Sumala kan Lucas 13:1-35

  • Magbasol o mabungkag (1-5)

  • Ilustrasyon mahitungod han igos nga diri namumunga (6-9)

  • Gintambal an baldado nga babaye durante han Sabbath (10-17)

  • Ilustrasyon mahitungod han liso han mustasa ngan han libadura (18-21)

  • Pangalimbasog ha pagsulod pinaagi ha haligot nga purtahan (22-30)

  • Hi Herodes, “ito nga sora” (31-33)

  • Nagtangis hi Jesus tungod ha Jerusalem (34, 35)

13  Hito nga panahon may mga tawo didto nga nagsumat ha iya mahitungod han mga taga-Galilea nga an dugo iginsalakot ni Pilato ha ira mga halad.  Nagsiring hiya ha ira: “Naghuhunahuna ba kamo nga ito nga mga taga-Galilea mas makasasala kay ha ngatanan nga iba pa nga taga-Galilea kay nag-antos hira hini nga mga butang?  Diri, ginsusumatan ko kamo; pero kon diri kamo magbasol, kamo liwat ngatanan mabubungkag.+  O adton 18 nga narumpagan han torre ha Siloam, nga nakamatay ha ira—naghuhunahuna ba kamo nga mas daku an ira sala kay ha ngatanan nga iba pa nga tawo nga naukoy ha Jerusalem?  Diri, ginsusumatan ko kamo; pero kon diri kamo magbasol, kamo ngatanan mabubungkag, pariho ha ira.”  Katapos iginsumat niya ini nga ilustrasyon: “May usa nga tawo nga may kahoy nga igos nga nakatanom ha iya urubasan, ngan kinadto hiya basi mamiling hin bunga dida hito pero waray hiya naagian.+  Katapos ginsidngan niya an trabahador ha urubasan, ‘Kitaa, tulo ka tuig na nga napakanhi ako basi mamiling hin bunga hini nga igos, kondi waray ako naagian. Pudla ini! Kay ano nga ginhihimo hini nga waray pulos an tuna?’  Binaton hiya ha iya, ‘Agaron, pabay-i ini hin usa pa ka tuig tubtob nga maukaran ko an palibot hini ngan mabutangan hin abuno.  Kon magbunga ini ha tidaraon, maopay; pero kon diri, ipapulod ini.’”+ 10  Yana nagtututdo hiya ha usa han mga sinagoga durante han Sabbath. 11  Ngan kitaa! may babaye didto nga 18 ka tuig na nga may espiritu nga nagpapahinabo han iya panluya;* ngan nakaob hiya ngan diri na gud nakakatindog hin tadong. 12  Han nakita hiya ni Jesus, gintawag niya hiya ngan ginsidngan: “Babaye, nakagawas ka na ha imo panluya.”+ 13  Ngan igintungbaw niya an iya mga kamot ngada ha iya, ngan nakatindog dayon hiya hin tadong ngan nagtikang paghimaya ha Dios. 14  Pero an punoan nga opisyal han sinagoga, nga nasina tungod kay nagtambal hi Jesus durante han Sabbath, nagsiring ha mga tawo: “May unom ka adlaw ha pagtrabaho;+ salit pakadi kamo ngan pagpatambal durante hito nga mga adlaw, ngan diri ha adlaw han Sabbath.”+ 15  Kondi ginbaton hiya han Ginoo: “Mga hipokrito,+ diri ba durante han Sabbath ginbabadbaran han tagsa ha iyo an iya todo nga baka o an iya asno tikang ha kwadra ngan gintutugwayan ito basi paimnon?+ 16  Diri ba ini nga babaye, nga anak ni Abraham ngan gin-gapos ni Satanas hin 18 ka tuig, sadang badbaran tikang hini nga gapos ha adlaw han Sabbath?” 17  Han iginyakan niya ini nga mga butang, naawod an ngatanan nga nakontra ha iya, pero nalipay gud an ngatanan nga tawo tungod han urusahon nga mga butang nga iya ginbuhat.+ 18  Salit nagpadayon hiya ha pagsiring: “Ano an kapariho han Ginhadian han Dios, ngan ha ano ko ito maikukompara? 19  Pariho ito hin liso han mustasa* nga ginkuha han usa nga tawo ngan igintanom ha iya garden, ngan tinubo ito ngan nagin kahoy, ngan an mga tamsi ha langit nagsalag ha mga sanga hito.”+ 20  Ngan nagsiring utro hiya: “Ha ano ko maikukompara an Ginhadian han Dios? 21  Pariho ito hin libadura nga ginkuha han usa nga babaye ngan iginsalakot ha tulo ka dagku nga takos* nga harina tubtob nga tinubo an bug-os nga minasa.”+ 22  Ngan kinadto hiya ha tagsa nga syudad ngan ha tagsa nga baryo, nga nagtututdo ngan nagpapadayon ha iya pagbiyahe ngadto ha Jerusalem. 23  Yana may lalaki nga nagpakiana ha iya: “Ginoo, gutiay la ba an matatalwas?” Nagsiring hiya ha ira: 24  “Paniguro gud kamo pagsulod pinaagi ha haligot nga purtahan,+ kay susumatan ko kamo nga damu an mangangalimbasog pagsulod pero diri hira makakahimo. 25  Pagbuhát han tagbalay ngan pagtrangkahi han purtahan, matindog kamo ha gawas nga nagtutuktok ha purtahan, nga nasiring, ‘Ginoo, abrihi kami.’+ Pero mabaton hiya ha iyo: ‘Diri ako maaram kon diin kamo tikang.’ 26  Katapos masiring kamo, ‘Nangaon kami ngan nanginom ha imo atubangan, ngan nanutdo ka ha amon hagluag nga mga kalye.’+ 27  Pero masiring hiya ha iyo, ‘Diri ako maaram kon diin kamo tikang. Iwas kamo ha akon, kamo ngatanan nga magburuhat hin diri matadong!’ 28  Didto kamo mananangis ngan manngingigot an iyo mga ngipon, kon makita na niyo hira Abraham, Isaac, Jacob, ngan an ngatanan nga propeta ha Ginhadian han Dios, pero kamo iginlabog ha gawas.+ 29  Dugang pa, magkakaabot an mga tawo tikang ha este ngan weste ngan tikang ha norte ngan sur, ngan manlilingkod hira ha may lamesa ha Ginhadian han Dios. 30  Ngan kitaa! may mga nahiuurhi nga mahiuuna, ngan may mga nahiuuna nga mahiuurhi.”+ 31  Hito mismo nga oras an pipira han mga Pariseo dinaop ngan nagsiring ha iya: “Gawas ngan baya dinhi, kay karuyag ni Herodes nga patayon ka.” 32  Ngan nagsiring hiya ha ira: “Lakat kamo ngan sumati ito nga sora,* ‘Kitaa! nagpapagawas ako hin mga demonyo ngan nananambal hin mga tawo yana ngan buwas, ngan ha ikatulo ka adlaw matatapos ako.’ 33  Bisan pa hito, kinahanglan magpadayon ako ha pagbiyahe yana, buwas, ngan ha sunod nga adlaw, kay diri puydi* nga an usa nga propeta patayon ha gawas han Jerusalem.+ 34  Jerusalem, Jerusalem, an nagpapatay han mga propeta ngan nagbabato han mga ginsugo ngada ha imo+—⁠agsob gud nga karuyag ko tirukon an imo mga anak sugad la nga gintitirok han usa nga ugang an iya mga pisô* ha ilarom han iya mga pako! Pero nadiri kamo.+ 35  Kitaa! An iyo balay babayaan ha iyo.+ Susumatan ko kamo, diri na gud niyo ako makikita tubtob nga sumiring kamo: ‘Binendisyonan hiya nga napakanhi ha ngaran ni Jehova!’”*+

Mga footnote

O “espiritu nga nagpahinabo han iya kabaldado.”
Gutiay nga liso nga makikita ha Israel. Mahimo ito humitaas hin mga 4 m (15 ft).
Lit., “tulo ka seah.” An usa ka seah katugbang han 7.33 L. Kitaa an Ap. B14.
Ha Ingles, fox.
O “diri mahuhunahuna.”
Ha iba nga lugar, “siwô.”
Kitaa an Ap. A5.