Sumala kan Lucas 15:1-32

  • Ilustrasyon mahitungod han nawara nga karnero (1-7)

  • Ilustrasyon mahitungod han nawara nga sinselyo (8-10)

  • Ilustrasyon mahitungod han nawara nga anak (11-32)

15  Yana an ngatanan nga parasukot hin buhis ngan magpakasasala padayon nga nagtirirok ha palibot niya basi mamati ha iya.+  Ngan an mga Pariseo ngan mga eskriba padayon nga nagrineklamo: “Ginkakarawat hini nga tawo an magpakasasala ngan nakaon hiya upod nira.”  Katapos, iginsumat niya ha ira ini nga ilustrasyon, nga nasiring:  “Hin-o ha iyo nga may 100 nga karnero, nga kon nawara an usa hito, an diri mabaya ha 99 didto ha kamingawan ngan mamimiling ha usa nga nawara tubtob nga hiagian niya ito?+  Ngan kon hiagian na niya ito, papas-anon niya ito ngan maglilipay.  Ngan pag-uli niya, tatawagon niya an iya mga sangkay ngan an iya mga amyaw ngan masiring ha ira, ‘Pagkalipay kita, kay hin-agian ko na an akon karnero nga nawara.’+  Susumatan ko kamo nga ha pariho nga paagi, magkakaada mas daku nga kalipay ha langit tungod ha usa nga makasasala nga nagbabasol+ kay ha 99 nga matadong nga diri kinahanglan magbasol.  “O hin-o nga babaye nga may 10 ka drakma nga sinselyo,* nga kon nawara niya an usa han mga drakma,* an diri magdadagkot hin lampara ngan maninilhig ha iya balay ngan mamimiling hin maopay tubtob nga hiagian niya ito?  Ngan kon hiagian na niya ito, tatawagon niya an iya mga sangkay* ngan mga amyaw ngan masiring, ‘Pagkalipay kita, kay hin-agian ko na an drakma nga sinselyo* nga nawara ko.’ 10  Ha pariho nga paagi, susumatan ko kamo, nagkakalipay an mga anghel han Dios tungod ha usa nga makasasala nga nagbabasol.”+ 11  Katapos nagsiring hiya: “May usa ka tawo nga may duha nga anak nga lalaki. 12  Ngan an manghod nagsiring ha iya tatay, ‘Tatay, ihatag ha akon an bahín han propyedad nga sadang ko makarawat.’ Salit iya ginbahin ha ira an iya mga panag-iya. 13  Paglabay hin pipira ka adlaw, gintirok han manghod an ngatanan niya nga gamit ngan nagbiyahe ngadto ha hirayo nga nasud ngan didto ginwaldas an iya propyedad pinaagi ha pagkinabuhi hin maraot.* 14  Han nagasto na niya an ngatanan, nagkaada duro nga gutom hito nga nasud, ngan nagkuri hiya. 15  Kinadto pa ngani hiya ngan nag-inupod-upod ha usa han mga tuminungnong hito nga nasud, nga nagsugo ha iya nga kumadto ha iya mga tuna basi mag-ataman hin mga baboy.+ 16  Ngan naghingyap hiya nga makakaon han mga bunga han kahoy nga algaroba nga ginkakaon han mga baboy, pero waray bisan hin-o nga nahatag ha iya hin bisan ano. 17  “Han nakapamurubuot hiya, nagsiring hiya, ‘Abunda gud hin tinapay an damu nga sinuholan nga tawo ni Tatay, pero ako haros mamatay na dinhi han gutom! 18  Malakat ako ngan mabiyahe ngadto kan Tatay ngan masiring ha iya: “Tatay, nakasala ako ha langit ngan ha imo. 19  Diri na ako takos tawagon nga imo anak. Himoa ako nga usa han imo sinuholan nga mga tawo.”’ 20  Salit linakat hiya ngan kinadto ha iya tatay. Samtang hirayo pa hiya, nakita hiya han iya tatay ngan nalooy ha iya, ngan dinalagan an iya tatay ngan ginhangkopan hiya* ngan mahigugmaon nga ginharokan hiya. 21  Katapos, an anak nagsiring ha iya, ‘Tatay, nakasala ako ha langit ngan ha imo.+ Diri na ako takos tawagon nga imo anak.’ 22  Pero nagsiring an tatay ha iya mga uripon, ‘Pagdagmit! kuha kamo hin hilaba nga bado, an pinakamaopay, ngan isul-ot ito ha iya, ngan sul-uti hin singsing an iya kamot ngan hin sandalyas an iya mga tiil. 23  Dad-a liwat nganhi an pinatambok nga nati nga baka, ihawa* ito, ngan pangaon kita ngan pagselebrar, 24  kay ini nga akon anak namatay kondi nabuhi utro;+ nawara hiya ngan naagian.’ Ngan nagtikang hira pagkalipay. 25  “Yana an magurang nga anak nakadto ha uma, ngan samtang tiuli hiya ngan nagtitikahirani ha balay, nakabati hiya hin musika ngan sarayaw. 26  Salit gintawag niya an usa han mga surugoon ngan ginpakianhan kon ano an nahitatabo. 27  Nagsiring ha iya an surugoon, ‘Binalik na an imo bugto, ngan iginpaihaw han imo tatay an pinatambok nga nati nga baka kay nakauli hiya nga maopay an kahimsog.’* 28  Pero nasina hiya ngan diniri pagsulod. Salit ginawas an iya tatay ngan nagtikang pakimalooy ha iya nga sumulod. 29  Nagsiring hiya ha iya tatay, ‘Kitaa! Damu ka tuig na nga nagsiserbi ako ha imo sugad hin uripon ngan bisan makausa waray ko gud talapasa an imo mga sugo, pero bisan makausa waray mo gud ako tagi hin nati nga kanding basi magkalipay kami han akon kasangkayan. 30  Kondi pagbalik gud hini nga imo anak nga nagwaldas* han imo mga panag-iya upod han mga hostes, gin-ihaw mo para ha iya an pinatambok nga nati nga baka.’ 31  Katapos nagsiring hiya ha iya, ‘Anak ko, tikang pa hadto pirme ko ikaw kaupod, ngan imo an ngatanan ko nga butang. 32  Pero kinahanglan magselebrar kita ngan magkalipay, kay an imo bugto namatay kondi nabuhi; nawara hiya ngan naagian.’”

Mga footnote

Kitaa an Ap. B14.
Kitaa an Ap. B14.
O “iya mga sangkay nga babaye.”
Kitaa an Ap. B14.
O “hin makaragon; hin waray kontrol.”
Lit., “sinubsob ha iya liog.”
Ha iba nga lugar, “pataya.”
O “nga talwas.”
Lit., “naglamoy.”