Sumala kan Lucas 2:1-52

  • Katawo ni Jesus (1-7)

  • Mga anghel nagpakita ha mga paraataman han panon (8-20)

  • Pagturi ngan pagputli (21-24)

  • Nakita ni Simeon an Kristo (25-35)

  • Hi Ana nag-istorya mahitungod han bata (36-38)

  • Pagbalik ha Nazaret (39, 40)

  • An 12 anyos nga hi Jesus ha templo (41-52)

2  Hito nga mga adlaw, hi Cesar Agusto nagpagawas hin sugo nga magparehistro an ngatanan nga umurukoy ha tuna.  (Inin siyahan nga pagparehistro nahitabo han hi Quirinio an gobernador han Sirya.)  Ngan an ngatanan nga tawo kinadto basi magparehistro, an kada tagsa ngadto ha iya kalugaringon nga syudad.  Syempre, hi Jose+ sinagka liwat tikang ha Galilea, tikang ha syudad han Nazaret, ngadto ha Judea, ha syudad ni David, nga gintatawag nga Bethlehem,+ tungod kay membro hiya han panimalay ngan pamilya ni David.  Kinadto hiya basi magparehistro upod hi Maria, nga asawa na niya sugad han ginkasabotan+ ngan hito nga panahon hirani na mag-anak.+  Samtang nakadto hira, inabot an panahon nga mag-aanak na hiya.  Ngan nag-anak hiya hin lalaki, an iya suhag,+ ngan ginputos niya an bata hin lampin ngan ginpahigda ha pasabsaban,+ kay waray na kwarto para ha ira ha pahuwayan nga lugar.  Hito liwat nga rehiyon, may mga paraataman hin panon nga nakadto ha gawas ngan nagbabantay han ira mga panon durante han gab-i.  Tigda nga tinindog ha atubangan nira an anghel ni Jehova,* ngan an himaya ni Jehova* naglamrag ha ira palibot, ngan nahadlok gud hira. 10  Pero nagsiring ha ira an anghel: “Ayaw kamo kahadlok, kay kitaa! nagpapasamwak ako ha iyo hin maopay nga sumat nga maghahatag hin daku nga kalipay ha ngatanan nga tawo. 11  Kay yana nga adlaw natawo ha iyo ha syudad ni David+ an usa nga paratalwas,+ nga amo an Kristo nga Ginoo.+ 12  Ngan ini an pangirilal-an para ha iyo: Makakakita kamo hin minasus-an nga ginputos hin lampin ngan nahigda ha pasabsaban.” 13  Tigda nga nakita kaupod han anghel an damu pa nga anghel tikang ha langitnon nga hugpo,+ nga nagdadayaw ha Dios ngan nasiring: 14  “Himaya para ha Dios ha kahitas-an, ngan ha tuna kamurayawan para ha mga tawo nga iya nalilipayan.”* 15  Salit pagbaya ha ira han mga anghel ngan pagbalik ha langit, an mga paraataman han panon nagsiring ha usa kag usa: “Kadto dayon kita ha Bethlehem ngan kitaon naton an nahitabo, nga iginpahibaro ha aton ni Jehova.”* 16  Ngan nagdagmit hira pagkadto ngan nakita hi Maria pati na hi Jose, ngan an minasus-an nga nahigda ha pasabsaban. 17  Pakakita nira hini, iginpahibaro nira an mensahe nga iginsumat ha ira mahitungod hini nga bata. 18  Ngan an ngatanan nga nakabati nahipausa ha iginsumat ha ira han mga paraataman han panon, 19  pero gintipigan ni Maria ini ngatanan nga pulong, nga ginpapamalandong an kahulogan hini ha iya kasingkasing.+ 20  Katapos, binalik an mga paraataman ngadto ha ira mga panon, nga ginhihimaya ngan gindadayaw an Dios tungod han ngatanan nga nabatian nira ngan nakit-an, sugad la han iginsumat ha ira. 21  Paglabay hin walo ka adlaw, han panahon na basi turion an bata,+ ginngaranan hiya hin Jesus, an ngaran nga iginhatag han anghel antes hiya igburod.+ 22  Sugad man, han inabot na an panahon ha pagputli ha ira sumala ha Balaud ni Moises,+ gindara nira hiya ngadto ha Jerusalem basi ipresentar hiya kan Jehova,* 23  sugad han iginsurat ha Balaud ni Jehova:* “An tagsa nga suhag nga lalaki* kinahanglan magin baraan kan Jehova.”*+ 24  Ngan naghalad hira uyon ha ginsiring ha Balaud ni Jehova:* “usa ka padis nga tukmo o duha nga piyak nga sarapati.”+ 25  Ngan kitaa! may usa nga lalaki ha Jerusalem nga Simeon an ngaran, ngan ini nga lalaki matadong ngan debotado, nga naghuhulat han pagliaw ha Israel,+ ngan nakada ha iya an baraan nga espiritu. 26  Dugang pa, iginpahayag ha iya han Dios pinaagi han baraan nga espiritu nga diri hiya mamamatay samtang diri pa niya nakikita an Kristo ni Jehova.* 27  Pinaagi han gahum han espiritu, sinulod hiya ha templo, ngan han gindara ngadto han mga kag-anak an bata nga hi Jesus basi buhaton an igin-oobligar han Balaud,+ 28  ginkugos niya an bata ngan gindayaw an Dios ngan nagsiring: 29  “Yana, Soberano nga Ginoo, gintutugotan mo an imo uripon nga mamatay nga mamurayawon+ sumala ha imo ginsiring, 30  kay nakita na han akon mga mata an imo gagamiton ha pagtalwas+ 31  nga imo igintagana ha atubangan han ngatanan nga mga katawohan,+ 32  usa nga kalamrag+ nga magkukuha han tabon tikang ha mga nasud+ ngan usa nga himaya han Israel nga imo katawohan.” 33  Ngan an tatay ngan nanay han bata padayon nga nahipausa ha mga butang nga iginyakan mahitungod ha iya. 34  Sugad man, ginbendisyonan hira ni Simeon ngan nagsiring hiya kan Maria, an nanay han bata: “Kitaa! Ini nga bata ginpili para magin hinungdan han katumba+ ngan han pagbuhát utro han damu ha Israel+ ngan para magin tigaman nga pagyayaknan hin maraot+ 35  (oo, usa nga hilaba nga espada an igbubuno ha imo*),+ basi mabuhayhag an mga pangatadongan han damu nga kasingkasing.” 36  Yana may-ada didto usa nga propetisa, hi Ana nga anak ni Panuel, ha tribo ni Aser. Lagas na ini nga babaye ngan pito ka tuig nga nakaupod niya an iya bana tikang han ira pag-asawa,* 37  ngan balo hiya nga 84 anyos na. Diri gud hiya napalya ha pagkadto ha templo, nga nagbubuhat hin sagrado nga pag-alagad ha gab-i ngan adlaw nga nagpupuasa ngan nangangamuyo. 38  Hito mismo nga oras, dinaop hiya ha ira ngan nagtikang pagpasalamat ha Dios ngan pag-istorya mahitungod han bata ha ngatanan nga naghuhulat han katalwasan han Jerusalem.+ 39  Salit han nabuhat na nira an ngatanan sumala ha Balaud ni Jehova,*+ binalik hira ha Galilea, ngadto ha ira kalugaringon nga syudad, ha Nazaret.+ 40  Ngan an bata padayon nga nagtubo ngan nagtikakusog, nga napupuno hin kinaadman, ngan padayon nga nalipayan hiya han Dios.+ 41  Yana nabatasan na han iya mga kag-anak nga kumadto ha Jerusalem kada tuig para ha piyesta han Paskua.+ 42  Ngan han 12 anyos hiya, sinagka hira sugad han nahiaraan na ha panahon han piyesta.+ 43  Han tapos na an mga adlaw han piyesta ngan tipauli na hira, an bata nga hi Jesus nagpabilin ha Jerusalem, ngan waray sabot hito an iya mga kag-anak. 44  Tungod kay naghunahuna hira nga aada la hiya ha ira grupo nga nagbibiyahe, nagpadayon la hira ha pagbinaktas hin usa ka adlaw ngan katapos nagtikang hira pamiling ha iya ha ira mga paryente ngan mga kakilala. 45  Pero tungod kay waray nira hiya makita, binalik hira ha Jerusalem ngan ginbiniling gud hiya. 46  Paglabay hin tulo ka adlaw, naagian nira hiya ha templo, nga nalingkod ha butnga han mga magturutdo ngan namamati ngan nagpapakiana ha ira. 47  Pero an ngatanan nga namamati ha iya padayon nga nahipapausa ha iya pagsabot ngan ha iya mga baton.+ 48  Han nakita hiya han iya mga kag-anak, nahipausa hira, ngan an iya nanay nagsiring ha iya: “Anak, kay ano nga ginbuhat mo ini ha amon? Kitaa, nalilisang gud kami ni imo tatay ha pagpinamiling ha imo.” 49  Pero nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga iyo ako ginbiniling? Diri ba kamo maaram nga aanhi gud ako ha balay han akon Amay?”+ 50  Kondi waray hira makasabot han iya ginsiring ha ira. 51  Katapos, linugsad hiya upod nira ngan binalik ha Nazaret, ngan padayon nga nagpasakop* hiya ha ira.+ Sugad man, ini ngatanan nga pulong gintipigan gud han iya nanay ha iya kasingkasing.+ 52  Ngan hi Jesus padayon nga nagtubo ngan nag-uswag an kinaadman ngan nalipayan han Dios ngan han mga tawo.

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “katawohan nga iya gin-uuyonan.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “An tagsa nga lalaki nga nag-aabri han tagoangkan.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “ha imo mismo kalag.”
Lit., “tikang ha iya pagkabirhen.”
Kitaa an Ap. A5.
O “padayon nga nagin masinugtanon.”