Sumala kan Lucas 14:1-35

  • An tawo nga nanhuhupong gintambal durante han Sabbath (1-6)

  • Magin mapainubsanon nga bisita (7-11)

  • Imbitara adton diri makakabalos (12-14)

  • Ilustrasyon mahitungod han mga imbitado nga nagpasangil (15-24)

  • An kinahanglan buhaton basi magin disipulo (25-33)

  • Asin nga nagtab-ang (34, 35)

14  Ha lain nga higayon kinadto hiya basi kumaon ha balay han usa han mga lider han mga Pariseo durante han Sabbath, ngan ginbinantayan nira hiya hin maopay.  Ngan kitaa! usa nga tawo nga nanhuhupong* an nakada ha iya atubangan.  Salit nagpakiana hi Jesus ha mga eksperto ha Balaud ngan ha mga Pariseo: “Uyon ba ha balaud an pagtambal durante han Sabbath o diri?”+  Pero nagpabilin hira nga hilom. Salit ginkaptan niya an tawo, gintambal, ngan ginpalakat.  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Hin-o ha iyo, nga kon an iya anak o todo nga baka mahulog ha bubon,*+ an diri dayon magkukuha ha iya ha adlaw han Sabbath?”+  Ngan waray hira makabaton hini.  Katapos ginsumatan niya hin ilustrasyon an mga gin-imbitar han nakita niya nga ginpipili nira para ha ira kalugaringon an pinakaprominente nga mga pwesto.+ Nagsiring hiya ha ira:  “Kon may mag-imbitar ha imo ha panagtawo* ha kasal, ayaw lingkod ha pinakaprominente nga pwesto.+ Bangin may gin-imbitar liwat nga mas prominente kay ha imo.  Katapos an nag-imbitar ha imo ngan ha iya madaop ha imo ngan masiring, ‘Ihatag hini nga tawo an imo pwesto.’ Katapos naaawod nga mabalhin ka ha pinakaubos nga pwesto. 10  Lugod, kon gin-iimbitar ka, pakadto ngan lingkod ha pinakaubos nga pwesto, basi kon dumaop an nag-imbitar ha imo, masiring hiya ha imo, ‘Sangkay, balhin ha hurohitaas nga pwesto.’ Katapos mapapasidunggan ka ha atubangan han ngatanan nga imo igkasi-bisita.+ 11  Kay an bisan hin-o nga nagpapahitaas han iya kalugaringon pauubson, ngan an bisan hin-o nga nagpapaubos han iya kalugaringon pahihitas-on.”+ 12  Katapos nagsiring liwat hiya ha nag-imbitar ha iya: “Kon nag-aandam ka hin paniudto o hin panihapon, ayaw imbitara an imo kasangkayan o an imo kabugtoan o an imo mga paryente o an imo riko nga mga amyaw, kay bangin imbitaron ka liwat nira, ngan magigin bayad ito ha imo. 13  Lugod, kon nag-aandam ka hin panagtawo, imbitara an mga pobre, an mga baldado, an mga piay, ngan an mga buta;+ 14  ngan malilipay ka, kay waray hira maibabalos ha imo. Kay babalosan ka ha pagkabanhaw+ han mga magtadong.” 15  Pakabati hini han usa han mga bisita, nagsiring hiya kan Jesus: “Malipayon hiya nga nakaon* ha Ginhadian han Dios.” 16  Nagsiring ha iya hi Jesus: “Usa nga tawo an nag-andam hin daku nga panihapon,+ ngan damu an iya gin-imbitar. 17  Ha oras han panihapon, ginsugo niya an iya uripon nga sidngan an mga gin-imbitar, ‘Kadi na, kay andam na an panihapon.’ 18  Pero hira ngatanan naghimo hin mga pasangil.+ An siyahan nagsiring ha iya, ‘Pinalit ako hin uma ngan kinahanglan kadtoon ko ito ngan kitaon; pasensya na, diri ako makakakadto.’ 19  Ngan an usa nagsiring, ‘Pinalit ako hin lima ka padis nga baka ngan kakadtoon ko ito basi usisahon; pasensya na, diri ako makakakadto.’+ 20  Ngan an usa pa nagsiring, ‘Bag-o la ako nga kasal, salit diri ako makakakadto.’ 21  Salit binalik an uripon ngan iginsumat ha iya agaron ini nga mga butang. Tungod hito nasina an agaron han panimalay ngan nagsiring ha iya uripon, ‘Pagdagmit ha paggawas ngadto ha hagluag nga mga kalye ngan ha mga eskinita han syudad, ngan dad-a nganhi an mga pobre, mga baldado, mga buta, ngan mga piay.’ 22  Pagbalik han uripon nagsiring hiya, ‘Agaron, gintuman ko na an imo sugo, pero may bakante la gihapon.’ 23  Salit an agaron nagsiring ha uripon, ‘Gawas ngadto ha mga dalan ngan ha hagligot nga mga aragian ngan pirita hira pagkanhi, basi mapuno an akon balay.+ 24  Kay nasiring ako ha iyo, waray bisan usa hito nga mga gin-imbitar an makakatilaw han akon igin-andam nga panihapon.’”+ 25  Yana damu gud nga tawo an nagbibiyahe kaupod niya, ngan inatubang hiya ha ira ngan nagsiring: 26  “Kon an bisan hin-o nadaop ha akon ngan diri nangangalas* ha iya tatay, nanay, asawa, mga anak, mga bugto nga lalaki, ngan mga bugto nga babaye, oo, ngan bisan ha iya mismo kinabuhi,*+ diri hiya puydi magin akon disipulo.+ 27  An bisan hin-o nga diri nagpapas-an han iya pasakitan nga kahoy* ngan diri nasunod ha akon diri puydi magin akon disipulo.+ 28  Pananglitan, hin-o ha iyo nga naruruyag pagtukod hin torre an diri anay malingkod ngan magkukwenta han magagasto basi makita kon may igo hiya nga pundo nga ighuhuman hito? 29  Kay kon diri, bangin iglatag niya an pundasyon hito pero diri makakahuman hito, ngan an ngatanan nga nagkikita magtitikang pagtamay ha iya, 30  nga nasiring: ‘Ini nga tawo nagtikang pagtukod kondi waray pakahuman.’ 31  O hin-o nga hadi nga makikiggirra ha usa pa nga hadi an diri anay malingkod ngan mangangaro hin sagdon kon hiya ba ngan an iya 10,000 nga sundalo may kapas ha pag-ato ha hadi nga nasulong ha iya nga may 20,000 nga sundalo? 32  Kon waray hiya kapas, magsusugo hiya hin grupo hin mga embahador basi makigmurayaw samtang hirayo pa ito nga hadi. 33  Ha pariho nga paagi, makakasiguro kamo nga waray bisan usa ha iyo nga diri nabaya* ha ngatanan niya nga panag-iya an puydi magin akon disipulo.+ 34  “Ha pagkamatuod, an asin maopay. Pero kon magtab-ang an asin, paonan-o maibabalik an kaásin hito?+ 35  Diri na ito angay isalakot ha tuna o ha abuno. Iginlalabog ito han mga tawo. Hiya nga may mga talinga ha pagpamati, mamati.”+

Mga footnote

O “nga may edema,” an pagkaada sobra nga tubig ha lawas.
Ha iba nga lugar, “atabay.”
O “resepsyon.”
Lit., “nakaon hin tinapay.”
O “diri guroguti an iya gugma.”
O “kalag.”
Kitaa an Glossary.
O “nagsasalikway.”