Sumala kan Mateo 18:1-35

  • An pinakalabaw ha Ginhadian (1-6)

  • Mga hiparakdolan (7-11)

  • Ilustrasyon mahitungod han nawawara nga karnero (12-14)

  • Kon paonan-o maibalik an bugto (15-20)

  • Ilustrasyon mahitungod han uripon nga diri mapinasayloon (21-35)

18  Hito nga oras an mga disipulo dinaop kan Jesus ngan nagsiring: “Hin-o gud an pinakalabaw ha Ginhadian han langit?”+  Salit nagtawag hiya hin bata ngan ginpatindog hiya ha butnga nira  ngan nagsiring: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, kon diri kamo magbag-o ngan magin pariho han kabataan,+ diri gud kamo makakasulod ha Ginhadian han langit.+  Salit an bisan hin-o nga magpapaubos han iya kalugaringon pariho hini nga bata amo an pinakalabaw ha Ginhadian han langit;+  ngan an bisan hin-o nga nakarawat ha usa nga bata nga pariho hini tungod ha akon ngaran nakarawat liwat ha akon.  Pero an bisan hin-o nga nakakapakdol* han usa hini nga mga ubos nga natoo ha akon, mas maopay pa nga bitayan an iya liog hin gilingan nga bato nga ginbibirik hin asno ngan iglunód hiya ha lawod.+  “Kairo han kalibotan tungod han mga hiparakdolan! Syempre, sigurado nga may maabot nga mga hiparakdolan, kondi kairo han tawo nga pinaagi ha iya naabot an hiparakdolan!  Salit kon an imo kamot o an imo tiil nagigin hinungdan han imo kahipakdol, utda ito ngan ilabog.+ Mas maopay pa nga baldado ka o piay nga masulod ha kinabuhi kay ha duha an imo kamot o duha an imo tiil pero ilalabog ka ha kalayo nga waray kataposan.+  Sugad man, kon an imo mata nagigin hinungdan han imo kahipakdol, lukata ito ngan ilabog. Mas maopay pa nga usa la an imo mata nga masulod ha kinabuhi kay ha duha an imo mata pero ilalabog ka ha naglalaga nga Gehenna.*+ 10  Siguroha nga diri niyo tamayon an usa hini nga mga ubos, kay susumatan ko kamo nga pirme nakikita han ira mga anghel ha langit an nawong han akon Amay nga aadto ha langit.+ 11 * —— 12  “Ano ha iyo paghunahuna? Kon an usa nga tawo may 100 nga karnero ngan nawara an usa hito,+ diri ba niya babayaan an 99 ha kabukiran ngan malakat basi bilngon an usa nga nawawara?+ 13  Ngan kon hiagian niya ito, susumatan ko gud kamo, mas malilipay hiya tungod hito kay han 99 nga waray mawara. 14  Ha pariho nga paagi, diri karuyag han akon* Amay nga aadto ha langit nga mawara an bisan usa hini nga mga ubos.+ 15  “Dugang pa, kon an imo bugto nakasala, kadtoa hiya ngan isumat an iya sayop* nga kamo la nga duha.+ Kon mamati hiya ha imo, naibalik mo an imo bugto.+ 16  Pero kon diri hiya mamati, pag-upod hin usa o duha pa, basi ha testimonya* han duha o tulo nga testigo an tagsa nga butang mapamatud-an.+ 17  Kon diri hiya mamati ha ira, pagsumat ha kongregasyon. Kon diri hiya mamati bisan ha kongregasyon, tagda hiya sugad nga tawo han mga nasud+ ngan sugad nga parasukot hin buhis.+ 18  “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, an bisan ano nga mga butang nga iyo gapuson ha tuna, mga butang ito nga gin-gapos na ha langit, ngan an bisan ano nga mga butang nga iyo badbaran ha tuna, mga butang ito nga ginbadbaran na ha langit. 19  Ha pagkamatuod susumatan ko liwat kamo, kon may duha ha iyo dinhi ha tuna nga magkauyon ha paghangyo hin bisan ano nga importante, ihahatag ito ha ira han akon Amay ha langit.+ 20  Kay kon diin may duha o tulo nga nagkakatirok ha akon ngaran,+ aada ako ha butnga nira.” 21  Katapos, dinaop hi Pedro ngan nagsiring ha iya: “Ginoo, pira ka beses makakasala ha akon an akon bugto ngan angay ko hiya pasayloon? Tubtob ha pito ka beses?” 22  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Nasiring ako ha imo, diri tubtob ha pito ka beses, kondi tubtob ha 77 ka beses.+ 23  “Salit an Ginhadian han langit maipapariho ha usa nga hadi nga karuyag manukot han mga utang han iya mga uripon. 24  Han nagtikang hiya panukot ha ira, gindara ha iya an usa nga uripon nga may utang ha iya nga 10,000 ka talanton.* 25  Pero tungod kay waray ibarayad ito nga uripon, nagsugo an iya agaron nga ibaligya hiya, an iya asawa, an iya mga anak, ngan an ngatanan niya nga gintatag-iya basi makabayad.+ 26  Salit an uripon linuhod ngan yinukbo ha iya, nga nasiring, ‘Angan-angana ako, ngan babayaran ko ikaw han ngatanan.’ 27  Tungod ha kalooy, ginpalakat han agaron ito nga uripon ngan ginkansela an iya utang.+ 28  Kondi ginawas ito nga uripon ngan nakita niya an usa han iya mga igkasi-uripon, nga may utang ha iya nga 100 ka denaryo,* ngan iya ginrabot hiya ngan gintilo, nga nasiring, ‘Bayari an imo utang.’ 29  Salit an iya igkasi-uripon linuhod ngan nakimalooy ha iya, nga nasiring, ‘Angan-angana ako, ngan babayaran ko ikaw.’ 30  Pero waray hiya maruyag, lugod linakat hiya ngan iginpapriso an iya igkasi-uripon tubtob han pakabayad han utang. 31  Han nakita han iya mga igkasi-uripon an nahitabo, nasubo gud hira, ngan linakat hira ngan iginsumat ha ira agaron an ngatanan nga nahitabo. 32  Katapos, iginpatawag hiya han iya agaron ngan ginsidngan: ‘Maraot nga uripon, ginkansela ko an ngatanan mo nga utang han nakimalooy ka ha akon. 33  Diri ba sadang ka liwat unta magpakita hin kalooy ha imo igkasi-uripon sugad la nga nagpakita ako hin kalooy ha imo?’+ 34  Tungod hito, napungot an iya agaron ngan igintubyan hiya ha mga gwardya han prisohan tubtob nga mabayaran niya an ngatanan niya nga utang. 35  Sugad liwat hito an bubuhaton ha iyo han akon Amay ha langit+ kon diri pasayloon han tagsa ha iyo an iyo bugto tikang ha iyo kasingkasing.”+

Mga footnote

Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A3.
O posible nga “iyo.”
Lit., “ngan sawaya hiya.”
Lit., “baba.”
An 10,000 ka talanton nga silber katugbang han 60,000,000 ka denaryo. Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. B14.