Sumala kan Lucas 10:1-42

  • Ginsugo ni Jesus an 70 (1-12)

  • Kairo han diri mabinasulon nga mga syudad (13-16)

  • An 70 binalik (17-20)

  • Gindayaw ni Jesus an iya Amay tungod ha pag-uyon ha mapainubsanon (21-24)

  • Ilustrasyon mahitungod han Samaritano nga nalooy (25-37)

  • Ginbisita ni Jesus hira Marta ngan Maria (38-42)

10  Katapos hini nga mga butang, nagtoka an Ginoo hin 70 nga iba pa ngan ginsugo hira nga tagduha-duha+ basi mag-una ha iya ngadto ha tagsa nga syudad ngan lugar nga iya mismo kakadtoan.  Katapos, nagsiring hiya ha ira: “Oo, damu an aranihon, kondi gutiay an mag-arani. Salit pakimalooy kamo ha Agaron han pangani nga magpadara hin mga mag-arani ha iya aranihon.+  Lakat kamo! Kitaa! Ginsusugo ko kamo sugad hin nati nga mga karnero ha butnga han mga lobo.+  Ayaw kamo pagdara hin supot han kwarta o hin surudlan han pagkaon o hin sandalyas,+ ngan ayaw pangumusta ha bisan hin-o* dida ha dalan.  Bisan diin nga balay kamo sumulod, siring anay: ‘Magkaada unta kamurayawan ini nga balay.’+  Ngan kon may sangkay han kamurayawan didto, an iyo kamurayawan magpapabilin ha iya. Pero kon waray, mabalik ito ha iyo.  Salit pagpabilin kamo hito nga balay,+ nga ginkakaon ngan gin-iinom an mga butang nga ira igintatagana,+ kay an trabahador takos han suhol ha iya.+ Ayaw pagbinurobalhin hin balay.  “Sugad man, bisan diin nga syudad kamo sumulod ngan ira kamo karawaton, kaona an iginsiserbi ha iyo  ngan tambala an mga may sakit didto ngan sumati hira: ‘An Ginhadian han Dios hirani na ha iyo.’+ 10  Pero bisan diin nga syudad kamo sumulod ngan diri nira kamo karawaton, gawas kamo ngadto ha hagluag nga mga kalye hito ngan siring: 11  ‘Ginpapadpad namon kontra ha iyo bisan an tapotapo tikang ha iyo syudad nga nadukot ha amon mga tiil.+ Bisan pa hito, hibaroi niyo ini, nga an Ginhadian han Dios hirani na.’ 12  Susumatan ko kamo nga hito nga adlaw mas makakailob pa an Sodoma kay hito nga syudad.+ 13  “Kairo mo, Corazin! Kairo mo, Betsaida! kay kon an gamhanan nga mga buhat nga nahitabo dida ha iyo nahitabo ha Tiro ngan Sidon, maiha na unta hira nga nagbasol, nga nakasul-ot hin sako nga panapton ngan nalingkod ha mga abo.+ 14  Salit mas makakailob pa an Tiro ngan Sidon ha paghukom kay ha iyo. 15  Ngan ikaw, Capernaum, pahihitas-on ka ba ngadto ha langit? Hingangadto ka ha Lubnganan!* 16  “An bisan hin-o nga namamati ha iyo namamati ha akon.+ Ngan an bisan hin-o nga nagbabalewaray ha iyo nagbabalewaray liwat ha akon. Dugang pa, an bisan hin-o nga nagbabalewaray ha akon nagbabalewaray liwat ha Iya nga nagsugo ha akon.”+ 17  Katapos, an 70 binalik nga malipayon, nga nasiring: “Ginoo, bisan an mga demonyo nagpapasakop ha amon pinaagi ha paggamit namon han imo ngaran.”+ 18  Tungod hito hiya nagsiring ha ira: “Nakikita ko hi Satanas nga nahulog na+ pariho han kidlat tikang ha langit. 19  Kitaa! gintagan ko kamo han awtoridad nga tamak-tamakan an mga halas ngan mga iskorpyon, ngan pirdihon an ngatanan nga gahum han kaaway,+ ngan waray gud bisan ano nga makakadaot ha iyo. 20  Bisan pa hito, ayaw kamo pagkalipay tungod kay an mga espiritu nagpapasakop ha iyo, lugod magkalipay kamo tungod kay an iyo mga ngaran nahisurat na ha langit.”+ 21  Hito mismo nga oras nalipay gud hiya tungod han baraan nga espiritu ngan nagsiring: “Gindadayaw ko ikaw ha publiko, Amay, Ginoo han langit ngan tuna, kay ini nga mga butang imo igintago hin maopay tikang ha mga maaramon ngan mga baltok+ ngan iginpahayag ini ha kabataan. Oo, Amay, kay ini an paagi nga imo gin-uyonan.+ 22  An ngatanan nga butang igintapod ha akon han akon Amay, ngan waray bisan hin-o nga nakilala kon hin-o an Anak kondi an Amay la, ngan waray bisan hin-o nga nakilala kon hin-o an Amay kondi an Anak+ la ngan an bisan hin-o nga karuyag sumatan han Anak mahitungod ha iya.”+ 23  Katapos, nakiistorya hiya ha mga disipulo ngan nagsiring ha ira hin pribado: “Malipayon an mga mata nga nakakakita han mga butang nga iyo nakikita.+ 24  Kay nasiring ako ha iyo, damu nga propeta ngan mga hadi an naghingyap nga makita an mga butang nga iyo nakikita pero waray nira ito makita,+ ngan naghingyap nga mabatian an mga butang nga iyo nababatian pero waray nira ito mabatii.” 25  Yana kitaa! usa nga lalaki nga eksperto ha Balaud an tinindog basi sarihan hiya ngan nagsiring: “Magturutdo, ano an kinahanglan ko buhaton basi mapanunod an kinabuhi nga waray kataposan?”+ 26  Nagsiring hiya ha iya: “Ano an nahisurat ha Balaud? Ano an imo pagsabot ha imo nabasa?” 27  Binaton an lalaki: “‘Higugmaa hi Jehova* nga imo Dios ha bug-os mo nga kasingkasing ngan ha bug-os mo nga kalag* ngan ha bug-os mo nga kusog ngan ha bug-os mo nga hunahuna’+ ngan ‘an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.’”+ 28  Nagsiring hi Jesus ha iya: “Husto an imo baton; padayon nga buhata ini ngan magkakaada ka kinabuhi.”+ 29  Pero tungod kay karuyag pamatud-an han lalaki nga matadong hiya,+ nagpakiana hiya kan Jesus: “Hin-o gud ba an akon igkasi-tawo?” 30  Binaton hi Jesus: “Usa nga lalaki an tipalugsad tikang ha Jerusalem ngadto ha Jerico ngan gin-atake hin mga tulisan, ngan ginpanguha nira an ngatanan nga aada ha iya, ginkastigo hiya, ngan nagkalakat hira ngan ginbayaan hiya nga haros patay na. 31  Nahituman nga may saserdote nga tipalugsad hito nga dalan, pero han nakita niya an lalaki, didto hiya umagi ha luyo nga ligid. 32  Sugad man, han an usa nga Levita inabot hito nga lugar ngan nakita an lalaki, didto hiya umagi ha luyo nga ligid. 33  Pero usa nga Samaritano+ nga naagi hito nga dalan an inabot hito nga lugar, ngan han nakita niya an lalaki, nalooy hiya. 34  Salit dinaop hiya ha lalaki ngan ginbuboan hin lana ngan bino an iya mga samad ngan ginbendahan ito. Katapos, iya iginsakay an lalaki ha iya kalugaringon nga hayop ngan gindara hiya ha usa nga balay nga pahuwayan ngan ginmangnoan hiya. 35  Kinabuwasan, naggawas hiya hin duha nga denaryo,* iginhatag ito ha parabantay han balay nga pahuwayan, ngan nagsiring: ‘Mangnoi hiya, ngan anoman an imo magasto labot hini, babayaran ko ikaw pagbalik ko.’ 36  Ha imo hunahuna, hin-o hini nga tulo an nagpakita nga igkasi-tawo+ hiya han lalaki nga gin-atake han mga tulisan?” 37  Binaton hiya: “An nagpakita hin kalooy ha iya.”+ Salit ginsidngan hiya ni Jesus: “Lakat ngan buhata liwat ito.”+ 38  Yana samtang nagpapadayon hira ha paglakat, sinulod hiya ha usa nga baryo. Didto, usa nga babaye nga Marta+ an ngaran an nag-abiabi ha iya sugad nga bisita ha iya balay. 39  May-ada liwat hiya bugto nga babaye nga Maria an ngaran, nga liningkod ha tiilan han Ginoo ngan nagpinamati ha iya ginyayakan.* 40  Pero hi Marta nauulang han pag-asikaso ha damu nga buruhaton. Salit dinaop hiya kan Jesus ngan nagsiring: “Ginoo, balewaray la ba ha imo nga ginpapabay-an ako han akon bugto ha pag-asikaso han mga butang? Sidnga gad hiya nga kumadi ngan buligan ako.” 41  Binaton an Ginoo ha iya: “Marta, Marta, nababaraka ka ngan okupado ha damu nga butang. 42  Pero pipira la nga butang an ginkikinahanglan, o usa la ngani. Mahitungod kan Maria, ginpili niya an maopay nga bahin,*+ ngan diri ito kukuhaon ha iya.”

Mga footnote

O “paghangkop ha bisan hin-o sugad nga pangumusta.”
O “Hades,” karuyag sidngon, an lubnganan han katawohan. Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. B14.
Lit., “iya pulong.”
O “pinakamaopay nga bahin.”