Sumala kan Lucas 21:1-38

 • Duha nga sinselyo han balo (1-4)

 • TIGAMAN HAN MAHITATABO HA TIDARAON (5-36)

  • Girra, makusog nga linog, epidemya, kakulang hin pagkaon (10, 11)

  • An Jerusalem papalibotan hin mga kasundalohan (20)

  • Itinanda nga mga panahon han mga nasud (24)

  • Pag-abot han Anak han tawo (27)

  • Ilustrasyon mahitungod han igos (29-33)

  • Padayon nga magmata (34-36)

 • Hi Jesus nagtutdo ha templo (37, 38)

21  Yana samtang nagkikita hiya, nakita niya an mga riko nga naghuhulog han ira mga regalo ha mga kahon* han kontribusyon.+  Katapos nakakita hiya hin nagkukuri nga balo nga babaye nga naghulog hin duha nga gudtiay nga sinselyo nga gutiay gud an kantidad,*+  ngan nagsiring hiya: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga ini nga pobre nga balo naghulog hin mas damu kay ha ira ngatanan.+  Kay hira ngatanan naghulog hin mga regalo tikang ha ira sobra, kondi hiya, bisan kon nagkukuri,* naghulog han ngatanan niya nga ginpakabuhian.”+  Katapos, han may pipira nga nag-iiristorya mahitungod han templo, nga gindekorasyonan hin mag-opay nga klase hin mga bato ngan hin igindedikar nga mga butang,+  nagsiring hiya: “Mahitungod hini nga mga butang nga iyo yana nakikita, maabot an mga adlaw nga waray bato nga natungbaw ha usa pa nga bato an mabibilin ngan diri marurumpag.”+  Katapos nagpakiana hira ha iya, nga nasiring: “Magturutdo, san-o gud mahitatabo ini nga mga butang, ngan ano an magigin tigaman nga mahitatabo na ini nga mga butang?”+  Binaton hiya: “Pag-ikmat nga diri kamo maisimang,+ kay damu an maabot nga ginagamit an akon ngaran, nga nasiring, ‘Ako amo hiya,’ ngan, ‘Hirani na an itinanda nga panahon.’ Ayaw kamo pagsunod ha ira.+  Dugang pa, kon makabati kamo mahitungod han mga girra ngan mga kasamok,* ayaw kamo kahadlok. Kay kinahanglan mahitabo anay ini nga mga butang, kondi an kataposan diri dayon maabot.”+ 10  Katapos nagsiring hiya ha ira: “An usa nga nasud makikig-away ha lain nga nasud,+ ngan an usa nga ginhadian makikig-away ha lain nga ginhadian.+ 11  Magkakaada magkusog nga mga linog, ngan ha iba-iba nga mga lugar magkakaada kakulang hin mga pagkaon ngan mga epidemya;+ ngan magkakaada makaharadlok nga mga kiritaon ngan tikang ha langit makikita an dagku nga mga tigaman. 12  “Pero antes mahitabo ini ngatanan nga butang, dadakpon ngan pagtitimarauton kamo han mga tawo,+ ngan itutubyan nira kamo ha mga sinagoga ngan mga prisohan. Dadad-on kamo ha atubangan han mga hadi ngan mga gobernador tungod ha akon ngaran.+ 13  Tungod hito makakagpamatuod kamo. 14  Salit magin determinado kamo ha iyo kasingkasing nga diri mangandam hin abanse kon paonan-o kamo magdidepensa,+ 15  kay tatagan ko kamo hin mga pulong ngan kinaadman nga diri makukontra o maririwa han mga nakontra ha iyo bisan pa han ira urosa nga pangalimbasog.+ 16  Labot pa, itutubyan* kamo bisan han iyo mga kag-anak ngan mga bugto ngan mga paryente ngan mga sangkay, ngan ira papatayon an iba ha iyo,+ 17  ngan kangangalasan kamo han ngatanan nga tawo tungod ha akon ngaran.+ 18  Pero waray bisan usa nga buhok han iyo ulo an mawawara.+ 19  Pinaagi han iyo pagpailob matitipigan niyo an iyo kinabuhi.*+ 20  “Kondi kon makita na niyo nga an Jerusalem ginpapalibotan han nagkakampo nga mga kasundalohan,+ hibaroi nga hirani na an iya kabungkagan.+ 21  Hito nga panahon an mga aadto ha Judea magtikang na pagpalagiw ngadto ha kabukiran,+ an mga aadto ha Jerusalem bumaya na, ngan an mga aadto ha gawas niya diri na sumulod ha iya, 22  kay mga adlaw ini han pagpadapat hin hustisya* basi matuman an ngatanan nga iginsurat. 23  Kairo han mga burod ngan han mga nagpapasuso hito nga mga adlaw!+ Kay magkakaada daku nga kasakitan hini nga tuna ngan kapungot kontra hini nga katawohan. 24  Ngan mamamatay hira pinaagi han tarom han espada ngan dadad-on nga bihag ngadto ha ngatanan nga nasud;+ ngan an Jerusalem tatamaktamakan han mga nasud* tubtob nga matapos an itinanda nga mga panahon han mga nasud.*+ 25  “Sugad man, magkakaada mga tigaman ha adlaw ngan bulan ngan mga bitoon,+ ngan ha tuna magkakaada duro nga kasakit an mga nasud nga diri maaram kon ano an bubuhaton tungod han paghagubuhob han dagat ngan kabalud hito. 26  An mga tawo haros madidismayo tungod han kahadlok ngan han pagpinamulat han mga butang nga mahitatabo ha inuukyan nga tuna, kay an gamhanan nga mga butang ha langit mababay-og. 27  Ngan katapos makikita nira an Anak han tawo+ nga naabot nga aada ha dampog nga may gahum ngan daku nga himaya.+ 28  Pero samtang nagtitikang mahitabo ini nga mga butang, tindog kamo hin tadong ngan hangad kamo, kay an iyo katalwasan nagtitikahirani na.” 29  Katapos nagsumat hiya ha ira hin ilustrasyon: “Tagda an kahoy nga igos ngan an ngatanan nga iba pa nga kahoy.+ 30  Kon nananaringsing na ito, nakikita niyo mismo ito ngan nahibabaro kamo nga yana hirani na an katpaso. 31  Ha pariho nga paagi, kon makita na niyo nga nahitatabo ini nga mga butang, hibaroi nga hirani na an Ginhadian han Dios. 32  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo nga diri gud malabay ini nga henerasyon samtang diri pa nahitatabo an ngatanan nga butang.+ 33  An langit ngan an tuna mawawara, pero an akon mga pulong diri gud mawawara.+ 34  “Kondi tagi hin atensyon an iyo kalugaringon nga an iyo kasingkasing diri gud mabug-atan han sobra nga pagkinaon ngan sobra nga pag-ininom+ ngan mga kabaraka ha kinabuhi,+ ngan ha diri ginlalaoman ito nga adlaw tigda nga maabot ha iyo 35  sugad hin lit-ag.+ Kay maabot ito ha ngatanan nga naukoy ha bawbaw han bug-os nga tuna. 36  Salit padayon nga magmata,+ nga nangangamuyo ha ngatanan nga panahon+ nga maglampos kamo ha pagpalagiw hini ngatanan nga butang nga kinahanglan mahitabo ngan ha pagtindog ha atubangan han Anak han tawo.”+ 37  Salit ha adlaw nagtututdo hiya ha templo, pero ha gab-i nagawas hiya ngan napahuway ha bukid nga tinatawag nga Bukid han mga Olibo. 38  Ngan an ngatanan nga tawo napakadto ha iya hin temprano ha aga basi mamati ha iya didto ha templo.

Mga footnote

O “mga surudlan.”
Lit., “duha ka lepton.” Kitaa an Ap. B14.
O “pobre.”
O “mga pagrebelde.”
O “tatraydoran.”
O “makakarawat niyo an iyo kalag.”
O “mga adlaw ini han pagbulos.”
O “mga Hentil.”
O “mga Hentil.”