “Diri tama nga kuhaon an tinapay han mga anak ngan ig-itsa ito ha gudtiay nga mga ayam.” 27  Nagsiring an babaye: “Oo, Ginoo, pero an gudtiay nga mga ayam nakaon han mga rumok nga natataktak tikang ha lamesa han ira mga agaron.”+ 28  Katapos hi Jesus binaton ha iya: “O babaye, kadaku han imo pagtoo; matuman unta ha imo an imo karuyag.” Ngan tikang hito nga oras nag-opay an iya anak. 29  Pagbaya ni Jesus didto, kinadto hiya hirani ha Dagat han Galilea,+ ngan kahuman sumagka ha bukid, nagliningkod hiya didto. 30  Katapos, dinaop ha iya an damu gud nga tawo, nga may upod nga mga piay, baldado, buta, ngula, ngan damu nga iba pa, ngan gindara nira hira ha iya tiilan, ngan gintambal niya hira.+ 31  Salit nahipausa an mga tawo han nakita nira nga an mga ngula nakakayakan na, an mga baldado nag-opay na, an mga piay nakakalakat na, ngan an mga buta nakakakita na, ngan ginhimaya nira an Dios han Israel.+ 32  Kondi gintawag ni Jesus an iya mga disipulo ngan nagsiring: “Nalolooy ako ha mga tawo,+ kay tulo ka adlaw na nga nag-iinupod hira ha akon ngan waray hira pagkaon. Diri ko karuyag nga palakton hira nga gutom,* kay bangin hira madismayo ha dalan.”+ 33  Pero an mga disipulo nagsiring ha iya: “Diin kita makuha hin igo nga tinapay dinhi hinin nahibubulag nga lugar basi mabusog an sugad hini kadamu nga tawo?”+ 34  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Pira ka bug-os an iyo tinapay?” Binaton hira: “Pito, ngan may pipira nga gudtiay nga isda.” 35  Salit katapos sugoon an mga tawo nga lumingkod ha tuna, 36  ginkuha niya an pito nga tinapay ngan an mga isda, ngan katapos mag-ampo basi magpasalamat, gintipik-tipik niya ito ngan nagtikang paghatag hito ha mga disipulo, ngan iginhatag ito han mga disipulo ha mga tawo.+ 37  Ngan nangaon hira ngatanan ngan nabusog, ngan nakatirok hira hin pito ka dagku nga basket nga puno han nahisalin nga mga tipik.+ 38  An nangaon 4,000 nga lalaki, labot han mga babaye ngan mga bata. 39  Ha urhi, katapos palakton an mga tawo, sinakay hiya ha sakayan ngan kinadto ha rehiyon han Magadan.+

Mga footnote

Karuyag sidngon, naglilimpyo uyon ha mga balaud.
O “nga nanginginsulto.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
Plural han Griego nga pulong nga por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, diri naglilimpyo uyon ha mga balaud.
O “nagyukbo.”
O “nga waray kaon-kaon.”