Sumala kan Mateo 24:1-51

 • TIGAMAN HAN PRESENSYA HAN KRISTO (1-51)

  • Girra, kakulang hin pagkaon, linog (7)

  • Isasangyaw an maopay nga sumat (14)

  • Daku nga kasakitan (21, 22)

  • Tigaman han Anak han tawo (30)

  • An igos (32-34)

  • Pariho han mga adlaw ni Noe (37-39)

  • Padayon nga magbantay (42-44)

  • An matinumanon nga uripon ngan an maraot nga uripon (45-51)

24  Yana samtang nabaya hi Jesus ha templo, dinaop an iya mga disipulo basi ipakita ha iya an mga istraktura han templo.  Nagsiring hiya ha ira: “Diri ba nakikita niyo ini ngatanan? Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, waray gud bato nga natungbaw ha usa pa nga bato an mabibilin dinhi ngan diri marurumpag.”+  Samtang nalingkod hiya ha Bukid han mga Olibo, an mga disipulo dinaop ha iya nga hira la, nga nasiring: “Sumati kami, san-o mahitatabo ini nga mga butang, ngan ano an magigin tigaman han imo presensya*+ ngan han ikatarapos han sistema han mga butang?”*+  Hi Jesus binaton ha ira: “Pag-ikmat nga diri kamo maisimang han bisan hin-o,+  kay damu an maabot nga ginagamit an akon ngaran, nga nasiring, ‘Ako an Kristo,’ ngan damu an ira isisimang.+  Makakabati kamo hin mga girra ngan hin mga sumat mahitungod han mga girra. Pag-ikmat nga diri kamo malisang, kay kinahanglan mahitabo ini nga mga butang, kondi diri pa ito an kataposan.+  “Kay an usa nga nasud makikig-away ha lain nga nasud ngan an usa nga ginhadian makikig-away ha lain nga ginhadian,+ ngan magkakaada kakulang hin mga pagkaon+ ngan mga linog ha iba-iba nga mga lugar.+  Ini ngatanan nga butang an tinikangan han mga kasakitan.*  “Hito nga panahon, itutubyan kamo han mga tawo ha kasakitan+ ngan papatayon nira kamo,+ ngan kangangalasan kamo han ngatanan nga nasud tungod ha akon ngaran.+ 10  Ngan damu liwat an mahipapakdol,* magtatraydor ha usa kag usa, ngan mangangalas ha usa kag usa. 11  Damu nga buwa nga propeta an maabot ngan damu an ira isisimang;+ 12  ngan tungod han pag-uswag han pagkamatinalapason, magtutugnaw an gugma han kadam-an. 13  Pero an nagpailob* tubtob ha kataposan matatalwas.+ 14  Ngan inin maopay nga sumat han Ginhadian isasangyaw ha bug-os nga inuukyan nga tuna sugad nga pamatuod ha ngatanan nga nasud,+ ngan katapos hito maabot an kataposan. 15  “Salit kon makita na niyo nga an mangil-ad nga butang nga hinungdan han kabungkagan, sugad han gin-unabi ni Daniel nga propeta, natindog ha baraan nga lugar+ (sadang gumamit hin pagsabot an magbarasa), 16  hito nga panahon an mga aadto ha Judea magtikang na pagpalagiw ngadto ha kabukiran.+ 17  An tawo nga aadto ha atop diri na lumusad basi kuhaon an mga butang ha iya balay, 18  ngan an tawo nga aadto ha uma diri na bumalik basi kuhaon an iya pantungbaw nga bado. 19  Kairo han mga burod ngan han mga nagpapasuso hito nga mga adlaw! 20  Padayon kamo nga mag-ampo nga an iyo pagpalagiw diri mahituman ha kathagkot o ha adlaw han Sabbath; 21  kay hito nga panahon magkakaada daku nga kasakitan+ nga waray pa mahitabo tikang ha tinikangan han kalibotan tubtob yana, ngan diri na mahitatabo utro.+ 22  Ha pagkamatuod, kon diri pahaliputon ito nga mga adlaw, waray tawo* nga matatalwas; pero tungod han mga pinili, pahahaliputon ito nga mga adlaw.+ 23  “Ngan kon may bisan hin-o nga magsiring ha iyo, ‘Kitaa! Aanhi an Kristo,’+ o, ‘Aadto hiya!’ ayaw kamo pagtuod.+ 24  Kay maabot an buwa nga mga Kristo ngan buwa nga mga propeta+ ngan magbubuhat hin dagku nga mga tigaman ngan urusahon nga mga butang basi isimang+ bisan an mga pinili, kon posible. 25  Kitaa! Ginpapahamangnoan ko kamo nga daan. 26  Salit kon an mga tawo magsiring ha iyo, ‘Kitaa! Aadto hiya ha kamingawan,’ ayaw kamo paggawas; ‘Kitaa! Aadto hiya ha surosulod nga mga kwarto,’ ayaw kamo pagtuod.+ 27  Kay sugad la nga an kidlat nagawas ha este ngan naglalamrag tubtob ha weste, magigin sugad liwat hito an presensya* han Anak han tawo.+ 28  Kon hain an patay nga lawas, didto magtitirirok an mga agila.+ 29  “Katapos gud han kasakitan hito nga mga adlaw, an adlaw magsisirom,+ an bulan diri maglalamrag, an mga bitoon magkakahudlog tikang ha langit, ngan an gamhanan nga mga butang ha langit mababay-og.+ 30  Katapos, makikita ha langit an tigaman han Anak han tawo, ngan an ngatanan nga tribo ha tuna magpupukpok han ira dughan tungod ha kasubo,+ ngan makikita nira an Anak han tawo+ nga naabot nga aada ha bawbaw han mga dampog han langit nga may gahum ngan daku nga himaya.+ 31  Ngan susugoon niya an iya mga anghel pinaagi hin daku nga tunog han trumpeta, ngan ira titirukon an iya mga pinili tikang ha upat nga hangin,* tikang ha usa nga kataposan han langit tubtob ha luyo nga kataposan hito.+ 32  “Yana mahibaro kamo tikang hini nga ilustrasyon mahitungod han kahoy nga igos: Kon an bag-o nga sanga hito maghumok na ngan manaringsing hin mga dahon, maaram kamo nga hirani na an katpaso.+ 33  Ha pariho nga paagi, kon makita na niyo ini ngatanan nga butang, hibaroi nga hirani na hiya, aada na ha mga purtahan.+ 34  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga diri gud malabay ini nga henerasyon samtang diri pa nahitatabo ini ngatanan nga butang. 35  An langit ngan an tuna mawawara, pero an akon mga pulong diri gud mawawara.+ 36  “Mahitungod hito nga adlaw ngan oras waray bisan hin-o nga maaram,+ bisan an mga anghel ha langit o an Anak, kondi an Amay la.+ 37  Kay sugad la han mga adlaw ni Noe,+ magigin sugad liwat hito an presensya* han Anak han tawo.+ 38  Kay sugad la han mga adlaw antes han Baha, nga an mga tawo nangangaon ngan nanginginom, nangangasawa an kalalakin-an ngan ginpapangasawa an kababayin-an, tubtob han adlaw nga sinulod hi Noe ha arka,+ 39  ngan waray hira maghatag hin atensyon tubtob nga inabot an Baha ngan igin-anod hira ngatanan,+ magigin sugad liwat hito an presensya han Anak han tawo. 40  Ngan may duha nga lalaki ha uma; an usa kukuhaon ngan an usa babayaan. 41  May duha nga babaye nga naggigiling ha de-mano nga gilingan; an usa kukuhaon ngan an usa babayaan.+ 42  Salit padayon nga magbantay, kay diri kamo maaram kon ano nga adlaw maabot an iyo Ginoo.+ 43  “Pero hibaroi niyo an usa nga butang: Kon maaram la unta an tagbalay kon ano nga oras ha gab-i* maabot an kawatan,+ padayon hiya nga magmamata ngan diri tutugotan nga may makasulod ha iya balay.+ 44  Tungod hini, kinahanglan magin andam liwat kamo,+ kay an Anak han tawo maabot ha oras nga diri niyo ginhuhunahuna. 45  “Hin-o gud an matinumanon ngan maaramon nga uripon nga gintokahan han iya agaron ha pagmangno ha iya mga surugoon ha panimalay, basi tagan hira han ira pagkaon ha husto nga panahon?+ 46  Malipayon ito nga uripon kon ha pag-abot han iya agaron maabtan hiya nga nagbubuhat hito!+ 47  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, iya tutokahan hiya nga magdumara han ngatanan niya nga panag-iya. 48  “Pero kon pananglitan iton maraot nga uripon magsiring ha iya kasingkasing, ‘An akon agaron naglalangan,’+ 49  ngan magtikang hiya pagkastigo ha iya mga igkasi-uripon ngan pagkaon ngan pag-inom upod han kilala nga mga parahubog, 50  an agaron hito nga uripon maabot ha adlaw nga diri niya ginlalaoman ngan ha oras nga diri niya hinbabaroan,+ 51  ngan sisirotan niya hiya hin duro gud ngan tatagan hiya hin lugar upod han mga hipokrito. Didto hiya magtatangis ngan manngingigot an iya mga ngipon.+

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “han panahon.” Kitaa an Glossary.
Pariho ha kaul-ol ha pag-anak han babaye.
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “nagpapailob.”
Lit., “waray unod.”
Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, tikang ha upat nga nangunguna nga direksyon.
Kitaa an Glossary.
Lit., “ano nga pagbantay.”