Sumala kan Lucas 11:1-54

  • Kon paonan-o mag-aampo (1-13)

    • Modelo nga pag-ampo (2-4)

  • Mga demonyo ginpagawas pinaagi han tudlo han Dios (14-23)

  • Pagbalik han mahugaw nga espiritu (24-26)

  • Tinuod nga kalipay (27, 28)

  • Tigaman ni Jonas (29-32)

  • Lampara han lawas (33-36)

  • Kairo han relihiyoso nga mga hipokrito (37-54)

11  Yana nakadto hiya ha usa nga lugar ngan nag-aampo, ngan pag-undang niya, usa han iya mga disipulo an nagsiring ha iya: “Ginoo, tutdui kami kon paonan-o mag-aampo, sugad la nga gintutdoan liwat ni Juan an iya mga disipulo.”  Salit nagsiring hiya ha ira: “Ha kada panahon nga mag-aampo kamo, siring: ‘Amay, baraanon unta* an imo ngaran.+ Kumanhi unta an imo Ginhadian.+  Tagi kami kada adlaw han amon pagkaon* uyon ha amon mga panginahanglan ha adlaw-adlaw.+  Ngan pasayloa kami han amon mga sala,+ kay kami liwat nagpapasaylo ha ngatanan nga may utang ha amon;+ ngan ayaw itugot nga masulay kami.’”*+  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Pananglitan usa ha iyo an may sangkay ngan kinadto ka ha iya ha katutnga han gab-i ngan nagsiring ha iya, ‘Sangkay, pautanga ako hin tulo nga tinapay,  kay usa han akon mga sangkay an inabot pa la tikang ha pagbiyahe ngan waray ako maisiserbi ha iya.’  Pero binaton hiya tikang ha sulod han balay: ‘Ayaw na ako pagdisturboha. Nakatrangka na an purtahan, ngan an akon gudtiay pa nga mga anak kaupod ko ha higdaan. Diri ako makakabuhát ngan makakahatag ha imo hin bisan ano.’  Susumatan ko kamo, bisan kon diri hiya mabuhát ngan mahatag ha iya hin bisan ano tungod han pagin iya sangkay, sigurado nga mabuhát hiya ngan mahatag ha iya han anoman nga iya ginkikinahanglan tungod han iya padayon nga pagpirit.+  Salit nasiring ako ha iyo, padayon nga mangaro,+ ngan tatagan kamo; padayon nga mamiling, ngan makakaagi kamo; padayon nga magtuktok, ngan aabrihan kamo.+ 10  Kay an bisan hin-o nga nangangaro nakakakarawat,+ an bisan hin-o nga namimiling nakakaagi, ngan an bisan hin-o nga nagtutuktok aabrihan. 11  Ha pagkamatuod, hin-o nga tatay dida ha iyo nga kon an iya anak mangaro hin isda, mahatag ha iya hin halas imbes nga isda?+ 12  O kon mangaro liwat hiya hin bonay, mahatag ha iya hin iskorpyon? 13  Salit kon kamo, bisan kon magraot, maaram maghatag hin mag-opay nga mga regalo ha iyo mga anak, labi na gud nga an iyo Amay ha langit mahatag hin baraan nga espiritu ha mga nangangaro ha iya!”+ 14  Ha urhi nagpagawas hiya hin demonyo nga nakakapangula hin tawo.+ Paggawas han demonyo, nakayakan an tawo nga ngula, ngan nahipausa gud an mga tawo.+ 15  Pero an pipira ha ira nagsiring: “Ginpapagawas niya an mga demonyo pinaagi kan Beelzebub,* an magmarando han mga demonyo.”+ 16  Ngan an iba nagtikang pangaro ha iya hin tigaman tikang ha langit basi sarihan hiya.+ 17  Tungod kay maaram hiya han ira ginhuhunahuna,+ nagsiring hiya ha ira: “An tagsa nga ginhadian nga nababahin mapupukan, ngan an usa nga panimalay nga nababahin mabubungkag. 18  Ha pariho nga paagi, kon hi Satanas mismo nababahin, paonan-o magpapadayon an iya ginhadian? Kay nasiring kamo nga ginpapagawas ko an mga demonyo pinaagi kan Beelzebub. 19  Kon ginpapagawas ko an mga demonyo pinaagi kan Beelzebub, pinaagi man kan kanay ginpapagawas hira han iyo mga anak? Tungod hini, an iyo mga anak an maghuhukom ha iyo. 20  Pero kon ginpapagawas ko an mga demonyo pinaagi han tudlo han Dios,+ an Ginhadian han Dios inabot na nga diri kamo maaram.*+ 21  Kon an usa nga makusog ngan armado gud nga tawo nagbabantay han iya palasyo, nagpapabilin nga talwas an iya mga panag-iya. 22  Pero kon an usa nga tawo nga mas makusog ha iya naatake ngan nagpipirde ha iya, ginkukuha hito nga tawo an ngatanan niya nga armas nga iya ginsasarigan, ngan iya ginbabahin-bahin an mga butang nga iya ginkuha tikang ha iya. 23  An bisan hin-o nga diri nadapig ha akon nakontra ha akon, ngan an bisan hin-o nga diri nagtitirok kaupod ko nagpapasarang han mga tawo.+ 24  “Kon an usa nga mahugaw nga espiritu nagawas ha usa nga tawo, naagi hiya ha mga lugar nga waray tubig ha pagpinamiling hin mapapahuwayan, ngan tungod kay waray hiya hin-aagian, nasiring hiya, ‘Mabalik ako ha akon balay nga akon ginbayaan.’+ 25  Ngan pag-abot niya, makikita niya nga an balay sinilhigan ngan gindekorasyonan. 26  Katapos, malakat hiya ngan mabalik upod an pito nga iba pa nga espiritu nga mas maraot kay ha iya, ngan pakasulod nira, maukoy hira didto. Salit an ultimo nga kahimtang hito nga tawo magigin mas maraot pa kay ha siyahan.” 27  Yana samtang ginyayakan niya ini nga mga butang, usa nga babaye dida ha mga tawo an nagsiring ha iya: “Malipayon an tagoangkan nga nagdara ha imo ngan an dughan nga nagpasuso ha imo!”+ 28  Kondi nagsiring hiya: “Diri, lugod, malipayon an mga namamati ha pulong han Dios ngan nagtutuman hito!”+ 29  Han nagtitirirok an damu nga tawo, nagtikang hiya pagsiring: “Ini nga henerasyon maraot nga henerasyon; namimiling ini hin tigaman, pero waray tigaman nga ihahatag ngada hini labot la han tigaman ni Jonas.+ 30  Kay sugad la nga hi Jonas+ nagin tigaman ha mga taga-Nineve, sugad man an Anak han tawo magigin tigaman ngada hini nga henerasyon. 31  An rayna han sur+ bubuhion upod han mga tawo hini nga henerasyon ha Adlaw han Paghukom ngan iya ipapakita nga salaan hira, kay nagbiyahe hiya tikang ha mga sidsid han tuna basi mamati ha kinaadman ni Solomon. Pero kitaa! aanhi an usa nga labaw pa kan Solomon.+ 32  An mga tawo ha Nineve bubuhion upod hini nga henerasyon ha Adlaw han Paghukom ngan ipapakita nira nga salaan ini, kay an mga tawo hito nga syudad nagbasol tungod ha iginsangyaw ni Jonas.+ Pero kitaa! aanhi an usa nga labaw pa kan Jonas. 33  Katapos han usa nga tawo magdagkot hin lampara, iginbubutang niya ito, diri ha tago nga lugar o ha ilarom han basket,* kondi ha burutangan han lampara,+ basi an mga nasulod makakita han kalamrag. 34  An lampara han lawas amo an imo mata. Kon an imo mata nakapokus,* an imo bug-os nga lawas mahayag* liwat; pero kon aw-anon* ito, an imo lawas masirom liwat.+ 35  Kon sugad, pag-ikmat nga an kalamrag nga aada ha imo diri kasisidman. 36  Salit kon an imo bug-os nga lawas mahayag ngan waray parte hito nga masirom, an bug-os nga lawas magigin sugad kahayag han lampara nga naghahatag ha imo hin kalamrag pinaagi han mga sanag hito.” 37  Katapos niya ini igyakan, usa nga Pariseo an naghangyo ha iya nga kumaon upod niya. Salit sinulod hiya ha balay han Pariseo ngan liningkod ha may lamesa. 38  Pero nahipausa an Pariseo nga waray anay hiya maghunaw* antes han paniudto.+ 39  Kondi an Ginoo nagsiring ha iya: “Kamo nga mga Pariseo, ginlilimpyohan niyo an gawas han kopa ngan plato, kondi an sulod niyo puno hin kahakog ngan karaotan.+ 40  Mga diri makatadunganon! Hiya nga naghimo han gawas amo liwat an naghimo han sulod, diri ba? 41  Salit ighatag sugad nga mga regalo tungod ha kalooy* an mga butang nga tikang ha sulod, ngan kitaa! magigin limpyo an ngatanan nga butang mahitungod ha iyo. 42  Kondi kairo niyo nga mga Pariseo, kay naghahatag kamo han ikanapulo nga bahin han herbabuena ngan han ruda* ngan han ngatanan nga iba pa nga herba ha garden,*+ pero ginbabalewaray niyo an hustisya ngan an gugma han Dios! Obligado kamo ha paghatag han ikanapulo, kondi diri sadang igbalewaray an iba nga mga butang.+ 43  Kairo niyo nga mga Pariseo, kay naruruyag gud kamo han prente* nga mga lingkoran ha mga sinagoga ngan han paghatag ha iyo hin katalahoran ha mga merkado!+ 44  Kairo niyo, kay pariho kamo han mga lubnganan* nga diri nakikita,*+ nga natatamakan han mga tawo ngan diri hira maaram hito!” 45  Usa han mga eksperto ha Balaud an nagsiring ha iya: “Magturutdo, hini nga imo mga ginsiring, gin-iinsulto mo liwat kami.” 46  Katapos nagsiring hiya: “Kairo liwat niyo nga mga eksperto ha Balaud, kay ginpapabug-atan niyo an mga tawo hin mga paras-anon nga makuri dad-on, pero kamo mismo diri nakapot ha mga paras-anon pinaagi han usa han iyo mga tudlo!+ 47  “Kairo niyo, kay ginhihimo niyo an mga lubnganan* han mga propeta, pero an iyo mga kaapoy-apoyan an nagpatay ha ira!+ 48  Mga testigo gud kamo han mga buhat han iyo mga kaapoy-apoyan, pero gin-uuyonan niyo hira, kay ginpatay nira an mga propeta+ kondi kamo an naghihimo han ira mga lubnganan. 49  Tungod hini an kinaadman han Dios nagsiring liwat: ‘Magsusugo ako hin mga propeta ngan mga apostol ngadto ha ira, ngan papatayon ngan pagtitimarauton nira an iba ha ira, 50  salit magkakaada baratunon ini nga henerasyon tungod han* ginpaagay nga dugo han ngatanan nga propeta tikang pa ha tinikangan han kalibotan,*+ 51  tikang ha dugo ni Abel+ tubtob ha dugo ni Zacarias, nga ginpatay ha butnga han halaran ngan han balay.’*+ Oo, susumatan ko kamo, magkakaada baratunon ini* nga henerasyon. 52  “Kairo niyo nga mga eksperto ha Balaud, kay ginkuha niyo an yawi han kahibaro. Kamo mismo waray sumulod, ngan iyo ginpupugngan an mga nasulod!”+ 53  Salit paggawas niya didto, an mga eskriba ngan mga Pariseo nagtikang pagpahayag han ira duro nga pagkontra ha iya ngan ha pagpauran ha iya hin damu pa nga pakiana, 54  kay nagbibinantay hira nga may mayakan hiya nga magagamit nira kontra ha iya.+

Mga footnote

O “tagdon unta nga sagrado; tagdon unta nga baraan.”
Lit., “tinapay.”
Lit., “ayaw kami dad-a ha pagsulay.”
Usa nga tawag kan Satanas.
Lit., “naabtan na kamo han Ginhadian han Dios.”
O “taraksan nga basket.”
O “matin-aw.” Lit., “simple.”
O “puno hin kalamrag.”
Lit., “maraot.”
Karuyag sidngon, maglimpyo uyon ha mga balaud.
O “mga regalo ha mga pobre.” Kitaa an Glossary.
Tanom nga ginagamit sugad nga tambal ngan panakot ha pagkaon.
O “iba pa nga utanon.”
O “pinakamag-opay.”
O “han handumanan nga mga lubnganan.”
O “nga waray tigaman.”
O “an handumanan nga mga lubnganan.”
O “aaroon tikang hini nga henerasyon an.”
Nagtutudlok ha mga anak nira Adan ngan Eva.
O “templo.”
O “aaroon ito tikang hini.”