Sumala kan Lucas 7:1-50

  • Pagtoo han opisyal han kasundalohan (1-10)

  • Ginbanhaw ni Jesus an anak han balo ha Nain (11-17)

  • Gindayaw hi Juan Bawtista (18-30)

  • Ginkondenar an diri makinarawaton nga henerasyon (31-35)

  • Ginpasaylo an makasasala nga babaye (36-50)

    • Ilustrasyon mahitungod han mga may utang (41-43)

7  Katapos niya igyakan an mga butang nga sadang niya igyakan ha mga tawo, sinulod hiya ha Capernaum.  Yana an uripon han usa nga opisyal han kasundalohan, nga hinigugma gud niya, grabe an sakit ngan tikamatay na.+  Han hinbatian han opisyal an mahitungod kan Jesus, ginsugo niya kan Jesus an pipira nga tigurang han mga Judio basi hangyoon hiya nga kumadto ngan tambalon an iya uripon.  Dinaop hira kan Jesus ngan nagtikang makimalooy gud ha iya, nga nasiring: “Takos hiya nga tagan mo han iya hangyo,  kay hinigugma niya an aton nasud ngan hiya mismo an nagtindog han sinagoga dinhi.”  Salit inupod ha ira hi Jesus. Pero han hirani na hiya ha balay, an opisyal han kasundalohan nakagsugo na hin kasangkayan basi sidngan hiya: “Ginoo, ayaw na la pagdayon, kay diri ako takos nga pakadtoon ka ha akon balay.+  Tungod hito waray ko tagda an akon kalugaringon nga takos dumaop ha imo. Pero igyakan an pulong, ngan matambal unta an akon surugoon.  Kay ako liwat sakop han awtoridad han iba ngan may sakop ako nga mga sundalo, ngan nasiring ako ha usa, ‘Kadto!’ ngan napakadto hiya, ngan ha usa pa, ‘Kadi!’ ngan nadaop hiya, ngan ha akon uripon, ‘Buhata ini!’ ngan iya ito ginbubuhat.”  Pakabati ni Jesus hini nga mga butang, nahipausa hiya ha opisyal, ngan inatubang hiya ha mga tawo nga nagsisinunod ha iya ngan nagsiring: “Susumatan ko kamo, bisan ha Israel waray pa ako nakita nga may sugad hini kadaku nga pagtoo.”+ 10  Ngan pagbalik ha balay han mga ginsugo, nakita nira nga maopay na an kahimsog han uripon.+ 11  Waray pag-iha katapos hini, nagbiyahe hiya ngadto ha syudad nga gintatawag nga Nain, ngan an iya mga disipulo ngan an damu nga tawo nagbibiyahe kaupod niya. 12  Samtang nagtitikahirani hiya ha ganghaan han syudad, kitaa! may patay nga lalaki nga ginpapasgan tipagawas, an amo la* nga anak han iya nanay.+ Labot pa, balo ini nga babaye. Damu nga tawo tikang ha syudad an kaupod liwat niya. 13  Han nakita hiya han Ginoo, nalooy hiya ha iya+ ngan nagsiring: “Ayaw na pagtinangis.”+ 14  Katapos dinaop hiya ha tiheras ngan ginkaptan ito, ngan inundang an mga nagdadara. Katapos nagsiring hiya: “Batan-on, nasiring ako ha imo, buhát!”+ 15  Ngan an patay nga lalaki liningkod ngan nagtikang pagyakan, ngan iginhatag hiya ni Jesus ha iya nanay.+ 16  Yana nahadlok hira ngatanan, ngan nagtikang hira paghimaya ha Dios, nga nasiring: “Usa nga harangdon nga propeta an kinanhi ha aton,”+ ngan, “An Dios naghatag hin atensyon ha iya katawohan.”+ 17  Ngan ini nga sumat mahitungod ha iya nakaabot ha bug-os nga Judea ngan ha ngatanan nga lugar ha palibot. 18  Yana an mga disipulo ni Juan nagsumat ha iya hini ngatanan nga butang.+ 19  Salit iginpatawag ni Juan an duha han iya mga disipulo ngan ginpakadto hira ha Ginoo basi magpakiana: “Ikaw ba an Usa nga Maabot,+ o may iba pa kami nga pamumulaton?” 20  Pagkadto ha iya han mga lalaki, nagsiring hira: “Ginpakanhi kami ha imo ni Juan Bawtista basi magpakiana, ‘Ikaw ba an Usa nga Maabot, o may iba pa kami nga pamumulaton?’” 21  Hito nga oras, gintambal niya an damu nga tawo nga may mga balatian,+ may grabe nga mga sakit, ngan may magraot nga mga espiritu, ngan gintambal niya an damu nga buta basi makakita hira. 22  Nagsiring hiya ha ira: “Lakat kamo ngan isumat kan Juan an iyo nakit-an ngan nabatian: An mga buta nakakakita na yana,+ an mga piay nakakalakat na, an mga may liprosi nagin limpyo na, an mga bungol nakakabati na,+ an mga patay nagkabubuhi, ngan an mga pobre ginsusumatan han maopay nga sumat.+ 23  Malipayon hiya nga diri nakakaagi hin hinungdan nga mahipakdol* ha akon.”+ 24  Han nakalakat na an mga mensahero ni Juan, hi Jesus nagtikang pagsiring ha mga tawo mahitungod kan Juan: “Ano an iyo ginkadto ha kamingawan basi makita? Usa ba nga tangbo nga gin-uuroabyog han hangin?+ 25  Kon sugad, ano an iyo ginkadto basi makita? Usa nga tawo nga nakasul-ot hin maghumok nga mga bado?*+ An mga nakasul-ot hin maopay gud nga bado ngan magarbo an pagkinabuhi aadto ha mga balay han mga hadi. 26  Salit ano an iyo ginkadto basi makita? Usa nga propeta? Oo, ginsusumatan ko kamo, ngan labaw pa gud kay ha propeta.+ 27  Hiya an gintutudlok hini nga iginsurat: ‘Kitaa! Ginsusugo ko an akon mensahero basi mag-una ha imo,* nga mag-aandam han imo dalan ha imo unhan.’+ 28  Susumatan ko kamo, ha ngatanan nga igin-anak han kababayin-an, waray bisan hin-o nga mas labaw kan Juan, kondi an uroubos ha Ginhadian han Dios mas labaw ha iya.”+ 29  (Pakabati hini han ngatanan nga tawo ngan han mga parasukot hin buhis, iginpahayag nira nga matadong an Dios, kay ginbawtismohan hira han bawtismo ni Juan.+ 30  Pero ginbalewaray han mga Pariseo ngan han mga eksperto ha Balaud an sagdon* han Dios ha ira,+ kay waray hira bawtismuhi ni Juan.) 31  “Salit kan kanay ko ikukompara an mga tawo hini nga henerasyon, ngan hin-o an kapariho nira?+ 32  Pariho hira hin kabataan nga nangangalingkod ha merkado ngan naguliat ha usa kag usa, nga nasiring: ‘Nagplawta kami para ha iyo, pero waray kamo sumayaw; nagnguyngoy kami, pero waray kamo manangis.’ 33  Ha pariho nga paagi, han hi Juan Bawtista kinanhi, diri hiya nakaon hin tinapay o nainom hin bino,+ pero nasiring kamo: ‘May demonyo hiya.’ 34  Han an Anak han tawo kinanhi, nakaon hiya ngan nainom, pero nasiring kamo: ‘Kitaa! Usa nga tawo nga malamon ngan parainom hin bino, usa nga sangkay han mga parasukot hin buhis ngan han magpakasasala!’+ 35  Kondi an kinaadman napapamatud-an nga matadong* pinaagi han ngatanan nga anak hito.”*+ 36  Yana usa han mga Pariseo an naghinangyo kan Jesus nga kumaon upod niya. Salit sinulod hiya ha balay han Pariseo ngan liningkod ha may lamesa. 37  Ngan kitaa! usa nga babaye nga kilala ha syudad sugad nga makasasala an nahibaro nga nakaon hiya* ha balay han Pariseo, ngan nagdara hiya hin alabastro nga surudlan han mahamot nga lana.+ 38  Kinadto hiya ha luyo ni Jesus ha iya tiilan, nagtangis hiya ngan ginhulos an mga tiil ni Jesus pinaagi han iya mga luha ngan gintrapohan ito han iya buhok. Sugad man, mahigugmaon nga ginharokan niya an mga tiil ni Jesus ngan ginbuboan ito han mahamot nga lana. 39  Han nakita ito han Pariseo nga nag-imbitar ha iya, nagsiring hiya ha iya kalugaringon: “Kon propeta gud ini nga tawo, maaram unta hiya kon hin-o ngan kon ano nga klase hin babaye ito nga nakapot ha iya, nga makasasala hiya.”+ 40  Kondi hi Jesus nagsiring ha iya: “Simon, may ig-iistorya ako ha imo.” Nagsiring hiya: “Magturutdo, ano ito?” 41  “Duha nga lalaki an may utang ha usa nga parapautang; an usa 500 ka denaryo* an utang, pero an usa 50. 42  Han waray hira maibayad ha iya, hura nga ginpasaylo niya hira nga duha. Salit hin-o ha ira nga duha an mas maghihigugma ha iya?” 43  Binaton hi Simon: “Para ha akon, an ginpasaylo niya hin mas damu.” Hiya nagsiring ha iya: “Husto an imo baton.” 44  Salit liningi hiya ha babaye ngan nagsiring kan Simon: “Nakikita mo ba ini nga babaye? Sinulod ako ha imo balay; waray mo ako hatagi hin tubig nga ihirimsaw. Pero ini nga babaye naghulos han akon mga tiil pinaagi han iya mga luha ngan gintrapohan ito han iya buhok. 45  Waray mo ako haruki, pero ini nga babaye, tikang ha oras nga sinulod ako, waray umundang ha mahigugmaon nga paghinarok ha akon mga tiil. 46  Waray mo buboi hin lana an akon ulo, pero ini nga babaye nagbubo hin mahamot nga lana ha akon mga tiil. 47  Tungod hini, susumatan ko ikaw nga bisan kon damu* an iya mga sala, ginpasaylo na ito,+ kay nagpakita hiya hin daku nga gugma. Kondi an ginpapasaylo hin gutiay la, nagpapakita hin gutiay la nga gugma.” 48  Katapos nagsiring hiya ha babaye: “Ginpasaylo na an imo mga sala.”+ 49  Adton nangangalingkod ha may lamesa kaupod niya nagtikang pagsiring ha usa kag usa: “Hin-o ini nga tawo nga nagpapasaylo man hiya han mga sala?”+ 50  Kondi nagsiring hiya ha babaye: “An imo pagtoo nagtalwas ha imo;+ lakat nga mamurayawon.”

Mga footnote

Lit., “an amo la nga igin-anak.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “marahalon nga mga bado?”
Lit., “ha atubangan han imo nawong.”
O “giya.”
O “napapamatud-an nga husto.”
O “nga mga resulta hito.”
O “nalingkod hiya ha may lamesa.”
Kitaa an Ap. B14.
O “daku.”