Sumala kan Mateo 8:1-34

  • Tawo nga may liprosi gintambal (1-4)

  • Pagtoo han opisyal han kasundalohan (5-13)

  • Gintambal ni Jesus an damu ha Capernaum (14-17)

  • Kon paonan-o susundan hi Jesus (18-22)

  • Ginpakalma ni Jesus an subasko (23-27)

  • Ginpasulod ni Jesus an mga demonyo ha mga baboy (28-34)

8  Paglugsad niya ha bukid, sinunod ha iya an damu gud nga tawo.  Ngan kitaa! usa nga tawo nga may liprosi an dinaop ngan naghatag hin katalahoran* ha iya, nga nasiring: “Ginoo, kon karuyag mo, mahihimo mo ako nga limpyo.”+  Salit igin-unat niya an iya kamot ngan ginkaptan an tawo, nga nasiring: “Karuyag ko! Magin limpyo ka.”+ An tawo nagin limpyo dayon tikang ha iya liprosi.+  Katapos, hi Jesus nagsiring ha iya: “Ayaw gud pagsumat ha bisan hin-o,+ kondi lakat, pagpakita ha saserdote,+ ngan ighalad an halad nga iginsugo ni Moises,+ sugad nga pamatuod ha ira.”  Pagsulod ni Jesus ha Capernaum, usa nga opisyal han kasundalohan an dinaop ha iya nga nakikimalooy+  ngan nasiring: “Ginoo, an akon surugoon naghihinigda na la ha balay kay paralisado hiya, ngan nag-aantos gud hiya.”  Nagsiring hiya: “Pag-abot ko didto, tatambalon ko hiya.”  Binaton an opisyal han kasundalohan: “Ginoo, diri ako takos nga pakadtoon ka ha akon balay, pero igyakan la an pulong ngan matatambal an akon surugoon.  Kay ako liwat sakop han awtoridad han iba ngan may sakop ako nga mga sundalo, ngan nasiring ako ha usa, ‘Kadto!’ ngan napakadto hiya, ngan ha usa pa, ‘Kadi!’ ngan nadaop hiya, ngan ha akon uripon, ‘Buhata ini!’ ngan iya ito ginbubuhat.” 10  Pakabati hito ni Jesus, nahipausa hiya ngan nagsiring ha mga nagsisinunod ha iya: “Susumatan ko kamo han kamatuoran nga waray pa ako nakita ha Israel nga may sugad hini kadaku nga pagtoo.+ 11  Kondi susumatan ko kamo nga damu tikang ha este ngan weste an magkakaabot ngan manlilingkod ha may lamesa upod nira Abraham, Isaac, ngan Jacob ha Ginhadian han langit;+ 12  pero an mga anak han Ginhadian ilalabog ngadto ha kasisidman ha gawas. Didto hira mananangis ngan manngingigot an ira mga ngipon.”+ 13  Katapos, hi Jesus nagsiring ha opisyal han kasundalohan: “Lakat. Tungod kay nagpakita ka hin pagtoo, hinaot matuman an imo hangyo.”+ Ngan hito nga oras natambal an surugoon.+ 14  Pagkadto ni Jesus ha balay ni Pedro, nakita niya an ugangan nga babaye ni Pedro+ nga nahigda ngan may hiranat.+ 15  Salit ginkaptan ni Jesus an iya kamot,+ ngan nawara an iya hiranat, ngan binuhát hiya ngan nagtikang pag-asikaso ha iya. 16  Pero pagkagab-i, damu nga ginsaniban hin demonyo an gindara ha iya han mga tawo; ngan ginpagawas niya an mga espiritu pinaagi hin usa nga pulong, ngan gintambal niya an ngatanan nga nag-aantos. 17  Tungod hini natuman an ginyakan pinaagi kan Isaias nga propeta: “Hiya mismo an nagkuha han amon mga sakit ngan nagpas-an han amon mga balatian.”+ 18  Han nakita ni Jesus nga damu nga tawo an nakapalibot ha iya, ginsugo niya an iya mga disipulo nga kumadto ha luyo nga dapit kaupod niya.+ 19  Ngan usa nga eskriba an dinaop ha iya ngan nagsiring: “Magturutdo, masunod ako ha imo diin ka man kumadto.”+ 20  Pero hi Jesus nagsiring ha iya: “An mga sora* may mga taragoan ngan an mga tamsi ha langit may mga salag, kondi an Anak han tawo waray man la lugar nga mauunlan han iya ulo.”+ 21  Katapos, usa pa han mga disipulo an nagsiring ha iya: “Ginoo, tuguti anay ako nga lumakat ngan iglubong an akon tatay.”+ 22  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Padayon nga sunod ha akon, ngan pabay-i an mga patay nga maglubong han ira mga patay.”+ 23  Ngan pagsakay niya ha sakayan, sinunod ha iya an iya mga disipulo.+ 24  Ngan kitaa! nagkaada makusog nga subasko ha dagat, salit an sakayan nasusudlan hin mga balud; pero nakaturog hiya.+ 25  Ngan dinaop hira ngan ginpukaw hiya, nga nasiring: “Ginoo, talwasa kami, kay magkakamatay na kami!” 26  Kondi nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga nahahadlok* gud kamo, kamo nga gutiay an pagtoo?”+ Katapos, binuhát hiya ngan ginsaway an hangin ngan an dagat, ngan nagkalma gud ito.+ 27  Salit nahipausa hira ngan nagsiring: “Ano nga klase hin tawo ini? Bisan an hangin ngan an dagat nasugot ha iya.” 28  Pag-abot niya ha tabok, ha rehiyon han mga taga-Gadara, duha nga lalaki nga ginsaniban hin demonyo an tinapo ha iya tikang ha mga lubnganan.*+ Mapintas gud hira, salit waray nangangahas pag-agi hito nga dalan. 29  Ngan kitaa! sininggit hira, nga nasiring: “Ano an imo tuyo ha amon, Anak han Dios?+ Kinanhi ka ba basi pasakitan kami+ antes an itinanda nga panahon?”+ 30  Ha unhan nira may panon han damu nga baboy nga nangangaon.+ 31  Salit an mga demonyo nakimalooy ha iya, nga nasiring: “Kon imo kami pagagawson, pasudla kami ha panon han mga baboy.”+ 32  Ngan nagsiring hiya ha ira: “Sige!” Salit nagkagawas hira ngan sinulod ha mga baboy, ngan kitaa! an bug-os nga panon nandadlagan ngadto ha pangpang, nanlayog ha dagat, ngan nagkamatay. 33  Pero an mga nag-aataman han mga baboy namalagiw, ngan pagsulod nira ha syudad, iginsumat nira an ngatanan, pati na an mahitungod ha mga lalaki nga ginsaniban hin demonyo. 34  Ngan kitaa! an ngatanan nga tawo ha syudad nagkagawas pagtapo kan Jesus, ngan han nakita nira hiya, gin-aghat nira hiya nga bumaya ha ira rehiyon.+

Mga footnote

O “nagyukbo.”
Ha Ingles, fox.
O “natatalaw.”
O “ha handumanan nga mga lubnganan.”