Sumala kan Lucas 17:1-37

  • Kahipakdol, pagpasaylo, ngan pagtoo (1-6)

  • Waray pulos nga mga uripon (7-10)

  • Gintambal an 10 nga may liprosi (11-19)

  • Pag-abot han Ginhadian han Dios (20-37)

    • An Ginhadian han Dios “aada ha butnga niyo” (21)

    • “Hinumdumi an asawa ni Lot” (32)

17  Katapos, nagsiring hi Jesus ha iya mga disipulo: “Diri malilikyan an pag-abot han mga hinungdan han kahipakdol.* Kondi kairo han tawo nga pinaagi ha iya naabot ito!  Mas makakaopay ha iya kon bitayan an iya liog hin gilingan nga bato ngan ilabog hiya ha dagat kay ha makapakdol hiya ha usa hini nga mga ubos.+  Paghatag hin atensyon ha iyo kalugaringon. Kon makasala an imo bugto, sawaya hiya,+ ngan kon magbasol hiya, pasayloa hiya.+  Bisan kon makasala hiya ha imo hin pito ka beses ha usa ka adlaw ngan bumalik hiya ha imo hin pito ka beses, nga nasiring, ‘Nagbabasol ako,’ kinahanglan pasayloon mo hiya.”+  Yana an mga apostol nagsiring ha Ginoo: “Tagi kami hin dugang nga pagtoo.”+  Katapos nagsiring an Ginoo: “Kon may pagtoo kamo nga sugad kagutiay han liso han mustasa,* masiring kamo hini nga itom nga kahoy nga mulberi, ‘Magabot ka ngan mahitanom ha dagat!’ ngan masugot ito ha iyo.+  “Hin-o ha iyo nga may uripon nga nag-aarado o nag-aataman han mga hayop an masiring ha iya pag-uli niya tikang ha uma, ‘Pakadi dayon ngan kaon ha lamesa’?  Diri ba masiring lugod hiya ha uripon, ‘Andami ako han akon panihapon, ngan pag-epron ngan serbihi ako tubtob nga matapos ako kumaon ngan uminom, ngan katapos puydi ka na kumaon ngan uminom’?  Diri hiya magpapasalamat ha uripon tungod han pagbuhat niya ha iginsugo ha iya, diri ba? 10  Sugad man, kon nabuhat na niyo an ngatanan nga iginsugo ha iyo, siring kamo: ‘Waray kami pulos nga mga uripon. Ginbuhat la namon an angay namon buhaton.’”+ 11  Samtang tikadto hi Jesus ha Jerusalem, inagi hiya ha butnga han Samaria ngan Galilea. 12  Ngan samtang tisulod hiya ha usa nga baryo, gintapo hiya hin napulo nga lalaki nga may liprosi, pero tinindog hira ha hirayo.+ 13  Ngan gindaku nira an ira tingog ngan nagsiring: “Jesus, Magturutdo, malooy ka ha amon!” 14  Han nakita niya hira, nagsiring hiya ha ira: “Lakat kamo ngan pagpakita ha mga saserdote.”+ Katapos samtang nagkakalakat pa hira, nagin limpyo hira.+ 15  Pakakita han usa ha ira nga natambal hiya, binalik hiya ngan ginhimaya an Dios ha daku nga tingog. 16  Ngan linuhod hiya nga nahapa ha tiilan ni Jesus ngan nagpasalamat ha iya. Dugang pa, usa hiya nga Samaritano.+ 17  Nagsiring hi Jesus: “An napulo nagin limpyo ngatanan, diri ba? Kon sugad, hain man an siyam? 18  Waray ba iba nga binalik basi maghimaya ha Dios labot la hini nga tawo nga taga-iba nga nasud?” 19  Katapos nagsiring hiya ha iya: “Buhát ngan lakat; an imo pagtoo nakaopay ha imo.”+ 20  Han ginpakianhan hiya han mga Pariseo kon san-o maabot an Ginhadian han Dios,+ binaton hiya ha ira: “An Ginhadian han Dios diri maabot ha paagi nga makikita han ngatanan; 21  ngan an mga tawo diri liwat masiring, ‘Kitaa dinhi!’ o, ‘Didto!’ Kay kitaa! an Ginhadian han Dios aada ha butnga niyo.”*+ 22  Katapos nagsiring hiya ha mga disipulo: “Maabot an mga adlaw nga maghihingyap kamo nga makita an usa han mga adlaw han Anak han tawo, pero diri niyo ito makikita. 23  Ngan an mga tawo masiring ha iyo, ‘Kitaa didto!’ o, ‘Kitaa dinhi!’ Ayaw kamo paggawas o paglanat ha ira.+ 24  Kay sugad la nga an kidlat naglalamrag tikang ha usa nga bahin han langit tubtob ha luyo nga bahin han langit, magigin sugad liwat hito an Anak han tawo+ ha iya adlaw.+ 25  Kondi kinahanglan makaeksperyensya anay hiya hin damu nga pag-antos ngan isalikway hini nga henerasyon.+ 26  Dugang pa, sugad la han nahitabo ha mga adlaw ni Noe,+ sugad liwat hito an mahitatabo ha mga adlaw han Anak han tawo:+ 27  an mga tawo nangangaon, nanginginom hira, nangangasawa an kalalakin-an, ginpapangasawa an kababayin-an tubtob hito nga adlaw nga sinulod hi Noe ha arka,+ ngan inabot an Baha ngan ginbungkag hira ngatanan.+ 28  Ha pariho nga paagi, sugad han nahitabo ha mga adlaw ni Lot:+ an mga tawo nangangaon, nanginginom hira, namamalit hira, namamaligya hira, nagtatanom hira, ngan naghihimo hira hin mga balay. 29  Pero ha adlaw han paggawas ni Lot ha Sodoma, inuran hin kalayo ngan asupre tikang ha langit ngan ginbungkag hira ngatanan.+ 30  Pariho liwat hito an mahitatabo ha adlaw nga igpahayag na an Anak han tawo.+ 31  “Hito nga adlaw, an tawo nga aadto ha atop pero an mga gamit aadto ha sulod han balay diri na lumusad basi kuhaon ito, ngan sugad man, an tawo nga aadto ha uma diri sadang bumalik ha mga butang nga iya ginbayaan. 32  Hinumdumi an asawa ni Lot.+ 33  An bisan hin-o nga nangangalimbasog pagtalwas han iya kinabuhi* mawawad-an hito, pero an bisan hin-o nga mawad-an hito magtitipig hito nga buhi.+ 34  Susumatan ko kamo, hito nga gab-i may duha nga tawo ha usa nga higdaan; an usa kukuhaon pero an usa babayaan.+ 35  Magkakaada duha nga babaye nga naggigiling ha usa la nga gilingan; an usa kukuhaon pero an usa babayaan.” 36 * —— 37  Salit nagpakiana hira ha iya: “Diin, Ginoo?” Nagsiring hiya ha ira: “Kon hain an lawas, didto liwat magtitirirok an mga agila.”+

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
Gutiay nga liso nga makikita ha Israel. Mahimo ito humitaas hin mga 4 m (15 ft).
O “aada ha iyo.”
O “kalag.”
Kitaa an Ap. A3.