Sumala kan Lucas 4:1-44

  • Ginsulay han Yawa hi Jesus (1-13)

  • Jesus nagsangyaw ha Galilea (14, 15)

  • Jesus waray karawata ha Nazaret (16-30)

  • Ha sinagoga ha Capernaum (31-37)

  • Gintambal an ugangan ni Simon ngan an iba (38-41)

  • Hin-agian han mga tawo hi Jesus ha nahibubulag nga lugar (42-44)

4  Katapos hi Jesus, nga puno han baraan nga espiritu, binaya ha Jordan, ngan gin-giyahan hiya han espiritu didto ha kamingawan+  ha sulod hin 40 ka adlaw, ngan ginsulay hiya han Yawa didto.+ Ngan waray hiya ginkaon hito nga mga adlaw, salit katapos hito, nagutom hiya.  Tungod hito an Yawa nagsiring ha iya: “Kon anak ka han Dios, sugoa ini nga bato nga magin tinapay.”  Pero hi Jesus binaton ha iya: “Nahisurat na, ‘Diri la ha tinapay nabubuhi an tawo.’”+  Salit gindara niya hiya ha usa nga hitaas nga lugar ngan iginpakita ha iya an ngatanan nga ginhadian han inuukyan nga tuna ha usa la ka dali.+  Katapos an Yawa nagsiring ha iya: “Ihahatag ko ha imo ini ngatanan nga awtoridad ngan an himaya hini, kay igintubyan na ini ha akon,+ ngan iginhahatag ko ini ha bisan hin-o nga karuyag ko.  Salit kon maghimo ka hin usa nga buhat han pagsingba ha akon atubangan, magigin imo ini ngatanan.”  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Nahisurat na, ‘Hi Jehova* nga imo Dios an kinahanglan mo singbahon, ngan hiya gud la an kinahanglan mo tagan hin sagrado nga pag-alagad.’”+  Katapos gindara niya hiya ngadto ha Jerusalem ngan iginbutang hiya didto ha barandilya ha bawbaw* han templo ngan ginsidngan hiya: “Kon anak ka han Dios, layog tikang dinhi,+ 10  kay nahisurat na, ‘Susugoon niya an iya mga anghel may kalabotan ha imo, nga panalipdan ka,’ 11  ngan, ‘Aalsahon ka nira ha ira mga kamot, basi an imo tiil* diri mahimalmal ha bato.’”+ 12  Hi Jesus binaton ha iya: “Ini an ginsiring, ‘Ayaw pagsarihi hi Jehova* nga imo Dios.’”+ 13  Salit katapos himoon han Yawa ini ngatanan nga pagsulay, binaya hiya ha iya tubtob nga magkaada hin lain nga kombinyente nga panahon.+ 14  Yana binalik hi Jesus ha Galilea+ nga puno han gahum han espiritu. Ngan an mag-opay nga mga sumat mahitungod ha iya nakaabot ha ngatanan nga lugar ha palibot. 15  Sugad man, nagtikang hiya pagtutdo ha ira mga sinagoga, ngan gindayaw hiya han ngatanan. 16  Katapos kinadto hiya ha Nazaret,+ diin hiya ginpadaku, ngan sugad han iya nabatasan ha adlaw han Sabbath, sinulod hiya ha sinagoga+ ngan tinindog basi magbasa. 17  Salit iginhatag ha iya an linukot nga basahon ni propeta Isaias, ngan ginbuklad niya an linukot nga basahon ngan naagian an dapit diin nakasurat ini: 18  “An espiritu ni Jehova* aadi ha akon, kay gindihogan niya ako basi magpasamwak hin maopay nga sumat ha mga pobre. Ginsugo niya ako basi magpasamwak hin kagawasan ha mga bihag ngan hin pagpahiuli han pagkita ha mga buta, basi maghatag hin kagawasan ha mga tinalumpigos,+ 19  basi igsangyaw an tuig han pag-uyon ni Jehova.”*+ 20  Katapos iya ginlukot an basahon, iginbalik ito ha kabulig, ngan liningkod; ngan nakatutok ha iya an mga mata han ngatanan nga nakadto ha sinagoga. 21  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Yana nga adlaw natuman ini nga kasuratan nga iyo pa la nabatian.”+ 22  Ngan hira ngatanan nagtikang magyakan hin maopay mahitungod ha iya ngan mahipausa ha makaruruyag nga mga pulong nga nagawas ha iya baba,+ ngan nagsiring hira: “Anak hiya ni Jose, diri ba?”+ 23  Tungod hito nagsiring hiya ha ira: “Sigurado nga gagamiton niyo ha akon ini nga puplunganon, ‘Doktor, tambala an imo kalugaringon. Buhata liwat dinhi ha imo kalugaringon nga lugar an mga butang nga hinbatian namon nga imo ginbuhat ha Capernaum.’”+ 24  Salit nagsiring hiya: “Ha pagkamatuod susumatan ko kamo nga waray propeta nga kinakarawat ha iya kalugaringon nga lugar.+ 25  Pananglitan, susumatan ko kamo han kamatuoran: Damu an mga balo nga babaye ha Israel ha mga adlaw ni Elias han waray umuran hin tulo ka tuig ngan unom ka bulan, ngan nagkaada duro nga gutom hiton bug-os nga tuna.+ 26  Pero waray sugoa hi Elias nga kumadto ha bisan hin-o hito nga mga babaye, kondi ngadto la ha usa nga balo nga babaye ha Zarepat ha tuna han Sidon.+ 27  Sugad man, damu an may liprosi ha Israel ha panahon ni Eliseo nga propeta; pero waray bisan usa ha ira nga ginhimo nga limpyo,* kondi hi Naaman la nga Siryano.”+ 28  Yana an ngatanan nga nakabati hini nga mga butang ha sinagoga nasina gud,+ 29  ngan binuhát hira ngan nagdagmit pagdara ha iya ha gawas han syudad, ngan gindara nira hiya ha pangpang han bukid nga hinmumutangan han ira syudad, basi ihulog hiya didto. 30  Pero inagi hiya ha butnga mismo nira ngan nagpadayon ha paglakat.+ 31  Katapos linugsad hiya ngadto ha Capernaum, usa nga syudad han Galilea. Ngan nagtutdo hiya ha mga tawo durante han Sabbath,+ 32  ngan nahipausa gud hira ha iya paagi han pagtutdo,+ kay may awtoridad an iya pagyakan. 33  Yana ha sinagoga may lalaki nga may-ada espiritu, usa nga mahugaw nga demonyo, ngan ginuliat hiya hin makusog:+ 34  “Ah! Ano an imo tuyo ha amon, Jesus nga Nazareno?+ Kinanhi ka ba basi bungkagon kami? Maaram gud ako kon hin-o ka, an Baraan han Dios.”+ 35  Pero ginsaway ito ni Jesus, nga nasiring: “Ayaw hin aringasa, ngan gawas ha iya.” Salit katapos itumba han demonyo an lalaki ha butnga nira, ginawas ito ha iya nga waray hiya pasakiti. 36  Tungod hini nahipausa hira ngatanan ngan nagtikang pagsiring ha usa kag usa: “Ano ini nga klase hin mga pulong? Kay may awtoridad ngan gahum hiya ha pagsugo ha maghugaw nga mga espiritu, ngan nagawas hira!” 37  Salit an sumat mahitungod ha iya padayon nga nakaabot ha tagsa nga dapit han mga lugar ha palibot. 38  Pagbaya niya ha sinagoga, sinulod hiya ha balay ni Simon. Yana an ugangan nga babaye ni Simon may hitaas nga hiranat, ngan ginhangyo nira hiya nga buligan hiya.+ 39  Salit tinindog hi Jesus ha sapit niya ngan ginsaway an hiranat, ngan nawara ito. Binuhát dayon hiya ngan nagtikang pag-asikaso ha ira. 40  Kondi han tikatunod na an adlaw, gindara kan Jesus han ngatanan nga tawo an ira mga kaupod nga may magkalain-lain nga mga sakit. Gintambal niya hira+ pinaagi han pagtungbaw han iya mga kamot ha tagsa ha ira. 41  Sugad man, an mga demonyo ginawas ha damu nga tawo, nga naguliat ngan nasiring: “Ikaw an Anak han Dios.”+ Kondi ginsaway niya hira ngan waray hira payakna,+ kay maaram hira nga hiya an Kristo.+ 42  Kondi pagpamanagbanag ha kaagahon binaya hiya ngan kinadto ha nahibubulag nga lugar.+ Pero an mga tawo nagtikang pamiling ha iya ngan kinadto ha dapit diin aadto hiya, ngan nangalimbasog hira pagpugong ha iya nga diri bumaya ha ira. 43  Kondi nagsiring hiya ha ira: “Kinahanglan ipasamwak ko liwat an maopay nga sumat han Ginhadian han Dios ha iba nga mga syudad, kay tungod hini ginsugo ako.”+ 44  Salit nagpadayon hiya ha pagsangyaw ha mga sinagoga han Judea.

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
O “didto ha pinakahitaas nga dapit.”
Ha iba nga lugar, “siki.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “gintambal.”