Sumala kan Lucas 16:1-31

  • Ilustrasyon mahitungod han diri matadong nga tinaporan (1-13)

    • ‘An matinumanon ha pinakagutiay matinumanon ha daku’ (10)

  • An Balaud ngan an Ginhadian han Dios (14-18)

  • Ilustrasyon mahitungod han riko nga tawo ngan kan Lazaro (19-31)

16  Katapos nagsiring liwat hi Jesus ha mga disipulo: “Usa nga riko nga tawo an may tinaporan* nga gin-akusaran hin pagkarag han mga panag-iya han iya agaron.  Salit gintawag niya an tinaporan ngan ginsidngan, ‘Ano ini nga akon nababatian mahitungod ha imo? Ihatag ha akon an rekord han imo mga transaksyon sugad nga tinaporan, kay diri ka na puydi magdumara han panimalay.’  Katapos an tinaporan nagsiring ha iya kalugaringon, ‘Ano an akon bubuhaton, kay tatangtangon na ako han akon agaron tikang ha pagin tinaporan? Waray na ako igo nga kusog ha pag-ukad, ngan naaawod ako makilimos.  Ah! maaram na ako han akon bubuhaton, basi kon tangtangon na ako ha pagin tinaporan, kakarawaton ako han mga tawo ha ira balay.’  Ngan pagtawag niya ha kada usa han mga nakautang ha iya agaron, nagsiring hiya ha siyahan, ‘Pira an imo utang ha akon agaron?’  Binaton hiya, ‘100 ka takos* nga lana han olibo.’ Nagsiring an tinaporan ha iya, ‘Kuhaa an imo sinurat nga kasabotan ngan lingkod ngan surati dayon ito hin 50.’  Sunod, nagsiring hiya ha usa pa, ‘Ikaw naman, pira an imo utang?’ Binaton hiya, ‘100 ka dagku nga takos* nga trigo.’ Nagsiring an tinaporan ha iya, ‘Kuhaa an imo sinurat nga kasabotan ngan surati ito hin 80.’  Ngan an tinaporan gindayaw han iya agaron bisan kon diri hiya matadong, kay ginios hiya nga may praktikal nga kinaadman;* kay an mga anak hini nga sistema han mga butang* mas maaramon ha praktikal nga paagi kay ha mga anak han kalamrag+ may kalabotan ha pagtratar ha ira mga kahenerasyon.  “Sugad man, nasiring ako ha iyo: Pakigsangkay kamo pinaagi han diri matadong nga mga karikohan,+ basi kon mawara na ito, mahimo nira kamo karawaton ngadto ha waray kataposan nga mga urukyan.+ 10  An tawo nga matinumanon ha pinakagutiay matinumanon liwat ha daku, ngan an tawo nga diri matadong ha pinakagutiay diri liwat matadong ha daku. 11  Salit kon waray kamo magin matinumanon may kalabotan ha diri matadong nga mga karikohan, hin-o an magtatapod ha iyo han tinuod nga mga karikohan? 12  Ngan kon waray kamo magin matinumanon may kalabotan ha panag-iya han iba, hin-o an maghahatag ha iyo han para ha iyo?+ 13  Waray surugoon an mahimo magin uripon han duha nga agaron, kay kangangalasan niya an usa ngan hihigugmaon an usa, o uunongan niya an usa ngan tatamayon an usa. Diri niyo mahimo pagdunganon an pagin uripon han Dios ngan han Karikohan.”+ 14  Yana an mga Pariseo, nga mahigugmaon ha kwarta, nagpipinamati hini ngatanan nga butang, ngan nagtikang hira panyam-id kan Jesus.+ 15  Salit nagsiring hiya ha ira: “Kamo adton nagpapahayag nga matadong kamo ha atubangan han mga tawo,+ kondi maaram an Dios han aada ha iyo kasingkasing.+ Kay an ginpapabilhan gud han mga tawo mangil-ad ha pagkita han Dios.+ 16  “An Balaud ngan an mga sinurat han mga Propeta iginpasamwak tubtob kan Juan. Ngan tikang hito nga panahon, an Ginhadian han Dios na an iginpapasamwak sugad nga maopay nga sumat, ngan an ngatanan nga klase han tawo nangangalimbasog gud nga makasulod hito.+ 17  Ha pagkamatuod, mas masayon pa mawara an langit ngan an tuna kay ha diri matuman an usa ka bagis han letra han Balaud.+ 18  “An bisan hin-o nga nakikigdiborsyo ha iya asawa ngan nag-aasawa hin iba nag-aadulteryo, ngan an bisan hin-o nga nag-aasawa hin babaye nga gindiborsyo han iya bana* nag-aadulteryo.+ 19  “May usa nga riko nga tawo nga hiara magsul-ot hin bado nga purpura* ngan lino, nga kada adlaw naglilipay ngan nagkikinabuhi hin magarbo. 20  Pero may makililimos nga Lazaro an ngaran nga kasagaran nga gindadara ha iya ganghaan; puno hiya hin samad 21  ngan naghihingyap nga makakaon han mga pagkaon nga natataktak tikang ha lamesa han riko nga tawo. Oo, bisan an mga ayam nagkakaabot ngan gindidilaan an iya mga samad. 22  Paglabay han panahon, namatay an makililimos ngan gindara han mga anghel ngadto ha sapit ni Abraham.* “Namatay liwat an riko nga tawo ngan iginlubong. 23  Ngan didto ha Lubnganan* diin hiya nagsasakit, hinangad hiya ngan nakita hi Abraham ha hirayo ngan hi Lazaro nga nakada ha sapit niya.* 24  Salit ginuliat hiya ngan nagsiring, ‘Amay nga Abraham, malooy ka ha akon, ngan sugoa hi Lazaro nga itunlob ha tubig an kataposan han iya tudlo ngan pahagkotan an akon dila, kay nasasakit gud ako dinhi hinin naglalarab nga kalayo.’ 25  Pero hi Abraham nagsiring, ‘Anak, hinumdumi nga han buhi ka pa, nagpahimulos ka hin damu nga mag-opay nga butang, pero hi Lazaro magraot nga mga butang an iya nakarawat. Kondi yana ginliliaw hiya dinhi, pero ikaw nasasakit gud. 26  Ngan labot pa hini ngatanan, may daku nga guhang nga iginbutang ha butnga namon ngan niyo, basi diri makatabok ngada ha iyo an mga naruruyag kumada tikang didi, ngan diri liwat makatabok ngadi ha amon an mga tawo tikang dida.’ 27  Katapos, nagsiring an riko nga tawo, ‘Kon ito an kahimtang, naghahangyo ako ha imo, amay, nga pakadtoon mo hiya ha balay han akon tatay, 28  kay may lima ako nga bugto nga lalaki, basi masumatan gud niya hira para diri liwat hira mahinganhi hini nga lugar han pagsakit.’ 29  Pero nagsiring hi Abraham, ‘Aadto ha ira hi Moises ngan an mga Propeta; papamatia hira ha ira.’+ 30  Katapos, nagsiring an riko, ‘Diri, amay nga Abraham, pero kon may kumadto ha ira nga tikang ha mga patay, magbabasol hira.’ 31  Pero nagsiring ha iya hi Abraham, ‘Kon diri hira namamati kan Moises+ ngan ha mga Propeta, diri liwat hira makukombinse kon may mabuhi tikang ha mga patay.’”

Mga footnote

O “paradumara han panimalay.”
O “ka bat.” An usa ka bat katugbang han 22 L (5.81 gal). Kitaa an Ap. B14.
O “100 ka cor.” An usa ka cor katugbang han 220 L. Kitaa an Ap. B14.
O “ginios hiya hin tuso; ginios hiya hin maaramon.”
O “hini nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, babaye nga gindiborsyo nga diri seksuwal nga imoralidad an hinungdan.
Ha Ingles, purple.
Lit., “ngadto ha may dughan ni Abraham.”
O “Hades,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Lit., “ha may dughan niya.”